Kivra on Suomen ensimmäinen ilmastopositiivinen palvelu – digipostin päästöt kompensoidaan 110-prosenttisesti

Kivra toi PSD2-maksamisen ensimmäisenä Suomeen, ja nyt se on maan ensimmäinen ilmastopositiivinen palvelu. Digitaalinen laskujen maksu ja muu asiointi Kivralla siis vähentää ilmakehässä olevia päästöjä.

Jaa

Ilmastopositiivisuuden saavuttaminen edellyttää kolmea asiaa: päästöjen mittaamista, vähentämistä ja 110-prosenttista kompensointia. Mittaaminen perustuu kansainvälisiin ISO 14067 -standardiin ja GHG (Greenhouse Gas) -protokollaan. Ilmastopositiiviset tuotteet listaa ruotsalainen voittoa tavoittelematon Clipop-organisaatio. 

”Kivra on ensimmäinen palvelu koko maailmassa, jolla voi lähettää ilmastopositiivista digitaalista postia. Sitäkin tärkeämpää on, että koko liikeideamme ja olemassaolomme perustuu monenlaisia päästöjä aiheuttavan paperipostin korvaamiseen ympäristöystävällisellä digitaalisella vaihtoehdolla”, Kivran markkinointijohtaja Maija Leivo sanoo. 

”Suomalaiset yritykset, julkishallinto ja muut organisaatiot lähettävät yksityishenkilöille vuosittain noin 300 miljoonaa paperikirjettä. Tavoitteemme on vähentää tämä määrä kolmannekseen parissa vuodessa. Tärkein ilmastotekomme onkin säästää metsiä ja muita luonnonvaroja edistämällä digitaalista asiointia.”

Kivran päästöjen hyvittämistä koordinoi ruotsalaisyritys ZeroMission ja kompensointi tapahtuu suojelemalla Sumatran trooppisia vuoristometsiä, jotka ovat kärsineet pahoin palmuöljyteollisuudesta. Paikallisia metsiä suojelemalla vähennetään myös metsäpaloja, laitonta metsästystä ja kestämättömällä tasolla olevia hakkuita. Suojelutyössä on mukana alueen viisi alkuperäisyhteisöä, ja projektin on sertifioinut Plan Vivo.

”Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että ilmastokaasuja vähennetään enemmän kuin niitä syntyy koko palvelun arvoketjussa. Samalla päästöjä pyritään jatkuvasti pienentämään niin, että kehitys tukee ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 asteeseen”, ilmastostrategi Jenny Blomberg ZeroMissionilta sanoo. 

Kivra on kehittänyt myös oman ilmastotyökalun toimintansa vaikutusten mittaamiseen. Työkalulla voi laskea, kuinka paljon digitaaliseen laskutukseen siirtyminen säästää luonnon resursseja, kuten puita ja energiaa, ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöt vähentyvät paperipostiin verrattuna.

”Niin yritykset kuin yksilötkin etsivät nyt tapoja vähentää hiilijalanjälkeään. Kivra tuo heidät yhteen, sillä mitä enemmän yrityksiä ja käyttäjiä palvelullamme on, sitä suuremman ilmastopositiivisen vaikutuksen saamme yhdessä aikaan. Tässä työssä läpinäkyvyys ja vaikutusten seuranta on aivan olennaista, ja siksi haluamme jakaa tietoa ja kehittää omaa toimintaamme jatkuvasti”, Maija Leivo sanoo. 

Kivra lanseerattiin Suomessa helmikuun alussa, ja se oli ensimmäinen palvelu, joka toi PSD2-direktiivin mukaisen digitaalisen maksamisen omalta pankkitililtä Suomeen. Kivran avulla yritykset pystyvät digitalisoimaan laskutustaan ja yhteydenpitoaan nopeasti ja ilman tarvetta it-investointeihin. 

Kivra aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 2011, ja se on nykyään maan digitaalisen asioinnin markkinajohtaja lähes neljällä miljoonalla käyttäjällään ja 27 000:lla mukana olevalla lähettäjäorganisaatiolla. Kivraa käyttävät Ruotsissa niin yritykset kuin julkinen hallintokin, kuten esimerkiksi verottaja, terveyspalvelut ja poliisi.

3 askelta ilmastopositiivisuuteen

1. Kasvihuonekaasupäästöjen määrän ja lähteiden analysointi

Päästöt lasketaan ISO 14067 -standardin ja GHG (Greehouse Gas) -protokollan standardien perusteella. Kivra on käyttänyt yhdessä ruotsalaisen emoyhtiönsä kanssa U&We-konsulttiyhtiötä analyysien ja raporttien kokoamiseen.

2. Päästöjen vähentäminen 

Analyysi osoittaa, missä päästöt ovat suurimmat. Tunnistamalla suurimmat lähteet päästöjä voidaan vähentää. 

3. Päästöjen hyvittämien 110-prosenttisesti

Päästöt hyvitetään esimerkiksi suojelemalla metsiä. Analysoidut päästöt kompensoidaan 110-prosenttisesti.