Tiedätkö nämä 7 faktaa? Maksupalveludirektiivi PSD2 pähkinänkuoressa

PSD2-maksupalveludirektiivi tekee verkkomaksamisesta helpompaa ja turvallisempaa. Digitaalisen asiointipalvelu Kivran toimitusjohtaja Miika Salo kertoo, mitä mystinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa käytännössä.

Jaa

Mikä on PSD2-maksupalveludirektiivi?

PSD2, eli virallisesti The Second Payment Services Directive, on Euroopan parlamentin ja neuvoston säätämä direktiivi, jonka tavoitteena on lisätä kilpailua maksunvälityspalveluissa sekä parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta. Kaikki maksunvälityspalvelut ovat jatkossa saman sääntelyn piirissä.

Direktiivi velvoittaa pankit antamaan kolmansille osapuolille pääsyn asiakkaansa pankkitilille, mikäli asiakas sitä toivoo. Tavoitteena on nopeuttaa maksutapahtumia, lisätä kilpailua alalla ja mahdollistaa uusien tilitietopalveluiden syntyminen.

Milloin direktiivi tuli voimaan?

PSD2-maksupalveludirektiivi julkaistiin vuonna 2015, ja sille säädetty siirtymäaika päättyi 13.9.2019.

Miten PSD2-maksupalveludirektiivi vaikuttaa kuluttajiin?

Kun kuluttaja antaa verkkopalvelulle luvan käyttää pankkitiliään ja tilinsä tietoja, hän voi tehdä ostoksia verkkopalvelussa entistä nopeammin ja vaivattomammin. Verkkopankkiin ei enää tarvitse kirjautua erikseen, ja maksunvälitys nopeutuu muutaman välivaiheen jäätyä pois.

Pankit eivät voi veloittaa suoraa maksunvälitystä tarjoavia verkkopalveluita tilisiirron tekemisestä. On mahdollista, että kuluttajat hyötyvät alalle syntyvän kilpailun myötä myös laskevista palvelumaksuista.

Lisäksi tilitietojen avautuminen mahdollistaa esimerkiksi oman tilin saldon näkemisen verkkokaupassa. Tilitietojen avautumisen ansiosta voi myös syntyä sovelluksia, jotka auttavat käyttäjäänsä talouden hallinnassa.

Entä mikä vaikutus direktiivillä on yrityksiin?

Yritykset voivat tarjota asiakkailleen verkossa yhä yhtenäisemmän ja paremman asiakaskokemuksen, kun asiakkaan ei tarvitse enää poistua verkkokaupasta maksaakseen ostoksensa. Lisäksi asiakas voi nähdä tilinsä saldon verkkokaupan sisällä, mikä helpottaa ostosten tekemistä.

Verkkokaupassa ostetaan tällä hetkellä useimmiten maksu- ja luottokorteilla, joiden tarjoajat veloittavat yrityksiltä jokaisesta maksutapahtumasta. Kun kilpailu lisääntyy, on mahdollista, että maksunvälitysveloitukset laskevat.

PSD2 vauhdittaa maksunvälityksen digitalisaatiota, sillä se helpottaa digitaalisten asiointipalveluiden, kuten Kivran, toimintaa. Kun yhä useampi kuluttaja siirtyy maksamaan laskunsa digitaalisesti, syntyy säästöä, sillä sähköinen lasku on jopa neljä kertaa paperista laskua edullisempi vaihtoehto – ympäristöystävällisyydestä puhumattakaan.

Mitä ovat direktiivissä mainitut tilitietopalvelut?

Tilitietopalvelu antaa maksupalvelun käyttäjälle reaaliaikaista tietoa tämän tileistä ja niiden tapahtumista. Esimerkiksi Suomeen juuri saapunut digitaalinen asiointipalvelu Kivra toimii käyttäjilleen direktiivin mukaisena tilitietopalveluna. Kivran käyttäjä näkee maksutilinsä saldon laskunmaksun yhteydessä. Tilitietopalvelun tarjoaja saa käyttää, hankkia ja säilyttää toimeksiannon mukaisen palvelun kannalta keskeistä tietoa.

Entä maksutoimeksiannon käynnistyspalvelut?

Palvelut, joiden avulla voi siirtää rahaa käyttäjän ja maksun vastaanottajan välillä ovat maksutoimeksiannon käynnistyspalveluita. Nämä palvelut saavat käyttää, hankkia ja säilyttää vain maksajan pyytämän maksusuorituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Mitä on vahva tunnistautuminen?

Käytössä olevia vahvan tunnistamisen menetelmiä Suomessa ovat muun muassa varmennekortti, mobiilivarmenne ja pankkien tunnuslukusovellukset. Tunnistaminen on vahvaa, kun siinä hyödynnetään vähintään kahta seuraavista tunnistusmenetelmistä: käyttäjän yksilöivää ominaisuutta kuten esimerkiksi sormenjälkeä, käyttäjän henkilökohtainen omaisuutta kuten vaikkapa kännykkää tai tietoa, jonka vain käyttäjä tietää eli käytännössä salasanaa.

PSD2:n voimaan astumisen jälkeen asiakas on tunnistettava vahvasti, kun maksutiliä käytetään internetin välityksellä tai kun tehdään muita toimenpiteitä, joihin liittyy petoksen tai väärinkäytöksen riski. Kivran käyttäjäksi rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jonka jälkeen käyttäjä saa henkilökohtaiset Kivra-tunnukset. Laskujen maksaminen vahvistetaan palvelussa käyttäjän valitseman pankin tunnuslukusovelluksella.