Palvelun yleiset käyttöehdot

3.7.2020

1. Yleistä

Lisätietoja Kivran henkilötietojen käsittelystä löydät täältä:

https://kivra.fi/tietosuojaseloste-palvelun-kayttaja-2/

Näitä palvelun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Kivra Oy:n (“Kivra”) yksityishenkilöille (“Käyttäjä”) tarjoamiin sähköisiin palveluihin, joihin kuuluu sähköinen postilaatikko (“Palvelu”). Sähköisessä postilaatikossa Käyttäjä voi vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja sekä tallentaa omia asiakirjoja säilytettäväksi. Sähköisessä postilaatikossa Käyttäjä voi halutessaan hyödyntää myös muita Kivran tarjoamia toimintoja ja palveluita (“Lisäpalvelut”). Termillä Palvelu tarkoitetaan yleisissä käyttöehdoissa perustoimintojen lisäksi myös Lisäpalveluja, ellei toisin todeta. Osaan Lisäpalveluista sovelletaan erityisehtoja Palvelun yleisten käyttöehtojen lisäksi. Lisäpalvelut saa käyttöön hyväksymällä Lisäpalveluja koskevat erityisehdot (asiasta lisää kohdassa 2.3). Kivran Käyttäjälle tarjoamaan Palveluun ja Lisäpalveluihin sovellettavat erityisehdot ja muut kirjalliset sopimukset sekä yleiset käyttöehdot muodostavat Kivran ja Käyttäjän välisen palvelusopimuksen (jäljempänä “Sopimus”). 

Kivran yhteystiedot 

  • Y-tunnus: 2918721-9
  • Käyntiosoite: Miestentie 9 C, 02150 Espoo 

2. Palvelu

2.1 Palvelun kuvaus

Palvelussa Käyttäjä voi vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja sekä tallentaa omia asiakirjojaan säilytettäväksi.

2.2 Palvelun käyttöönotto ja rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy Palvelun Käyttäjäksi luomalla käyttäjätilin. Rekisteröityminen ja käyttäjätilin luominen tapahtuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta käyttäen joko voimassa olevia suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Palvelun käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys. Palvelun käyttäjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt, luonnollinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja voimassa oleva puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Palveluun rekisteröityminen yhdessä Palvelun yleisten käyttöehtojen hyväksymisen kanssa synnyttää Sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun välille. Sopimus mahdollistaa Palvelun käytön ja on voimassa toistaiseksi.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun yleisiä käyttöehtoja ja muita ehtoja ja ohjeita, joita Kivra julkaisee Palvelun yhteydessä. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan sovellettavia voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja viranomaispäätöksiä käyttäessään Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Kivran kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia.

Palvelu on Käyttäjälle ilmainen poislukien maksulliset Lisäpalvelut (kohta 2.3). 

2.3 Lisäpalvelut 

Kivralla on oikeus ottaa Palveluun käyttöön uusia ominaisuuksia ja tarjota Käyttäjälle uusia Lisäpalveluita.

Lisäpalvelut tarkoittavat palveluita, joiden käyttö on Käyttäjälle vapaaehtoista ja joiden tarkoituksena ei ole vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja eikä tallentaa omia asiakirjoja säilytettäväksi. Käyttäjälle myönnetään automaattisesti pääsy tällaisiin Lisäpalveluihin, jos ne ovat Käyttäjälle veloituksettomia eivätkä edellytä Käyttäjän suostumusta. Kivra ilmoittaa Käyttäjälle Palvelun kautta tai kohdassa 2.6 lueteltujen viestintäkanavien mukaisesti, kun tällaisia ​​Lisäpalveluita otetaan Palveluun käyttöön. Lisäpalveluista, joita tarjotaan maksua vastaan ​​tai jotka edellyttävät Käyttäjän suostumusta, ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta tai kohdassa 2.6 lueteltujen viestintäkanavien mukaisesti Kivran toimesta erikseen. Lisämaksullisten Lisäpalveluiden osalta Käyttäjä valitsee itse ottaako ​​Lisäpalvelun käyttöönsä. Lisäpalvelujen tarjoamiseen voidaan soveltaa erityisehtoja.

2.4 Sähköisten asiakirjojen välitys

Rekisteröitymisen ja käyttäjätilin hyväksynnän jälkeen Käyttäjä voi osana Palvelua vastaanottaa sähköisiä asiakirjoja kuten viestejä, laskuja ja päivitettyjä sopimusehtoja (“Sähköinen asiakirja”) Palveluun niiltä yrityksiltä, ​​organisaatioilta ja muilta tahoilta, jotka ovat valinneet Kivran palveluntarjoajaksi. Kutsumme yleisissä käyttöehdoissa näitä yrityksiä, organisaatioita ja muita tahoja lähettäjiksi (“Lähettäjä”). Sähköiset asiakirjat voidaan välittää Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon ainoastaan mikäli Palvelussa olevat Käyttäjän yksilöivät henkilötiedot ja Lähettäjän merkitsemät vastaanottajan henkilötieto täsmää. 

Käyttäjän rekisteröidyttyä Palveluun Kivra ilmoittaa Lähettäjille Käyttäjän halusta jatkossa vastaanottaa Käyttäjän ja Lähettäjän välinen viestintä sähköisesti sähköiseen postilaatikkoon (Palvelu). Tämän jälkeen Käyttäjä ei välttämättä saa asiakirjoja enää muualle kuin Palveluun. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa Kivralle Palvelun kautta, että ei enää halua vastaanottaa sähköisiä asiakirjoja Palveluun yhdeltä tai useammalta Kivraan liittyneeltä Lähettäjältä. Tällaisen ilmoituksen jälkeen Käyttäjä voi edelleen saada sähköisiä asiakirjoja kyseiseltä Lähettäjältä rajoitetun ajan (enintään neljäkymmentäviisi (45) päivää). Määräajan kuluttua Lähettäjän on muutettava asiakirjojen lähetystapaa toiseen, eikä Kivra enää vastaa asiakirjojen välittämisestä kyseisen Lähettäjän ja Käyttäjän välillä.

Kivralla on oikeus välittää Lähettäjälle tieto siitä, onko Lähettäjän sähköinen asiakirja toimitettu Käyttäjälle ja onko Käyttäjä avannut Lähettäjän lähettämän sähköisen asiakirjan.

2.5 Palvelun käyttöoikeuden jakaminen

Käyttäjä voi Palvelussa halutessaan jakaa sähköisen postilaatikkonsa toisen rekisteröityneen Käyttäjän kanssa ja antaa tälle henkilölle käsittelyoikeudet oman postilaatikkonsa sisältöön. Toisen Käyttäjän sähköisen postilaatikon käyttämiseksi käsittelyoikeuden saajan on hyväksyttävä sähköisen postilaatikon jakaminen ja kirjauduttava uudelleen Palveluun sisään. Kumpi tahansa Käyttäjistä voi perua sähköisen postilaatikon jakamisen milloin tahansa.

2.6 Kivran viestintä Käyttäjälle ja Palvelun muutokset

Kivra tiedottaa Palvelun muutoksista, uusista ominaisuuksista ja muusta Palveluun liittyvästä Käyttäjille ensisijaisesti Palvelussa, sähköpostitse ja tekstiviestitse. Kivran viestintä on osa Sopimusta ja sitä ei voi estää Sopimuksen voimassa ollessa. 

Kivra kehittää Palvelua jatkuvasti, mistä johtuen Kivralla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun milloin tahansa. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi Palvelun tekniseen ratkaisuun, toiminnallisuuksiin tai ulkoasuun, ja ne voivat aiheuttaa tiettyjen toimintojen lopettamisen, muuttamisen tai lisäämisen. Päivitykset ja muutokset voivat vaikuttaa myös Palvelun käytön teknisiin edellytyksiin. Muutokset eivät kuitenkaan koskaan vaikuta Käyttäjän sähköisen postilaatikon sisältöön. Kivra vastaa Palvelun tietoturvasta. Jos käyttäjä ei hyväksy Palvelun muutoksia, Käyttäjällä on aina oikeus irtisanoa Sopimus kohdan 6.1 mukaisesti.

Kivralla on oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tällöin Kivralla on oikeus irtisanoa Sopimus kohdan 6.2 mukaisesti.

2.7 Asiakirjojen säilytys, käsittely, poisto ja arkistointi

Palveluun välitetyt ja ladatut sähköiset asiakirjat tallentuvat Palveluun Käyttäjän rekisteröitymisen jälkeen Sopimuksen voimassa ollessa.

Käyttäjä voi myös ladata Palveluun omia asiakirjoja kuten sopimuksia ja takuukuitteja. Maksimikoko itse Palveluun ladatulle tiedostolle on 5MB per lataus.

Käyttäjä voi poistaa sähköisiä asiakirjoja, jolloin ne päätyvät Käyttäjän roskakoriin, josta asiakirja hävitetään lopullisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua. Manuaalinen roskakorin tyhjennys hävittää asiakirjat välittömästi ja lopullisesti. Lopullinen hävitys tarkoittaa, että asiakirjat eivät enää ole Käyttäjän eikä Kivran saatavilla. Käyttäjä on vastuussa sähköisten asiakirjojen käsittelystä ja poistamisesta koko sopimuskauden ajan.

Käyttäjällä ei ole enää pääsyä Palveluun Sopimuksen päätyttyä. Palvelun sulkeminen Käyttäjän toimesta kohdan 6.1 mukaisesti tarkoittaa, että kaikki Käyttäjän sähköiset asiakirjat poistetaan lopullisesti neljänkymmenenviiden (45) päivän jälkeen Palvelun sulkemisesta. Myös kohdan 6.2 mukainen Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen päättää Käyttäjän pääsyn Palveluun. Huomioitavaa on, että Kivra ei arkistoi asiakirjoja tai käyttäjätietoja kerrottua määräaikaa pidempään.

2.8 Palvelussa maksaminen

Palvelun kautta Käyttäjä voi maksaa Palveluun vastaanottamansa laskut. Ehdot maksamiseen löytyvät kohdasta 9. Maksutavat. Maksamiseen voi käyttää Palvelun yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Käytettävissä olevat maksutavat voivat muuttua. Muutoksista ilmoitetaan Palvelun yhteydessä kohdan 2.6 mukaisesti.

3. Käyttäjän vastuu 

3.1 Tunnukset ja laitteet

Käyttäjä vastaa Palvelun käytössä tarvittavien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, selainten ja ohjelmistojen toimivuudesta, kustannuksista ja Palvelun vaatimusten vastaavuudesta. Käyttäjän on noudatettava Palvelun kulloinkin voimassa olevia ohjeita. 

Palvelun käyttämiseksi Käyttäjän tulee antaa Palvelun vaatimat tiedot ja ilmoittaa niiden muutoksista Kivralle viipymättä. Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen, Palvelun ja Lisäpalveluiden käytön yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myös yhteystietojen ajan tasalla pitäminen ja päivittäminen viipymättä on Käyttäjän vastuulla siten, että Käyttäjän on mahdollista vastaanottaa Kivralta tietoa kohdan 2.6 mukaisesti.

Käyttäjän on säilytettävä henkilökohtaiset ja käyttäjäkohtaiset tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä muut Palvelun käyttöön liittyvät laitteet, dokumentit, todistukset ja asiakirjat asianmukaisesti ja tietoturvallisuutta noudattaen. Käyttäjä tarvitsee tunnuksia kirjautuessaan Palveluun ja hyväksyy itseään sitoviksi kaiken toiminnan, joka on tehty Käyttäjän tunnuksella. Mikäli jokin yllämainituista Palveluun kirjautumiseen tai muuten Palvelun käyttöön liittyvistä kirjautumisen tai tunnistamisen menetelmistä joutuu ulkopuolisen haltuun tai katoaa, tulee Käyttäjän vaihtaa sisäänkirjautumistunnuksensa välittömästi. Mikäli Käyttäjä epäilee tunnustensa väärinkäyttöä tai sen mahdollisuutta, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Kivralle. Lisäksi Käyttäjän tulee aloittaa välittömästi toimet estääkseen ulkopuolisen pääsyn Palveluun. Kivra voi luovuttaa Käyttäjän tunnuksen muulle kuin Käyttäjälle vain tämän valtuutuksella tai mikäli laissa näin vaaditaan. Tunnusten käsittelyä koskevat tiedot löytyvät tietosuojaselosteista.

Kivra tarkistaa ainoastaan Käyttäjän henkilöllisyyden rekisteröitymisen yhteydessä. Kivra ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan muita tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä.

3.2 Vastuu sähköisestä asioinnista

Sähköinen asiakirja katsotaan vastaanotetuksi Käyttäjälle, kun se on välitetty Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon.

Palvelun kautta Käyttäjälle välitettyjen sähköisten asiakirjojen sisällöstä ja muodosta sekä tietojen oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta vastaa Lähettäjä. Lähettäjä vastaa, että kaikki Käyttäjältä tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja voimassa sekä lainsäädännön mukaan oikeutettuja. Kivra ei valvo eikä vastaa sähköiseen postilaatikkoon välittämiensä asiakirjojen sisällöstä eikä oikeellisuudesta. Kivra vastaa vain Kivran itse tuottamasta sisällöstä.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun vastaanottamiensa sähköisten asiakirjojen käsittelystä, kuten olisi fyysistenkin asiakirjojen osalta. Tämä muun muassa tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse velvollinen avaamaan vastaanottamansa sähköisen asiakirjan ja suorittamaan sen vaatimat toimenpiteet. 

Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan Lähettäjien tuotteita ja palveluita. Palvelussa voi lisäksi näkyä mainontaa Kivralta tai Lähettäjiltä, joiden kanssa Käyttäjällä on sopimussuhde. Kivra ei vastaa mahdollisista sähköisten asiakirjojen linkeistä, Lähettäjien tarjouksista tai niiden sisällöistä tai näiden tuotteista ja palveluista. Käyttäjä vastaa itse Palvelun kautta tehdyistä tilauksista, maksuista ja muista tapahtumista, kuten kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista. Lähettäjä voi rekisteröidä omat asiakkaansa asiakasrekisteriinsä ja vastaa tästä rekisteristä ja näiden henkilötietojen käsittelystä. Käyttäjältä pyydetään suostumus, mikäli hänen henkilötietojensa käsittely tai siirto Lähettäjälle sitä vaatii.

3.3 Asiakirjojen ja muiden aineistojen käsittely

Palvelussa tapahtuvasta toiminnasta ja sähköisten asiakirjojen käsittelystä vastaa Käyttäjä itse. Käyttäjä on vastuussa myös niiden Käyttäjien toiminnasta, joille on antanut käsittelyoikeudet.

Käyttäjä on siten vastuussa muun muassa tietojen ja sähköisten asiakirjojen käsittelystä, jotka Käyttäjän valtuuttama toinen Käyttäjä on suorittanut Palvelun piirissä.

Käyttäjä on itse vastuussa ja tarkastusvelvollinen, että hänen lataamansa ja säilytykseen tallentamat sähköiset asiakirjat eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa eivätkä riko tai loukkaa mitään oikeuksia. Kivralla on oikeus poistaa aineisto, mikäli ilmenee, että Käyttäjän Palvelun avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, rikkoo toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai käyttöehtojen tai sopimusehtojen vastainen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan Palveluun tallentamista aineistoihin ja asiakirjoihin mahdollisesti liittyvistä rikosoikeudellisista seurauksista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista ja kustannuksista, kuten esimerkiksi vahingonkorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa Kivralle tai muille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen lataamansa ja säilyttämänsä sähköiset asiakirjat sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Käyttäjä vastaa myös siitä, ettei hän levitä tai käsittele Palvelussa haittaa tai vahinkoa aiheuttavia tai muuten sääntöjä ja ohjeistuksia rikkovia asiakirjoja. Tällaisia asiakirjoja voivat olla aineistot, jotka rikkovat kolmansien osapuolten oikeuksia tai joita voidaan pitää loukkaavina tai hyvän tavan vastaisina, kuten esimerkiksi vetoomukset, jotka sisältävät vihamielistä, uhkaavaa tai pornografista sisältöä tai jotka kannustavat väkivaltaan tai kiihottavat kansanryhmiä vastaan.

Jos Kivra epäilee, että Käyttäjä käyttää Palvelua tämän kohdan vastaisesti, Kivralla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta poistaa ja estää Käyttäjää siirtämästä tietoja ja sähköisiä asiakirjoja, sekä oikeus sulkea Palvelu Käyttäjältä ja purkaa Sopimus Käyttäjän kanssa välittömästi (katso lisää kohdasta 6.2 ja 6.3).

4. Kivran vastuu

4.1 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rekisteröinnin ja käyttäjätilin luonnin yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Kivran käyttäjärekisteriin. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, yleisten käyttöehtojen, Sopimuksen ja henkilö- ja tietosuojaselosteiden mukaisesti. Kivran henkilö- ja tietosuojaselosteet löydät täältä: https://kivra.fi/tietosuojaseloste-palvelun-kayttaja-2/. Käyttäjän suostumus käsittelylle pyydetään Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun, Lisäpalvelujen yhteydessä tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen henkilötietojen käsittelyä varten. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn peruuttamalla Palvelun rekisteröinnin tai sulkemalla Palvelun pois käytöstä kohdan 6.1 mukaisesti. Tiedot katoavat lopullisesti neljänkymmenenviiden (45) päivän jälkeen Palvelusta. Palvelua ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä. Rekisteröinnin peruuttaminen tai Palvelun sulkeminen tarkoittaa, että Palvelu ei enää ole Käyttäjän käytettävissä.

Palvelun toteuttamiseksi Kivralla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja kaikille Palvelun Lähettäjille tai muille sähköisten asiakirjojen välittämiseksi tarpeellisille tahoille. 

Käyttäjälle voidaan luoda yksi tai useampi Käyttäjän yksilöivä tunnus rekisteröitymisen yhteydessä. Kutakin tunnusta käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi sekä Palvelun ja Lisäpalvelujen yhteydessä että siirryttäessä Lähettäjän tarjoamiin palveluihin. Tunnusta voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin Käyttäjän suostumuksella.

Kivra kunnioittaa sähköisiä asiakirjoja käsiteltäessä Palvelussa Käyttäjän yksityisyyttä, eikä se salli aiheetonta pääsyä sisältöön tai toimita tällaisia ​​asiakirjoja ulkopuolisille henkilöille. Kivra pidättää kuitenkin oikeuden luovuttaa tietoja, joita se on lain mukaan velvollinen julkistamaan tai luovuttamaan.

4.2 Vastuu ja vastuuta koskevat rajoitukset

Kivra vastaa siitä, että Palvelun tiedonvälitykseen ja käsittelyyn liittyvät salaus- ja suojausmenettelyt ovat asian- ja lainmukaiset. Palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä (7) päivänä viikossa, ympäri vuoden. Kivra ei takaa, eikä ole vastuussa siitä, että Palvelussa ei olisi virheitä, viiveitä tai keskeytyksiä. Kivra pidättää itsellään oikeuden keskeyttää Palvelun tarjoamisen milloin tahansa huoltoa varten esimerkiksi korjauksen, muutoksen, ylläpidon tai päivityksen johdosta.

Kivra ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän antamista virheellisistä tiedoista Palvelun rekisteröinnin tai käytön yhteydessä. Virheellisten tietojen antamisen seurauksena, Kivra ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Sopimuksen mukaisesti.

Kivran vahingonkorvausvastuu Käyttäjälle määräytyy Palveluun sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaan. Kivra vastaa Käyttäjälle vain välittömistä ja kohtuullisista vahingoista, jotka Käyttäjä on näyttänyt toteen. Kivran vastuu rajoittuu korkeintaan Käyttäjän Palvelusta maksamaan määrään, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Kivra ei vastaa Käyttäjälle välillisistä kustannuksista, vahingoista tai tappioista, kuten voiton menetyksestä tai muista seurauksista, ellei Kivra ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Tämä tarkoittaa muun muassa, että Kivra ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Palvelun saatavuuden keskeytyksestä.

Käyttäjän tulee esittää Kivralle havaitsemansa virhe mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen (3) vuoden kuluttua siitä, kun vahinko on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Jos Käyttäjä ei tee näin, Käyttäjä menettää oikeuden esittää vaatimuksia. 

5. Ylivoimainen este (Force majeure)

Kivra on vapautettu korvausvastuusta ja muusta vastuusta, jos vahinko tai laiminlyönti johtuu Kivran kontrollin ulkopuolella olevasta esteestä, jota Kivra ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon ja jonka seurauksia Kivra ei ole kohtuudella voinut välttää tai estää. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla muun muassa sota, luonnonkatastrofi, työsulku, lakko, tulipalo tai energiansaannin häiriö. Sama pätee, jos Kivran alihankkija kärsii tässä kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista esteistä.

6. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen ja Palvelun sulkeminen 

6.1 Palvelun käytön lopettaminen ja Sopimuksen irtisanominen Käyttäjän toimesta

Käyttäjällä on oikeus sulkea käyttäjätili Palvelun kautta. Käyttäjätilin sulkeminen tarkoittaa Palvelun Sopimuksen irtisanomista. Käyttäjätilin sulkemiseen liittyvissä ongelmatilanteissa Käyttäjän tulee olla yhteydessä Kivraan. Huomioitavaa on, että Käyttäjä voi sulkemisen jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä neljänkymmenenviiden (45) päivän ajan. Myös sähköisten asiakirjojen välitys Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon lakkaa neljänkymmenenviiden (45) päivän sisällä. Kivralla on oikeus ilmoittaa Lähettäjälle Sopimuksen päättymisestä. 

6.2 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Kivran toimesta 

Kivralla on oikeus irtisanoa Sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle Palvelussa tai sähköpostitse. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Irtisanomisajan jälkeen käyttäjätili suljetaan ja kaikki sähköiset asiakirjat poistetaan lopullisesti.

Kivralla on oikeus purkaa Sopimus Käyttäjän kanssa välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Käyttäjä rikkoo näitä yleisiä käyttöehtoja, Sopimuksen mukaisia ​​velvoitteita tai sääntöjä, viranomaisen päätöksiä tai ohjeita tai lakia. Myös Palvelun käyttö sen toimivuutta ja turvallisuutta vaarantaen tai väärien tietojen antaminen Palveluun antavat Kivralle oikeuden purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Kivra kertoo Käyttäjälle Sopimuksen purkamisesta Palvelussa tai sähköpostitse. Sopimuksen purkaminen seurauksena Käyttäjätili suljetaan. Tämän jälkeen sähköisiä asiakirjoja säilytetään poistetaan neljänkymmenenviiden (45) päivää, jonka jälkeen ne poistetaan lopullisesti.

6.3 Palvelun sulkeminen

Kohdissa 6.1 ja 6.2 on kuvattu tilanteet, jolloin palvelu voidaan sulkea. Palvelun sulkeminen tarkoittaa, että Käyttäjän pääsy Palveluun ja sen sisältämiin sähköisiin asiakirjoihin, tietoihin ja arkistoon päättyy.

Kivra voi myös sulkea Käyttäjän Palvelun osittain tai kokonaan välittömästi, mikäli Kivra perustellusta syystä epäilee lain tai sopimuksen vastaista käyttöä, Palvelun väärinkäyttöä, tietoturvahyökkäystä tai muuta vastaavaa perusteltua syytä. Kivra kertoo tällaisesta muutoksesta Käyttäjälle Palvelun kautta tai sähköpostitse. 

6.4 Erityistilanteet

Kivralla on myös oikeus päättää Sopimus ja sulkea Palvelu Käyttäjältä kokonaan tai osittain, sekä poistaa tiedot sekä asiakirjat Palvelussa olevalta tililtä, mikäli käyttäjätilille ei ole kirjauduttu viimeiseen kahteentoista (12) kuukauteen. Tällaisesta muutoksesta ilmoitetaan Käyttäjälle yksi (1) kuukausi ennen sen tapahtumista sähköpostitse, jotta Käyttäjä voi estää muutoksen kirjautumalla sisään Palveluun. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tämän yhden (1) kuukauden aikana, Kivralla on oikeus poistaa tiedot ja asiakirjat.

Myös Käyttäjän menehtyessä Kivralla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja poistaa tiedot ja sähköiset asiakirjat viidentoista (15) kuukauden kuluttua Käyttäjän kuolemasta.

6.5 Tiedonsiirto Palvelun sulkemisen yhteydessä

Kivra voi, mutta ei ole velvoitettu, tarjoamaan Käyttäjälle Palvelun sulkemisen yhteydessä Lisäpalvelua, jossa Kivra osallistuu Käyttäjän sähköisten asiakirjojen siirtämiseen toisen palveluntarjoajan tarjoamaan sähköiseen postilaatikkoon, arkistointiin tai vastaavaan tallennustilaan. 

7. Ehtojen muutokset

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Kivra kehittää Palvelua jatkuvasti. Kivralla on oikeus muuttaa, täydentää yleisiä käyttöehtoja jai Lisäpalvelujen erityisehtoja Palvelun kautta.

Kivralla on oikeus tehdä välittömästi sellaisia ​​muutoksia, joita laki, asetus tai viranomaispäätös edellyttää ilmoittamalla tästä Palvelun yhteydessä. Mikäli ehtojen muutos ei lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä Käyttäjän oikeuksia, muutos ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun yhteydessä. Muulloin ehtojen muutokset ilmoitetaan Käyttäjälle kohdan 2.6 mukaisesti. 

Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut ehdot. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttämällä Palvelua. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, Käyttäjällä on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja irtisanoa Sopimus kohdan 6.1 mukaisesti.

8. Muut ehdot

8.1 Muut oikeudet ja velvoitteet

Kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, mukaan lukien kaikki omistus-, tekijän- ja immateriaalioikeudet, sisältäen oikeudet tekniseen ratkaisuun ja sen mahdolliseen sisältöön, ovat Kivran tai sen lisenssinantajien oikeuksia ja niitä suojaa soveltuva lainsäädäntö.

Käyttäjän tietoja ja sähköisiä asiakirjoja säilytetään Palvelussa se aika, joka yleisissä käyttöehdoissa tai Palvelujen yhteydessä on kerrottu. Palvelun käytön päättyessä Käyttäjän on itse huolehdittava tarvitsemiensa asiakirjojen tulostamisesta tai tallentamisesta muualle. 

8.2 Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdollisen riidan neuvotteluteitse. Palveluun liittyvät valitukset tulee osoittaa Kivralle. 

Kivran yhteystiedot 

  • Y-tunnus: 2918721-9
  • Käyntiosoite: Miestentie 9 C, 02150 Espoo 
  • Kivran tarkemmat yhteystiedot löydät täältä: https://kivra.fi/

Mikäli Palvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi kohtuullisessa ajassa (enintään kolme (3) kuukautta) neuvotteluilla, Käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Muilta osin riidat ratkaistaan Kivran toimipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

8.3 Siirto ja alihankkijat

Käyttäjä ei saa siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Kivran etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Kivralla on oikeus siirtää tämä Sopimus tai tämän Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain yritykselle, joka kuuluu samaan konserniin kuin Kivra ilman Käyttäjän suostumusta.

Kivralla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Alihankkijaa käytettäessä Kivra varmistaa aina, että se noudattaa sopimuksissa soveltuvaa lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä.

9. Maksutavat

Käyttämällä Kivraa Käyttäjä hyväksyy Maksupalvelun tarjoajan ehdot alta kohdista 9.1 ja 9.2.

9.1 Maksupalveluntarjoajan ehdot liittyen AIS-palveluun

Neonomics on tilitietopalveluiden tarjoaja Norjassa, joka tarjoaa tilitietopalveluita. Tilitietopalvelua käytettäessä pystyt lukemaan palvelun tilitiedot suoraan pankkitililtäsi, kuten myöhemmin säännellään ja määritellään tarkistetussa EU: n maksupalveludirektiivissä (”PSD2”) (direktiivi (EU) 2015/2366).

Kun käytät Neonomics-palvelua, teet sopimuksen Neonomicsin kanssa nimettynä tilitietopalvelun tarjoajana saadaksesi taloudellisia tietoja maksutileiltäsi. Seuraavat ehdot ovat etusijalla sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Lue nämä ehdot yhdessä mahdollisten pysyvien sääntöjen lisäksi, joita voidaan soveltaa sinun ja Neonomics-kumppanin väliseen sopimussuhteeseen.

1.     Yleistä

1.1  Näitä yleisiä ehtoja (”ehdot”) sovelletaan, kun Neonomics AS, yritys nro 919 041 021, sähköposti: privacy@neonomics.io, (“Neonomics”, johon joskus viitataan myös nimellä “me” tai “meidän”) tarjoaa tilitietopalvelun, johon sinä (“käyttäjä” tai “sinä”) voit käyttää sitä verkon tai sovelluksen kautta [Neonomicsin asiakasohjelmasta] (kutsutaan “kumppaniksi”).

1.2  Tilitietopalvelun käyttämiseksi sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muuten valtuutettu tekemään sopimuksia. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että näin on.

1.3  Aktivoimalla ja käyttämällä tilitietopalvelua myönnät ja hyväksyt nämä ehdot.

2.     Neonomicsin tilitietopalvelun pääkäyttöehdot

2.1  Kun annat suostumuksesi Neonomics-tilitietopalvelujen käyttämiseen, ohjeistat meitä hakemaan tilitietosi henkilökohtaiselta verkkotililtäsi/-tileiltäsi Neonomics-kumppanin puolesta, jotta he voivat tarjota sinulle tilitietopalveluja.

2.2  Näissä ehdoissa kuvatut Neonomicsin tilitietopalvelut ovat vain sinun käytettävissäsi Neonomics-kumppanin sovelluksen/verkkosivun erityisenä käyttäjänä, jotta voit hakea tilitietoja kyseisestä palvelusta.

2.3  Neonomics tarjoaa tilitietopalvelun sinulle veloituksetta. Matkapuhelinoperaattorisi tai Internet-palveluntarjoajasi voivat määrätä liikennöintimaksuja.

2.4  Käyttämällä tilitietopalvelua annat Neonomicsille pääsyn verkkopankkitilillesi tämän toimiessa käyttäjänä, eli sinun ohjeiden mukaisesti. Näin ollen, antamalla suostumuksen ja tietoja, kuten sovellettava laki (sellaisena kuin se on muutettuna) edellyttää, annat Neonomicsille luvan tuottaa tilitietopalvelua sinulle.

2.5  Tällaiset suostumukset, ohjeet ja tiedot voivat sisältää henkilötietoja, joita käsitellään Neonomicsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.6  Olet vastuussa siitä, että vakuutat sinulla olevan lupa käyttää tilitietopalvelua kaikissa asiaankuuluvissa asioissa. Olet vastuussa myös kaikesta tilitietopalvelun käytöstä ja siitä, että tilitietopalvelun käyttämiseen käytettävät kirjautumistiedot ovat turvassa luvattomalta pääsyltä.

2.7  Huomaa, että Neonomicsin kumppanin ehdot koskevat sinua Neonomicsin kumppanin tarjoamien palveluiden yhteydessä. Neonomics ei missään olosuhteissa kanna vastuuta Neonomicsin kumppanin palveluiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, laillisuudesta tai asianmukaisesta suorittamisesta sinun ja Neonomicsin kumppanin välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

3.     Neonomicsin tilitietopalvelun käyttö

3.1  Neonomicsin tilitietopalvelua tarjotaan sinulle vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa väärinkäyttää.

3.2  Olet vastuussa ja takaat, että:

(i)              Kaikki suostumukset ja tiedot, jotka annat Neonomicsille osana tilitietopalveluun pääsyä tai sen käyttöä varten, annat itse ja vapaaehtoisesti,

(ii)             Olet toiminut omasta puolestasi, ja sinulla on kaikki tarvittavat lailliset, suostumukselliset ja oikeudelliset valtuudet pyytää Neonomicsia tarjoamaan tilitietopalvelua sinulle,

(iii)           Kaikki ohjeet, jotka annat Neonomicsille tilitietopalvelun toimittamiseksi sinun puolestasi, ovat oikeat ja sinun tahtosi mukaisesti. On sinun vastuullasi varmistaa, että pyytämäsi tilitietopalvelu täyttää yllä mainitut vaatimukset. Kun olet antanut suostumuksesi ja tämä on pantu täytäntöön, tilitietopalvelu on peruuttamaton, ja siksi sinä olet vaarassa kärsiä taloudellista menetystä, jos teet virheitä, joista Neonomics ei vastaa missään muodossa,

(iv)            Mitkään ohjeet Neonomicsin sinulle tarjoamiin tilitietopalveluihin Neonomicsin ja sinun välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti eivät ole osa sinun tekemää sitoumusta minkään tyyppisissä tai muotoisissa vilpillisissä tai laittomissa toimissa riippumatta siitä, rikkovatko ne mitään asiaankuuluvaa rikos- tai siviilioikeutta,

(v)             Mikään sinun toimintasi tai laiminlyöntisi ei saa loukata kenenkään muun oikeuksia eikä ole muutoinkaan sovellettavan lain tai muiden oikeuksien vastainen.

4.     Vastuu näiden ehtojen rikkomisesta

4.1  Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa keskeyttää käyttäjän palvelun käyttö, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai käyttää muuten tilitietopalvelua tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Neonomicsille tai muille kolmansille osapuolille.

4.2  Neonomics pyrkii toimittamaan tilitietopalvelua ympäri vuorokauden. Neonomics ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Neonomicsin hallitsemattomista olosuhteista, mukaan lukien muun muassa pankkien keskinäisten tai sisäisten maksujärjestelmien seisokit, häiriöt tai muut pankkien tai televiestintäjärjestelmien katkokset jne. Neonomicsia ei voida tällaisissa olosuhteissa asettaa vastuuseen tilitietopalvelun puuttumisesta tai tiedoista tai toiminnoista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla.

4.3  Neonomics ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai muista päätöksistä, jotka sinä olet tehnyt palvelun käytön perusteella tai asiaankuuluvissa ohjeissa antamiesi tietojen oikeellisuuden perusteella.

4.4  Ei Neonomics etkä sinä ole vastuussa muista olosuhteista, jotka eivät ole meidän kummankaan hallittavissa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai menetyksistä, jotka johtuvat olosuhteista, jotka eivät ole osapuolien määräysvallassa ja jotka merkittävästi estävät kyseisen velvoitteen täyttämistä tai jotka johtavat siihen, että velvoitteen täyttäminen ei ole taloudellisesti perusteltua.

5.     Vastuu petoksista, virheellisistä ohjeista tai viivästyksistä

5.1  Neonomics tarjoaa tilitietopalvelun sinulle pysyvän lain puitteissa, mukaan lukien muun muassa direktiivi (EU) 2015/2366, sellaisena kuin se on edelleen pantu käytäntöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

5.2  Jos Neonomicsille antamasi ohje tuottaa sinulle tilitietopalvelua on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, mukaan lukien muun muassa edellä olevaan kohta 3.1 tai 3.2, Neonomicsilla ei ole vastuuta tai velvollisuutta, ellei siitä ole säädetty pysyvässä laissa.

5.3  Jos esitetään syytös, että tilitietopalvelu on suoritettu väärin tai ilman asianmukaista lupaa, Neonomicsin velvollisuus on osoittaa, että kyseinen tilitietopalvelu on asianmukaisesti valtuutettu, rekisteröity oikein ja ettei siihen ole kohdistunut mitään teknisiä virheitä tai mitään muuta virheellistä. Pankkisi on kuitenkin vastuussa menetettyjen varojen lunastamisesta.

6.     Näiden ehtojen muuttaminen

6.1  Neonomics pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa tilitietopalvelua ja näitä ehtoja milloin tahansa. Neonomics ottaa huomioon sinun etusi, joihin suunnitellut muutokset vaikuttavat, ja tekee vain sellaisia muutoksia, joita pidämme kohtuullisina. Jos teemme muutoksia, sinulle ilmoitetaan etukäteen Neonomicsin tai kumppanimme verkkosivujen kautta tai muulla tavalla tai toimella, jota Neonomics pitää hyväksyttävänä, ottaen huomioon asiaankuuluva lainsäädäntö.

7.     AIS-palvelun päättäminen

7.1  Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa lopettaa tilitietopalvelun tarjoaminen, jos vireillä olevat palvelut päätetään.

7.2  Voit lopettaa tilitietopalvelun käytön milloin tahansa.

7.3  Palvelu tuotetaan välittömästi sinun suostumuksesi ja käyttösi mukaan, ja se lopetetaan automaattisesti heti, kun asiaankuuluva tilitietopalvelu on suoritettu asianmukaisesti. Jos haluat käyttää tilitietopalvelua uudelleen, uusi tilitietopalvelu käynnistetään sinun Neonomicsille esittämän pyynnön mukaan.

7.4  Kunkin tilitietopalvelun päättyessä Neonomics poistaa kaikki kirjautumistiedot ja kaikki muut sinuun liittyvät tiedot. Tähän sisältyy muun muassa tiedot, jotka ovat sovellettavan lain mukaan henkilökohtaisia tietoja. Tämä ei kuitenkaan sisällä tietoja, joita Neonomicsin vaaditaan lain mukaan tallentavan ja arkistoivan, tai tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen suojaamiseksi, esimerkiksi jos meneillään on oikeudenkäynti.

8.     Valitukset

8.1  Jos haluat tehdä valituksia tilitietopalvelusta, kerro meille alla olevien yhteystietojen avulla, jotta Neonomics voi tutkia olosuhteet sinua varten:

Neonomics AS

Torggata 15, 0181 Oslo, Norway

Sähköposti: dpo@neonomics.io

Ilmoita kyseessä olevan valitus kirjoittamalla aihekenttään ”Complaint”.

9.     Loppusäännökset

9.1  Näihin ehtoihin sovelletaan Norjan lakia, ja riita-asiat on siirrettävä Norjan tuomioistuinten käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

9.2  Neonomicsilla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, ja Neonomicsilla on oikeus sitouttaa alihankkijoita velvoitteidensa täyttämiseen.

Neonomicsilla on kaikki asiaan liittyvät luvat tilitietopalvelun tarjoamiseen. Kotivaltion valvontaelin on Norjan finanssivalvonta (“Finanstilsynet”). Vaaditut luvat on myöhemmin rekisteröity ja myönnetty kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla, jotta Neonomics voi tarjota tilipalvelupalvelua.

9.2 Maksupalveluntarjoajan ehdot liittyen PIS-palveluun

Neonomics on norjalainen maksulaitos, joka tarjoaa maksun aloituspalveluita. Käyttäessäsi maksun aloituspalveluita voit esimerkiksi maksaa varoilla, jotka on otettu suoraan verkkopankkitililtäsi, kuten myöhemmin säännellään ja määritellään tarkistetussa EU: n maksupalveludirektiivissä (”PSD2”) (direktiivi (EU) 2015 / 2366) ja sovellettavissa kansallisessa lainsäädännössä.

Kun käytät Neonomicsin palveluita, teet sopimuksen Neonomicsin kanssa nimetyksi maksun aloituspalvelujen tarjoajaksi kaikille maksutililtäsi siirretyille varoille, joille seuraavat ehdot ovat etusijalla sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Lue nämä ehdot yhdessä muuttumattomien sääntöjen kanssa, joita voidaan soveltaa sinun ja Neonomicsin kumppanin väliseen sopimussuhteeseen.

1.     Yleistä

1.1  Näitä yleisiä ehtoja (”ehdot”) sovelletaan, kun Neonomics AS, yritys nro 919 041 021, sähköposti: privacy@neonomics.io, (“Neonomics”, johon joskus viitataan myös nimellä “me” tai “meidän”) tarjoaa maksutoimeksiantopalvelua, johon sinä (“käyttäjä” tai “sinä”) voit käyttää sitä verkon tai sovelluksen kautta osoitteesta [Neonomics ‘Client] (kutsutaan “kumppaniksi”)

1.2  Maksutoimeksiantopalvelun käyttämiseksi sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muuten valtuutettu tekemään sopimuksia. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että näin on.

1.3  Aktivoimalla ja käyttämällä maksutoimeksiantopalvelua myönnät ja hyväksyt nämä ehdot.

2. Neonomicsin maksutoimeksiantopalvelun pääkäyttöehdot

2.1  Kun annat suostumuksesi toimeksiantaa ja käyttää Neonomicsin maksutoimeksiantopalvelua, ohjeistat meitä suorittamaan maksutoimeksiantopalveluja sinun puolestasi henkilökohtaiselta verkkotililtäsi.

2.2  Näissä ehdoissa kuvattu Neonomicsin maksutoimeksiantopalvelu on käytettävissä erityisesti Neonomics-kumppanien sovelluksen/verkkosivun käyttäjille maksutoimeksiantona suoraan pankkitililtäsi.

2.3  Neonomics tarjoaa palvelun sinulle veloituksetta. Matkapuhelinoperaattorisi tai Internet-palveluntarjoajasi voivat määrätä liikennöintimaksuja.

2.4  Käyttämällä maksutoimeksiantopalvelua annat Neonomicsille pääsyn verkkopankkitilillesi tämän toimiessa käyttäjänä, eli sinun ohjeiden mukaisesti. Näin ollen, antamalla suostumuksen ja tietoja, kuten sovellettava laki (sellaisena kuin se on muutettuna) edellyttää, annat Neonomicsille luvan tuottaa maksutoimeksiantopalvelua sinulle.

2.5  Tällaiset suostumukset, ohjeet ja tiedot voivat sisältää henkilötietoja, joita käsitellään Neonomicsin tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.6  Olet vastuussa siitä, että vakuutat sinulla olevan lupa käyttää maksutoimeksiantopalvelua kaikissa asiaankuuluvissa asioissa. Olet vastuussa myös kaikesta maksutoimeksiantopalvelun käytöstä ja siitä, että maksutoimeksiantopalvelun käyttämiseen käytettävät kirjautumistiedot ovat turvassa luvattomalta pääsyltä.

2.7  Huomaa, että Neonomicsin kumppanin ehdot koskevat sinua Neonomicsin kumppanin tarjoamien palveluiden yhteydessä. Neonomics ei missään olosuhteissa kanna vastuuta Neonomicsin kumppanin palveluiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, laillisuudesta tai asianmukaisesta suorittamisesta sinun ja Neonomicsin kumppanin välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

3. Neonomicsin PIS-palvelun käyttö

3.1  Neonomicsin maksutoimeksiantopalvelua tarjotaan sinulle vain henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa väärinkäyttää.

3.2  Olet vastuussa ja takaat, että:

(i)              Kaikki suostumukset ja tiedot, jotka annat Neonomicsille osana maksutoimeksiantopalveluun pääsyä tai sen käyttöä varten, annat itse ja vapaaehtoisesti,

(ii)             Olet toiminut omasta puolestasi, ja sinulla on kaikki tarvittavat lailliset, suostumukselliset ja oikeudelliset valtuudet pyytää Neonomicsia tarjoamaan maksutoimeksiantopalvelua sinulle,

(iii)           Kaikki ohjeet, jotka annat Neonomicsille maksutoimeksiantopalvelun toimittamiseksi sinun puolestasi, ovat oikeita ja sinun tahtosi mukaisia. Sinun vastuullasi on varmistaa, että pyytämäsi maksutoimeksiantopalvelu täyttää yllä mainitut vaatimukset. Kun olet antanut suostumuksesi ja tämä on pantu täytäntöön, tilitietopalvelu on peruuttamaton, ja siksi sinä olet vaarassa kärsiä taloudellista menetystä, jos teet virheitä, joista Neonomics ei vastaa missään muodossa,

(iv)            Mitkään ohjeet Neonomicsin sinulle tarjoamiin maksutoimeksiantopalveluihin Neonomicsin ja sinun välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti eivät ole osa sinun tekemää sitoumusta minkään tyyppisissä tai muotoisissa vilpillisissä tai laittomissa toimissa riippumatta siitä, rikkovatko ne mitään asiaankuuluvaa rikos- tai siviilioikeutta,

(v)             Mikään sinun toimintasi tai laiminlyöntisi ei saa loukata kenenkään muun oikeuksia eikä ole muutoinkaan sovellettavan lain tai muiden oikeuksien vastainen.

4. Vastuu näiden ehtojen rikkomisesta

4.1  Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa keskeyttää käyttäjän palvelun käyttö, jos käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai käyttää muuten maksutoimeksiantopalvelua tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa Neonomicsille tai muille kolmansille osapuolille.

4.2  Neonomics pyrkii toimittamaan maksutoimeksiantopalvelua ympäri vuorokauden. Neonomics ei kuitenkaan ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Neonomicsin hallitsemattomista olosuhteista, mukaan lukien muun muassa pankkien keskinäisten tai sisäisten maksujärjestelmien seisokit, häiriöt tai muut pankkien tai televiestintäjärjestelmien katkokset jne. Neonomicsia ei voida tällaisissa olosuhteissa asettaa vastuuseen maksutoimeksiantopalvelun puuttumisesta tai tiedoista tai toiminnoista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla.

4.3  Neonomics ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai muista päätöksistä, jotka sinä olet tehnyt palvelun käytön perusteella tai asiaankuuluvissa ohjeissa antamiesi tietojen oikeellisuuden perusteella.

4.4  Ei Neonomics etkä sinä ole vastuussa muista olosuhteista, jotka eivät meidän kummankaan hallittavissa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai menetyksistä, jotka johtuvat olosuhteista, jotka eivät ole osapuolien määräysvallassa ja jotka merkittävästi estävät kyseisen velvoitteen täyttämistä tai jotka johtavat siihen, että velvoitteen täyttäminen ei ole taloudellisesti perusteltua.

5. Vastuu petoksista, virheellisistä maksuohjeista tai maksun viivästyksistä

5.1  Neonomics tarjoaa maksutoimeksiantopalvelun sinulle muuttumattoman lain puitteissa, mukaan lukien muun muassa direktiivi (EU) 2015/2366, sellaisena kuin se on edelleen pantu käytäntöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

5.2  Jos Neonomicsille antamasi ohje tuottaa sinulle maksutoimeksiantopalvelua on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, mukaan lukien muun muassa edellä olevaan kohta 3.1 tai 3.2, Neonomicsilla ei ole vastuuta tai velvollisuutta, ellei siitä ole säädetty pysyvässä laissa.

5.3  Jos esitetään syytös, että maksutoimeksiantopalvelu on suoritettu väärin tai ilman asianmukaista lupaa, Neonomicsin velvollisuus on osoittaa, että kyseinen maksutoimeksiantopalvelu on asianmukaisesti valtuutettu, rekisteröity oikein ja ettei siihen ole kohdistunut mitään teknisiä virheitä tai mitään muuta virheellistä. Pankkisi on kuitenkin vastuussa menetettyjen varojen lunastamisesta.

6. Näiden ehtojen muuttaminen

6.1  Neonomics pidättää oikeuden muuttaa tai muuntaa maksutoimeksiantopalvelua ja näitä ehtoja milloin tahansa. Neonomics ottaa huomioon sinun etusi, joihin suunnitellut muutokset vaikuttavat, ja tekee vain sellaisia muutoksia, joita pidämme kohtuullisina. Jos teemme muutoksia, sinulle ilmoitetaan etukäteen Neonomicsin tai kumppanimme verkkosivujen kautta tai muulla tavalla tai toimella, jota Neonomics pitää hyväksyttävänä, ottaen huomioon asiaankuuluva lainsäädäntö.

7. Maksutoimeksiantopalvelun päättäminen

7.1  Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa lopettaa maksutoimeksiantopalvelun tarjoaminen, jos vireillä olevat palvelut päätetään.

7.2  Voit lopettaa maksutoimeksiantopalvelun käytön milloin tahansa.

7.3  Palvelu tuotetaan välittömästi sinun suostumuksesi ja käyttösi mukaan, ja se lopetetaan automaattisesti heti, kun asiaankuuluva maksutoimeksiantopalvelu on suoritettu asianmukaisesti. Jos haluat käyttää maksutoimeksiantopalvelua uudelleen, uusi maksutoimeksiantopalvelu aloitetaan sinun Neonomicsille esittämän pyynnön mukaan.

7.4  Kunkin maksutoimeksiantopalvelun päättyessä Neonomics poistaa kaikki kirjautumistiedot ja kaikki muut sinuun liittyvät tiedot. Tähän sisältyy muun muassa tiedot, jotka ovat sovellettavan lain mukaan henkilökohtaisia tietoja. Tämä ei kuitenkaan sisällä tietoja, joita Neonomicsin vaaditaan lain mukaan tallentavan ja arkistoivan, tai tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen suojaamiseksi, esimerkiksi jos meneillään on oikeudenkäynti.

8. Valitukset

8.1  Jos haluat tehdä valituksia maksutoimeksiantopalvelusta, kerro meille alla olevien yhteystietojen avulla, jotta Neonomics voi tutkia olosuhteet sinua varten:

Neonomics AS

Torggata 15, 0181 Oslo, Norway

Sähköposti: dpo@neonomics.io

Ilmoita kyseessä olevan valitus kirjoittamalla aihekenttään ”Complaint”.

9. Loppusäännökset

9.1  Näihin ehtoihin sovelletaan Norjan lakia, ja riita-asiat on siirrettävä Norjan tuomioistuinten käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

9.2  Neonomicsilla on oikeus siirtää näiden ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa, ja Neonomicsilla on oikeus sitouttaa alihankkijoita velvoitteidensa täyttämiseen.

Neonomicsilla on kaikki asiaan liittyvät luvat maksutoimeksiantopalvelun tarjoamiseen. Kotivaltion valvontaelin on Norjan finanssivalvonta (“Finanstilsynet”). Vaaditut luvat on myöhemmin rekisteröity ja myönnetty kaikilla asiaankuuluvilla lainkäyttöalueilla, jotta Neonomics voi tarjota maksutoimeksiantopalvelua.