Ilmastovastuullisuus

Olemme analysoineet palvelumme koko tuotantoketjun hiilijalanjäljen ja kompensoineet sen 110%

Olemme sitoutuneet aktiivisesti pienentämään hiilijalanjälkeämme ja toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Pohjaamme ilmastovastuullisuustyömme ISO 14067:2018 -ympäristöohjelmasertifiointiin (Carbon footprint of products) ja kuulumme Climate Positive -yhteistyöverkostoon.

Ilari Abdeen, toimitusjohtaja, Kivra Oy

Climate Positive -verkoston yritykset noudattavat Greenhouse Gas -Protokollan raportointimallia (GHG) ja kompensoivat palveluiden/tuotteidensa hiilijalanjäljen 110%sti. Lisäksi yritykset ovat  sitoutuneet aktiivisesti pienentämään hiilijalanjälkeään  ja toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Seuraamme ja raportoimme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain Greenhouse Gas (GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti vaikutusalueet 1,2, ja 3 huomioiden.

Tämä tarkoittaa, että laskelmissa on mukana koko palvelustamme syntyvä hiilijalanjälki toimitusketjun alusta loppuun.  Laskelmat ja analyysi on tehty yhteistyössä ruotsalaisen ilmastolaskelmiin ja konsultointiin erikoistuneen U&We -yhtiön kanssa. Laskelmat pohjautuvat vuoden 2020 lukuihin.

Selaile raporttia tästä
Kivralla lähetetty digiposti on 110% ilmastopositiivista

Hiilijalanjälkemme vastaa kahden suomalaisen vuosittaista kulutusta

Vuonna 2020 palvelumme kokonaishiilijalanjälki oli 20 t CO2e. Määrä vastaa noin kahden suomalaisen ihmisen arjessaan synnyttämää hiilijalanjälkeä vuodessa. Yhden suomalaisen ilmastokuormitukseksi vuodessa on laskennallisesti arvioitu olevan 10,4 tCO2e. (Lähde: Sitra)

Vaikka hiilijalanjälkemme on yritykselle jo nyt hyvin pieni, pyrimme silti aktiivisesti keventämään palvelustamme syntyvää ilmastokuormitusta entisestään. Ilmastovastuullisuus ja vastuulliset valinnat ovat läsnä henkilöstömme jokaisessa päivässä. 

Jos jättäisimme Scopen 3 epäsuorat ilmastovaikutukset huomioimatta, olisi hiilijalanjälkemme vain 7,7 t CO2e.  Meistä on kuitenkin totuudenmukaisempaa laskea ihan kaikki palvelumme ilmastokuormitukseen vaikuttavat tekijät mukaan. 

Olemme jakaneet scopen kolme päästöt 12 eri osa-alueeseen, joista vaikuttavimmat esitettyinä taulukossa.

Mistä palvelumme hiilijalanjälki muodostuu?

Olemme analysoineet palvelumme koko hiilijalanjäljen Greenhouse Gas Protokollan (GHG) -laskentakaavojen mukaisesti noudattaen ISO 14067:2018 -ympäristöohjelmasertifikaattia.

Palvelumme kokonaishiilijalanjälki muodostuu Scopen 1, Scopen 2 ja Scopen 3 ilmastopäästöistä. Tämä tarkoittaa, että huomioimme raportoinnissa koko palvelumme tuotantoketjun ilmastokuormituksen.

Olemme jakaneet Scopen 3 päästöt 12 ala-kategoriaan.

Palvelumme merkittävin hiilijalanjälkivaikutus muodostuu Scopen 3 epäsuoriin päästöihin luokiteltavasta henkilöstömme matkustamisesta töihin. Jopa 34 % hiilijalanjäljestämme syntyy henkilöstömme kulkemisesta töihin toimistollemme Espoon Otaniemeen.

Scopen 2 epäsuorat päästöt, toimitilojemme sähkö ja kaukolämpö (markkinaperusteisesti raportoituna) muodostavat kokonaishiilijalanjäljestämme 21%.

Kolmanneksi suurin ilmastovaikutus 20%, syntyy palvelumme tuottamiseen tarvittavista laitteista ja tavaroista, joista merkittävin osuus on elektroniikkahankinnat.

Muu ilmastokuormituksemme (25%) muodostuu yhteensä mm. Työeläkerahastojen sijoituksista (9%), työmatkoista (7%), tavaroiden kuljettamisesta, datan siirrosta ja servereistä sekä mainonnasta (yhteensä 12%).

Olemme sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeämme

Liiketoimintamme ja henkilöstömäärämme  kasvaessa Suomessa pyrkii myös hiilijalanjälkemme luonnollisesti kasvamaan. Vuoden 2020 luvut matkustamisen osalta ovat poikkeukselliset vallitsevan koronatilanteen ja sen aiheuttamien liikkumisen haasteiden ja esteiden vuoksi. Vuosi on kuitenkin antanut meille hyvät eväät kehittää ilmastotyötämme vieläkin paremmaksi.

Kannustamme henkilöstöämme valitsemaan arjessa ilmastoa vähän kuormittavia kulkemistapoja, kuten julkista liikennettä, pyöräilyä ja sähköautoja. 

Suurin haaste hiilijalanjälkemme pienentämiseksi syntyy Scopen 3 epäsuorista ilmastopäästöistä, jotka koostuvat pääosin henkilöstömme liikkumisesta töihin ja takaisin kotiin sekä työn tekemiseen tarvittavista laitteista. Ilmastokuormituksena luku ei ole suuri, mutta prosentuaalisena osuutena palvelumme koko hiilijalanjäljestä se on suuri ja kohta jossa voimme olla parempia jatkossa.

Kannustamme henkilöstöämme valitsemaan arjessa ilmastoa vähän kuormittavia kulkemistapoja, kuten julkista liikennettä, pyöräilyä ja sähköautoja. 

Työmatkojen osalta vältämme lentomatkustamista ja yksityisautoilua. Kiinnitämme huomiota laitehankintoihin ja energiankulutukseen. Kierrätämme kaiken käyttökelpoisen edelleen, uuden hankkimisen sijasta. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista yhteisiin ilmastotavoitteisiin puhtaamman ilmaston hyväksi.

Tiedostamalla hiilijalanjälkemme suurimmat vaikuttajat, pystymme aktiivisesti kiinnittämään niihin huomiota ja tekemään parempia valintoja ilmaston hyväksi. 

Hiilineutraalisuudesta ilmastopositiivisuuteen

Kompensoimme toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen 110%:sti suojelemalla yhteistyössä Zero Mission -luonnonsuojelujärjestön kanssa liiallisesta palmuöljytuotannosta kärsineitä sademetsiä Sumatran saarella Indonesiassa.

Kuvalähde: Zero Mission

Lisäksi toivomme, että voimme innostaa myös muita yrityksiä tavoittelemaan aktiivisesti ilmastopositiivisuutta. Me Kivrassa teemme sen sekä vastuullisen ydinliiketoimintamme kautta että mahdollistamalla suomalaisille ilmastopositiivisen (Climate Positive) digipostin.

Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden vähentää omaa hiilijalanjälkeään vaivattomasti, osana sujuvaa arkea ja kestävää liiketoimintaa.  

Olemme valinneet 110%:n ilmastokompensaatiomme kohteeksi Bujang Raba REDD+ -suojeluprojektin Sumatran saarella Indonesiassa. Bujang Raba on yksi Indonesian ensimmäisistä REDD -hankkeista. Projektin tehtävänä on suojella muun muassa liiallisesta palmuöljytuotannosta kärsineitä sademetsiä ja kouluttaa paikallisväestöä vastuulliseen metsien hoitoon ja -viljelyyn.

Suojeltu metsäalue on kooltaan yli 5 339 hehtaaria. Alueen suojelun arvioidaan säilyttävän 630 000 tCO2 10-vuoden aikana (2014-2023).

Osallistumalla suojelutyöhön Bujang Raba REDD+ -projektilla, olemme mukana suojelemassa elämälle tärkeiden hiilinielujen, sademetsien, suojelua. Projektin on sertifioinut Plan Vivo. Climate Positive -kompensaatiomme toteuttamista valvoo Zero Mission. Lisätietoja hankkeesta löytyy Plan Vivon verkkosivuilta osoitteesta: Planvivo.org/bujang-raba.


Viimeisimmät artikkelit ja uutiset