Ofta frågade

Mina dokument och arkivet

Kan jag skriva ut dokument via tjänsten?
Kan jag ladda upp andra dokument i Kivra än sådana som skickas dit?
Hur mycket egna dokument kan jag ladda upp i Kivra?
I vilka format kan jag ladda upp dokument i Kivra?
Hur länge sparas dokument i Kivra?
Hur förbättrar Kivra informationssäkerheten?


Hittade du inte vad du sökte efter?

Kundtjänstens kontaktuppgifter för Kivra Finland

tuki@kivra.fi, 020 1278 9000, Vardagar kl. 9-16

(msa/lna)


För att kontakta kundtjänsten i Kivra Sverige klicka här.