Klimatansvar

Klimatansvar

Vi är de första i världen som erbjuder klimatpositiv digital post

I Finland skickas det fortfarande årligen över 500 miljoner pappersdokument. Varenda av dem är för mycket för vår klimat. Vi vill på Kivra tillsammans med företag och människor bygga ett mer klimatansvarsfullt och tryggare samhälle genom att erbjuda en digital tjänst som gör vardagen smidigare.

Kivras digitala post är Climate Positive -sertifierat. Vi har kompenserat vår koldioxidfotspår 110%.

Klimatärenden är världens viktigaste ärende. Det kan vi inte undvika. Utan ren luft är liv på jordklotet omöjligt. Lyckligtvis finns det mycket företag och människor och tillsammans kan vi snabbt få synliga resultat genom att göra ansvarsfulla val i vardagen.

Ensam är Kivras andel bara en liten del av hela pusslet men då vi agerar tillsammans och var och en hämtar med sig sin andel blir pusslet slutligen riktigt bra.

Vi hoppas vi kan få andra företag att bli ivriga om att aktivt sträva mot ett mer klimatpositivt läge. Vi gör det genom att vara ansvarsfulla i vår affärsverksamhet samt även genom sertifikationen om att vara klimatpositiva (Climate Positive). Så här kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att minska på det egna koldioxidavtrycket men samtidigt även bygga på den positiva klimatinverkan genom att samarbeta med oss.

Vad är det frågan om med att vara klimatpositiv eller att ha Climate Positive -sertifieringen?

Climate Positive är ett internationellt, standardiserat klimatsertifikat som grundar sig från ISO 14021:2017 och PAS 2060 (2014) sertifikationerna. För att vår produkt har kunnat få Climate Positive -sertifieringen har en befattande uträdning och analysering utförts för att reda ut den koldioxidavtryck som tjänsten förorsakar. Slutligen har 110% kompenserats för att hjälpa vår klimat. Mer om Climate Positive -sertifieringen hittas på Clipop.org sidorna eller via vår moderbolag Kivra AB:s sidor.

1. Först samlade och analyserade vi mängden och källan av växthusutsläpp

Utsläppen räknas med hjälp av standardgrunder av ISO 14067 och växthusgasprotokollen. Resultatet blir sedan delat i tre delar. Tillämpningsområde 1, 2 och 3. Det här betyder att hela klimatavtrycket är med i kalkyleringen. Vi har tillsammans med det svenska moderbolaget använt konsultbolaget Uu0026We för att bygga upp analysen och raportten.

2. Till näst märkte vi de områden som kräver utveckling

Analysen visar var de största utsläppen befinner sig. Genom att känna igen var de största utsläppen befinner sig kan vi styra vår verksamhet på ett sätt som minskar utsläppen.

3. Till slut kompenserar vi med 110% de utsläpp som vi orsakat för klimatet

Vi skyddar träd. Skogens träd suger och binder koldioxid från atmosfären. Vi ersätter 100% av de utsläpp vi orsakat och tillsätter ännu 10%.

Vi ersätter vår klimatbelastning genom att skydda skogar

Vi ersätter till klimatet alla de utsläpp vi orsakat och tillsätter ännu 10%. Detta gör vi genom att skydda skogar i skyddsprojektet i Sumatra. Sumatra är en ö som befinner sig i Indonesien och som har lidit av palmolja produktion. Genom att styra vår klimatkompensation till skyddandet av skogar i Sumatra har vår ersättning en större inverkan än endast dess lokala miljövinster. Så här är vi aktivt med och återuppliva klimatet för att erbjuda för både människor och djur en renare luft nu och imorgon.

Vi styr vårt stöd via ZeroMission organisationen. Läs mer om klimatkompensationen och om ZeroMissions projekt.

 

Digital post levererat via Kivra är 110% klimatpositivt.

Climate Positive – clipop.org