Veritas ja Kivra tarjoavat yrittäjille konkreettisia ilmastotekoja

Veritas on ensimmäinen Suomalainen työeläkevakuutusyhtiö, joka on ottanut käyttöön yrittäjäasiakkailleen digipostipalvelu Kivran tarjotakseen yrittäjille mahdollisuuden vastaanottaa YEL-vakuutuslaskut ja tiedotteet sähköisesti aiemman paperipostin sijaan. Yhdessä tarjoamalla ja tekemällä vastuullisia valintoja saamme aikaiseksi suurimman vaikutuksen.

Jaa

Suomalaisten hiilijalanjälki on jaoteltu koostuvan: liikkumisesta 30%, asumisesta ja energiasta 28%, elintarvikkeista 18% ja muista palveluista ja tavaroista 25%. Teemme joka päivä useita vastuullisuuteen liittyviä valintoja lähes huomaamattamme esimerkiksi kuljemmeko julkisilla, vai omalla autolla, ostammeko uusiutuvaa energiaa kotiemme lämmittämiseen, syömmekö ulkomailta tuotettua lihaa vai kotimaisia kasviksia ja/tai kotimaista lihaa, tilaammeko vaatteita ja tavaroita ulkomaisista verkkokaupoista, lajittelemmeko roskat ja pyrimmekö vähentämään ylimääräistä paperiasiointia. Kuluttajina vastuu arjen valinnoista on meillä itsellämme, mutta tekemällä hyviä valintoja niillä on vaikutusta myös yritysten palvelutarjontaan, tuotantoon  ja siten myös yritysten hiilijalanjälkeen. 

Konkreettisia arjen vastuullisuustekoja

Kaikki alkaa tiedostamisesta. Kun tiedostamme arjessa valintojen vaikutukset suureen kokonaisuuteen eli maapallomme kestävyyteen, voimme helpommin alkaa valitsemaan paremmin ja kestävämmin. Kaikkien niin sanottujen hyvien ja vastuullisten valintojen ei tarvitse olla arkeamme hankaloittavia ja niukkuutta lisääviä. Jo vuosia olemme esimerkiksi lisänneet digitaalisuutta arjessamme, älypuhelimien, verkkoshoppailun, asiointiportaalien jne. osalta.

Vaikka digitaalisuus on lisääntynyt arjessamme huomattavasti, lähetämme ja vastaanotamme paperipostia edelleen valtavat määrät. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kesäkuussa julkaiseman postimarkkinaselvityksen mukaan Suomessa toimitettiin edelleen noin 500 miljoonaa paperikirjettä vuonna 2020. Trendi on ollut laskeva jo vuosia, mutta lasku on kiihtynyt viimeisen kahden vuoden aikana. Mitä enemmän postia ja laskuja pystytään toimittamaan digitaalisesti, sitä vähemmän syntyy hiilidioksidipäästöjä, metsiä säästyy ja asioinnista tulee turvallisempaa. 

Lue myös

Ilmastopaneelin raportti 2021: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/09/SUOMI-raportti_final.pdf

Traficomin postimarkkinaselvitys 2020 https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Traficom%20postimarkkinaselvitys%202020.pdf

Veritaksen vastuullisuusraportti https://veritas.fi/wp-content/uploads/Veritas_Yritysvastuuraportti_2020_0505.pdf

Kivran ilmastoraportti https://digipaper.contenthub.fi/?file=https%3A%2F%2Fkivra.contenthub.fi%2FNiboWEB%2Fkivra%2FgetPublicFile.do%3Fuuid%3D10653263%26inline%3Dfalse%26ticket%3D11d91e8328827a0cb8bc25e44a485b0d%26type%3Dpdflink

Uutinen Veritaksen ja Kivran yhteistyöstä
https://veritas.fi/uutishuone/uutiset-lehdistotiedotteet/veritas-tarjoaa-yel-yrittajille-uuden-kanavan-hoitaa-vakuutusmaksut-sahkoisesti/

Kivran blogi: Paperiposti ei kuulu 2020-luvulle https://kivra.fi/2021/04/12/paperiposti-ei-kuulu-2020-luvulle/