Ilari Abdeen: Arvot ja vastuullisuus liiketoiminnan ohjaajana – Kovaa vai pehmeää

Blogi 13.8.2021
Kirjoittaja: Ilari Abdeen
Kuva: Unsplash

Jaa

Arvoista, vastuullisesta liiketoiminnasta ja niiden merkityksestä liiketoiminnan ohjaajana käydään melko paljon keskustelua yhteiskunnassa ja erityisesti yritysten sisällä. Usein arvoja pohditaan strategian yhteydessä tai yrityksen johdon vaihtuessa jne. Olen kuullut usein myös kysymyksen näkyykö arvot yrityksen jokapäiväisessä työssä ja kuinka ne näkyisi vielä enemmän liiketoiminnassa.

Kova liiketoiminta ja yrityksen arvot tulisi olla sisäänrakennettuna vastuullisessa liiketoiminnan pyörittämisessä

Pohdin välillä ihmetellen vallitsevaa keskustelua, jossa liiketoiminnan tuloksesta, ns. kovasta busineksestä ja arvoista keskustellaan erillisinä asioina. Minusta keskustelun tulisi ajautua enemmän siihen, että nämä kaksi ovat olennainen osa toisiaan, enemmän yksi suuri kokonaisuus kuin erilliset toisistaan. Kova liiketoiminta ja yrityksen arvot tulisi olla sisäänrakennettuna myös liiketoiminnan pyörittämisessä. Uskon henkilökohtaisesti tulevaisuudessa vastuullisuuden olevan sisäänrakennettuna menestyvien yritysten liiketoimintaan ja tämä on myös yksi syy miksi olen ylpeä myös työnantajastani Kivrasta ja meidän liiketoimintamallista.

Kaikissa liiketoiminnan kasvutavoitteissa vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat läsnä

Otsikkoon itse vastatakseni, niin mitä vahvemmin arvot on liiketoimintaan sisään rakennettu, sitä vahvemmin voidaan liiketoimintaa ohjata myös tekemään tulosta. Näin jokainen työntekijä sitoutuu vahvasti arvojen edistämiseen samalla kun liiketoiminta kasvaa. Kivrassa voimme ajatella, että jokainen saavutettu liikevaihto euro luo myös positiivisen jalanjäljen ilmastolle. Kaikissa liiketoiminnan kasvutavoitteissa vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä on siis luonnollisesti läsnä, oli kyse sitten datan käytöstä tai ilmastosta. Aika hienoa sanon minä.

Vuoden kokemuksella Hienous tulee myös henkilöstön sisäänrakennetusta halusta ymmärtää sekä liiketoiminnan kasvua että myös sen vaikutuksia yhteiskunnallisesti. Näin vastuullisuus ja arvot liiketoiminnan ohjaavana tekijänä säilyy myös arjen pienissä muutoksissa mukana laajan strategisen pohdinnan lisäksi – syntyy yrityksen menestyksen kannalta tärkeää työn merkityksellisyyttä. Aihe on minusta ajankohtainen – juuri on julkaistu myös kansainvälisen ilmastopaneelin raportti, joka luo vahvaa viestiä, että toimenpiteitä täytyy syntyä laaja-alaisesti ja yritykset ovat merkittävässä roolissa tässä. Mitä enemmän nämä asiat nivoutuvat yhteen yritysten liiketoiminnassa sitä enemmän se varmasti välittyy myös vaikuttavuutena yhteiskuntaan.

Mitä enemmän vastuullisuus nivoutuu yhteen yritysten liiketoiminnan tavoitteiden kanssa, sitä enemmän se varmasti välittyy myös vaikuttavuutena yhteiskuntaan.

Yhteiskunnassa tarvitaan tällä hetkellä panostuksia sekä myös toimintaedellytyksiä vihreän ja turvallisen digitalisaation edistämiseen. On ilo nähdä teeman myös nuosevan vahvasti esille monissa hankkeissa, niin julkisen kuin yksityisen sektorin puolella. Tehdään tätä yhdessä ja rakennetaan Suomeen kestäviä ratkaisuja yhdessä, näin luomme rohkeasti myös tapoja yrityksille ja kuluttajille tehdä luontevia valintoja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Tutustu myös:

Kivran ilmastovastuuraportti

Ilari Abdeen, toimitusjohtaja, Kivra Oy