fbpxPalvelun yleiset käyttöehdot

Päivitetty 4.2.2020


1. Yleistä

Lisätietoja Kivran henkilötietojen käsittelystä löydät täältä:
https://kivra.fi/tietosuojaseloste-palvelun-kayttaja/

Näitä palvelun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Kivra Oy:n (“Kivra”) yksityishenkilöille (“Käyttäjä”) tarjoamiin sähköisiin palveluihin, joihin kuuluu sähköinen postilaatikko (“Palvelu”). Sähköisessä postilaatikossa Käyttäjä voi vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja sekä tallentaa omia asiakirjoja säilytettäväksi. Sähköisessä postilaatikossa Käyttäjä voi halutessaan hyödyntää myös muita Kivran tarjoamia toimintoja ja palveluita (“Lisäpalvelut”). Termillä Palvelu tarkoitetaan yleisissä käyttöehdoissa perustoimintojen lisäksi myös Lisäpalveluja, ellei toisin todeta. Osaan Lisäpalveluista sovelletaan erityisehtoja Palvelun yleisten käyttöehtojen lisäksi. Lisäpalvelut saa käyttöön hyväksymällä Lisäpalveluja koskevat erityisehdot (asiasta lisää kohdassa 2.3). Kivran Käyttäjälle tarjoamaan Palveluun ja Lisäpalveluihin sovellettavat erityisehdot ja muut kirjalliset sopimukset sekä yleiset käyttöehdot muodostavat Kivran ja Käyttäjän välisen palvelusopimuksen (jäljempänä “Sopimus”). 

Kivran yhteystiedot 

  • Y-tunnus: 2918721-9
  • Käyntiosoite: Miestentie 9 C, 02150 Espoo 

2. Palvelu

2.1 Palvelun kuvaus

Palvelussa Käyttäjä voi vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja sekä tallentaa omia asiakirjojaan säilytettäväksi.


2.2 Palvelun käyttöönotto ja rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy Palvelun Käyttäjäksi luomalla käyttäjätilin. Rekisteröityminen ja käyttäjätilin luominen tapahtuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta käyttäen joko voimassa olevia suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Palvelun käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys. Palvelun käyttäjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt, luonnollinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja voimassa oleva puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Palveluun rekisteröityminen yhdessä Palvelun yleisten käyttöehtojen hyväksymisen kanssa synnyttää Sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun välille. Sopimus mahdollistaa Palvelun käytön ja on voimassa toistaiseksi.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun yleisiä käyttöehtoja ja muita ehtoja ja ohjeita, joita Kivra julkaisee Palvelun yhteydessä. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan sovellettavia voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja viranomaispäätöksiä käyttäessään Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Kivran kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia.

Palvelu on Käyttäjälle ilmainen poislukien maksulliset Lisäpalvelut (kohta 2.3). 


2.3 Lisäpalvelut 

Kivralla on oikeus ottaa Palveluun käyttöön uusia ominaisuuksia ja tarjota Käyttäjälle uusia Lisäpalveluita.

Lisäpalvelut tarkoittavat palveluita, joiden käyttö on Käyttäjälle vapaaehtoista ja joiden tarkoituksena ei ole vastaanottaa ja käsitellä laskuja ja muita asiakirjoja eikä tallentaa omia asiakirjoja säilytettäväksi. Käyttäjälle myönnetään automaattisesti pääsy tällaisiin Lisäpalveluihin, jos ne ovat Käyttäjälle veloituksettomia eivätkä edellytä Käyttäjän suostumusta. Kivra ilmoittaa Käyttäjälle Palvelun kautta tai kohdassa 2.6 lueteltujen viestintäkanavien mukaisesti, kun tällaisia ​​Lisäpalveluita otetaan Palveluun käyttöön. Lisäpalveluista, joita tarjotaan maksua vastaan ​​tai jotka edellyttävät Käyttäjän suostumusta, ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun kautta tai kohdassa 2.6 lueteltujen viestintäkanavien mukaisesti Kivran toimesta erikseen. Lisämaksullisten Lisäpalveluiden osalta Käyttäjä valitsee itse ottaako ​​Lisäpalvelun käyttöönsä. Lisäpalvelujen tarjoamiseen voidaan soveltaa erityisehtoja.


2.4 Sähköisten asiakirjojen välitys

Rekisteröitymisen ja käyttäjätilin hyväksynnän jälkeen Käyttäjä voi osana Palvelua vastaanottaa sähköisiä asiakirjoja kuten viestejä, laskuja ja päivitettyjä sopimusehtoja (“Sähköinen asiakirja”) Palveluun niiltä yrityksiltä, ​​organisaatioilta ja muilta tahoilta, jotka ovat valinneet Kivran palveluntarjoajaksi. Kutsumme yleisissä käyttöehdoissa näitä yrityksiä, organisaatioita ja muita tahoja lähettäjiksi (“Lähettäjä”). Sähköiset asiakirjat voidaan välittää Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon ainoastaan mikäli Palvelussa olevat Käyttäjän yksilöivät henkilötiedot ja Lähettäjän merkitsemät vastaanottajan henkilötieto täsmää. 

Käyttäjän rekisteröidyttyä Palveluun Kivra ilmoittaa Lähettäjille Käyttäjän halusta jatkossa vastaanottaa Käyttäjän ja Lähettäjän välinen viestintä sähköisesti sähköiseen postilaatikkoon (Palvelu). Tämän jälkeen Käyttäjä ei välttämättä saa asiakirjoja enää muualle kuin Palveluun. Käyttäjä voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa Kivralle Palvelun kautta, että ei enää halua vastaanottaa sähköisiä asiakirjoja Palveluun yhdeltä tai useammalta Kivraan liittyneeltä Lähettäjältä. Tällaisen ilmoituksen jälkeen Käyttäjä voi edelleen saada sähköisiä asiakirjoja kyseiseltä Lähettäjältä rajoitetun ajan (enintään neljäkymmentäviisi (45) päivää). Määräajan kuluttua Lähettäjän on muutettava asiakirjojen lähetystapaa toiseen, eikä Kivra enää vastaa asiakirjojen välittämisestä kyseisen Lähettäjän ja Käyttäjän välillä.

Kivralla on oikeus välittää Lähettäjälle tieto siitä, onko Lähettäjän sähköinen asiakirja toimitettu Käyttäjälle ja onko Käyttäjä avannut Lähettäjän lähettämän sähköisen asiakirjan.


2.5 Palvelun käyttöoikeuden jakaminen

Käyttäjä voi Palvelussa halutessaan jakaa sähköisen postilaatikkonsa toisen rekisteröityneen Käyttäjän kanssa ja antaa tälle henkilölle käsittelyoikeudet oman postilaatikkonsa sisältöön. Toisen Käyttäjän sähköisen postilaatikon käyttämiseksi käsittelyoikeuden saajan on hyväksyttävä sähköisen postilaatikon jakaminen ja kirjauduttava uudelleen Palveluun sisään. Kumpi tahansa Käyttäjistä voi perua sähköisen postilaatikon jakamisen milloin tahansa.


2.6 Kivran viestintä Käyttäjälle ja Palvelun muutokset

Kivra tiedottaa Palvelun muutoksista, uusista ominaisuuksista ja muusta Palveluun liittyvästä Käyttäjille ensisijaisesti Palvelussa, sähköpostitse ja tekstiviestitse. Kivran viestintä on osa Sopimusta ja sitä ei voi estää Sopimuksen voimassa ollessa. 

Kivra kehittää Palvelua jatkuvasti, mistä johtuen Kivralla on oikeus tehdä muutoksia Palveluun milloin tahansa. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi Palvelun tekniseen ratkaisuun, toiminnallisuuksiin tai ulkoasuun, ja ne voivat aiheuttaa tiettyjen toimintojen lopettamisen, muuttamisen tai lisäämisen. Päivitykset ja muutokset voivat vaikuttaa myös Palvelun käytön teknisiin edellytyksiin. Muutokset eivät kuitenkaan koskaan vaikuta Käyttäjän sähköisen postilaatikon sisältöön. Kivra vastaa Palvelun tietoturvasta. Jos käyttäjä ei hyväksy Palvelun muutoksia, Käyttäjällä on aina oikeus irtisanoa Sopimus kohdan 6.1 mukaisesti.

Kivralla on oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tällöin Kivralla on oikeus irtisanoa Sopimus kohdan 6.2 mukaisesti.


2.7 Asiakirjojen säilytys, käsittely, poisto ja arkistointi

Palveluun välitetyt ja ladatut sähköiset asiakirjat tallentuvat Palveluun Käyttäjän rekisteröitymisen jälkeen Sopimuksen voimassa ollessa.

Käyttäjä voi myös ladata Palveluun omia asiakirjoja kuten sopimuksia ja takuukuitteja. Maksimikoko itse Palveluun ladatulle tiedostolle on 5MB per lataus.

Käyttäjä voi poistaa sähköisiä asiakirjoja, jolloin ne päätyvät Käyttäjän roskakoriin, josta asiakirja hävitetään lopullisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua. Manuaalinen roskakorin tyhjennys hävittää asiakirjat välittömästi ja lopullisesti. Lopullinen hävitys tarkoittaa, että asiakirjat eivät enää ole Käyttäjän eikä Kivran saatavilla. Käyttäjä on vastuussa sähköisten asiakirjojen käsittelystä ja poistamisesta koko sopimuskauden ajan.

Käyttäjällä ei ole enää pääsyä Palveluun Sopimuksen päätyttyä. Palvelun sulkeminen Käyttäjän toimesta kohdan 6.1 mukaisesti tarkoittaa, että kaikki Käyttäjän sähköiset asiakirjat poistetaan lopullisesti neljänkymmenenviiden (45) päivän jälkeen Palvelun sulkemisesta. Myös kohdan 6.2 mukainen Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen päättää Käyttäjän pääsyn Palveluun. Huomioitavaa on, että Kivra ei arkistoi asiakirjoja tai käyttäjätietoja kerrottua määräaikaa pidempään.

2.8 Palvelussa maksaminen

Palvelun kautta Käyttäjä voi maksaa Palveluun vastaanottamansa laskut. Ehdot maksamiseen löytyvät kohdasta 9. Maksutavat. Maksamiseen voi käyttää Palvelun yhteydessä kerrottuja maksutapoja. Käytettävissä olevat maksutavat voivat muuttua. Muutoksista ilmoitetaan Palvelun yhteydessä kohdan 2.6 mukaisesti.


3. Käyttäjän vastuu 

3.1 Tunnukset ja laitteet

Käyttäjä vastaa Palvelun käytössä tarvittavien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, selainten ja ohjelmistojen toimivuudesta, kustannuksista ja Palvelun vaatimusten vastaavuudesta. Käyttäjän on noudatettava Palvelun kulloinkin voimassa olevia ohjeita. 

Palvelun käyttämiseksi Käyttäjän tulee antaa Palvelun vaatimat tiedot ja ilmoittaa niiden muutoksista Kivralle viipymättä. Käyttäjä on vastuussa rekisteröitymisen, Palvelun ja Lisäpalveluiden käytön yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Myös yhteystietojen ajan tasalla pitäminen ja päivittäminen viipymättä on Käyttäjän vastuulla siten, että Käyttäjän on mahdollista vastaanottaa Kivralta tietoa kohdan 2.6 mukaisesti.

Käyttäjän on säilytettävä henkilökohtaiset ja käyttäjäkohtaiset tiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana sekä muut Palvelun käyttöön liittyvät laitteet, dokumentit, todistukset ja asiakirjat asianmukaisesti ja tietoturvallisuutta noudattaen. Käyttäjä tarvitsee tunnuksia kirjautuessaan Palveluun ja hyväksyy itseään sitoviksi kaiken toiminnan, joka on tehty Käyttäjän tunnuksella. Mikäli jokin yllämainituista Palveluun kirjautumiseen tai muuten Palvelun käyttöön liittyvistä kirjautumisen tai tunnistamisen menetelmistä joutuu ulkopuolisen haltuun tai katoaa, tulee Käyttäjän vaihtaa sisäänkirjautumistunnuksensa välittömästi. Mikäli Käyttäjä epäilee tunnustensa väärinkäyttöä tai sen mahdollisuutta, tulee asiasta ilmoittaa välittömästi Kivralle. Lisäksi Käyttäjän tulee aloittaa välittömästi toimet estääkseen ulkopuolisen pääsyn Palveluun. Kivra voi luovuttaa Käyttäjän tunnuksen muulle kuin Käyttäjälle vain tämän valtuutuksella tai mikäli laissa näin vaaditaan. Tunnusten käsittelyä koskevat tiedot löytyvät tietosuojaselosteista.

Kivra tarkistaa ainoastaan Käyttäjän henkilöllisyyden rekisteröitymisen yhteydessä. Kivra ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan muita tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä.


3.2 Vastuu sähköisestä asioinnista

Sähköinen asiakirja katsotaan vastaanotetuksi Käyttäjälle, kun se on välitetty Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon.

Palvelun kautta Käyttäjälle välitettyjen sähköisten asiakirjojen sisällöstä ja muodosta sekä tietojen oikeellisuudesta ja aiheellisuudesta vastaa Lähettäjä. Lähettäjä vastaa, että kaikki Käyttäjältä tarvittavat suostumukset ja luvat ovat olemassa ja voimassa sekä lainsäädännön mukaan oikeutettuja. Kivra ei valvo eikä vastaa sähköiseen postilaatikkoon välittämiensä asiakirjojen sisällöstä eikä oikeellisuudesta. Kivra vastaa vain Kivran itse tuottamasta sisällöstä.

Käyttäjä on vastuussa Palveluun vastaanottamiensa sähköisten asiakirjojen käsittelystä, kuten olisi fyysistenkin asiakirjojen osalta. Tämä muun muassa tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on itse velvollinen avaamaan vastaanottamansa sähköisen asiakirjan ja suorittamaan sen vaatimat toimenpiteet. 

Palvelun käyttö voi mahdollistaa pääsyn käyttämään tai tilaamaan Lähettäjien tuotteita ja palveluita. Palvelussa voi lisäksi näkyä mainontaa Kivralta tai Lähettäjiltä, joiden kanssa Käyttäjällä on sopimussuhde. Kivra ei vastaa mahdollisista sähköisten asiakirjojen linkeistä, Lähettäjien tarjouksista tai niiden sisällöistä tai näiden tuotteista ja palveluista. Käyttäjä vastaa itse Palvelun kautta tehdyistä tilauksista, maksuista ja muista tapahtumista, kuten kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä maksuista. Lähettäjä voi rekisteröidä omat asiakkaansa asiakasrekisteriinsä ja vastaa tästä rekisteristä ja näiden henkilötietojen käsittelystä. Käyttäjältä pyydetään suostumus, mikäli hänen henkilötietojensa käsittely tai siirto Lähettäjälle sitä vaatii.


3.3 Asiakirjojen ja muiden aineistojen käsittely

Palvelussa tapahtuvasta toiminnasta ja sähköisten asiakirjojen käsittelystä vastaa Käyttäjä itse. Käyttäjä on vastuussa myös niiden Käyttäjien toiminnasta, joille on antanut käsittelyoikeudet.

Käyttäjä on siten vastuussa muun muassa tietojen ja sähköisten asiakirjojen käsittelystä, jotka Käyttäjän valtuuttama toinen Käyttäjä on suorittanut Palvelun piirissä.

Käyttäjä on itse vastuussa ja tarkastusvelvollinen, että hänen lataamansa ja säilytykseen tallentamat sähköiset asiakirjat eivät ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa eivätkä riko tai loukkaa mitään oikeuksia. Kivralla on oikeus poistaa aineisto, mikäli ilmenee, että Käyttäjän Palvelun avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, rikkoo toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai käyttöehtojen tai sopimusehtojen vastainen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan Palveluun tallentamista aineistoihin ja asiakirjoihin mahdollisesti liittyvistä rikosoikeudellisista seurauksista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista ja kustannuksista, kuten esimerkiksi vahingonkorvauksista ja oikeudenkäyntikuluista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vahinkoa Kivralle tai muille osapuolille. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen lataamansa ja säilyttämänsä sähköiset asiakirjat sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Käyttäjä vastaa myös siitä, ettei hän levitä tai käsittele Palvelussa haittaa tai vahinkoa aiheuttavia tai muuten sääntöjä ja ohjeistuksia rikkovia asiakirjoja. Tällaisia asiakirjoja voivat olla aineistot, jotka rikkovat kolmansien osapuolten oikeuksia tai joita voidaan pitää loukkaavina tai hyvän tavan vastaisina, kuten esimerkiksi vetoomukset, jotka sisältävät vihamielistä, uhkaavaa tai pornografista sisältöä tai jotka kannustavat väkivaltaan tai kiihottavat kansanryhmiä vastaan.

Jos Kivra epäilee, että Käyttäjä käyttää Palvelua tämän kohdan vastaisesti, Kivralla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta poistaa ja estää Käyttäjää siirtämästä tietoja ja sähköisiä asiakirjoja, sekä oikeus sulkea Palvelu Käyttäjältä ja purkaa Sopimus Käyttäjän kanssa välittömästi (katso lisää kohdasta 6.2 ja 6.3).


4. Kivran vastuu

4.1 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Rekisteröinnin ja käyttäjätilin luonnin yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Kivran käyttäjärekisteriin. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, yleisten käyttöehtojen, Sopimuksen ja henkilö- ja tietosuojaselosteiden mukaisesti. Kivran henkilö- ja tietosuojaselosteet löydät täältä: https://kivra.fi/tietosuoja/kayttaja.html. Käyttäjän suostumus käsittelylle pyydetään Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun, Lisäpalvelujen yhteydessä tai muulla tavalla, mikäli suostumus on tarpeen henkilötietojen käsittelyä varten. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn peruuttamalla Palvelun rekisteröinnin tai sulkemalla Palvelun pois käytöstä kohdan 6.1 mukaisesti. Tiedot katoavat lopullisesti neljänkymmenenviiden (45) päivän jälkeen Palvelusta. Palvelua ei voi käyttää ilman näiden ehtojen hyväksymistä. Rekisteröinnin peruuttaminen tai Palvelun sulkeminen tarkoittaa, että Palvelu ei enää ole Käyttäjän käytettävissä.

Palvelun toteuttamiseksi Kivralla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja kaikille Palvelun Lähettäjille tai muille sähköisten asiakirjojen välittämiseksi tarpeellisille tahoille. 

Käyttäjälle voidaan luoda yksi tai useampi Käyttäjän yksilöivä tunnus rekisteröitymisen yhteydessä. Kutakin tunnusta käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi sekä Palvelun ja Lisäpalvelujen yhteydessä että siirryttäessä Lähettäjän tarjoamiin palveluihin. Tunnusta voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin Käyttäjän suostumuksella.

Kivra kunnioittaa sähköisiä asiakirjoja käsiteltäessä Palvelussa Käyttäjän yksityisyyttä, eikä se salli aiheetonta pääsyä sisältöön tai toimita tällaisia ​​asiakirjoja ulkopuolisille henkilöille. Kivra pidättää kuitenkin oikeuden luovuttaa tietoja, joita se on lain mukaan velvollinen julkistamaan tai luovuttamaan.


4.2 Vastuu ja vastuuta koskevat rajoitukset

Kivra vastaa siitä, että Palvelun tiedonvälitykseen ja käsittelyyn liittyvät salaus- ja suojausmenettelyt ovat asian- ja lainmukaiset. Palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä (7) päivänä viikossa, ympäri vuoden. Kivra ei takaa, eikä ole vastuussa siitä, että Palvelussa ei olisi virheitä, viiveitä tai keskeytyksiä. Kivra pidättää itsellään oikeuden keskeyttää Palvelun tarjoamisen milloin tahansa huoltoa varten esimerkiksi korjauksen, muutoksen, ylläpidon tai päivityksen johdosta.

Kivra ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän antamista virheellisistä tiedoista Palvelun rekisteröinnin tai käytön yhteydessä. Virheellisten tietojen antamisen seurauksena, Kivra ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua Sopimuksen mukaisesti.

Kivran vahingonkorvausvastuu Käyttäjälle määräytyy Palveluun sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaan. Kivra vastaa Käyttäjälle vain välittömistä ja kohtuullisista vahingoista, jotka Käyttäjä on näyttänyt toteen. Kivran vastuu rajoittuu korkeintaan Käyttäjän Palvelusta maksamaan määrään, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Kivra ei vastaa Käyttäjälle välillisistä kustannuksista, vahingoista tai tappioista, kuten voiton menetyksestä tai muista seurauksista, ellei Kivra ole toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Tämä tarkoittaa muun muassa, että Kivra ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Palvelun saatavuuden keskeytyksestä.

Käyttäjän tulee esittää Kivralle havaitsemansa virhe mahdollisimman pian, kuitenkin kolmen (3) vuoden kuluttua siitä, kun vahinko on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Jos Käyttäjä ei tee näin, Käyttäjä menettää oikeuden esittää vaatimuksia. 


5. Ylivoimainen este (Force majeure)

Kivra on vapautettu korvausvastuusta ja muusta vastuusta, jos vahinko tai laiminlyönti johtuu Kivran kontrollin ulkopuolella olevasta esteestä, jota Kivra ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon ja jonka seurauksia Kivra ei ole kohtuudella voinut välttää tai estää. Tällaisia ylivoimaisia esteitä voivat olla muun muassa sota, luonnonkatastrofi, työsulku, lakko, tulipalo tai energiansaannin häiriö. Sama pätee, jos Kivran alihankkija kärsii tässä kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista esteistä.


6. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen ja Palvelun sulkeminen 

6.1 Palvelun käytön lopettaminen ja Sopimuksen irtisanominen Käyttäjän toimesta

Käyttäjällä on oikeus sulkea käyttäjätili Palvelun kautta. Käyttäjätilin sulkeminen tarkoittaa Palvelun Sopimuksen irtisanomista. Käyttäjätilin sulkemiseen liittyvissä ongelmatilanteissa Käyttäjän tulee olla yhteydessä Kivraan. Huomioitavaa on, että Käyttäjä voi sulkemisen jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä neljänkymmenenviiden (45) päivän ajan. Myös sähköisten asiakirjojen välitys Käyttäjän sähköiseen postilaatikkoon lakkaa neljänkymmenenviiden (45) päivän sisällä. Kivralla on oikeus ilmoittaa Lähettäjälle Sopimuksen päättymisestä. 


6.2 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Kivran toimesta 

Kivralla on oikeus irtisanoa Sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle Palvelussa tai sähköpostitse. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Irtisanomisajan jälkeen käyttäjätili suljetaan ja kaikki sähköiset asiakirjat poistetaan lopullisesti.

Kivralla on oikeus purkaa Sopimus Käyttäjän kanssa välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Käyttäjä rikkoo näitä yleisiä käyttöehtoja, Sopimuksen mukaisia ​​velvoitteita tai sääntöjä, viranomaisen päätöksiä tai ohjeita tai lakia. Myös Palvelun käyttö sen toimivuutta ja turvallisuutta vaarantaen tai väärien tietojen antaminen Palveluun antavat Kivralle oikeuden purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Kivra kertoo Käyttäjälle Sopimuksen purkamisesta Palvelussa tai sähköpostitse. Sopimuksen purkaminen seurauksena Käyttäjätili suljetaan. Tämän jälkeen sähköisiä asiakirjoja säilytetään poistetaan neljänkymmenenviiden (45) päivää, jonka jälkeen ne poistetaan lopullisesti.


6.3 Palvelun sulkeminen

Kohdissa 6.1 ja 6.2 on kuvattu tilanteet, jolloin palvelu voidaan sulkea. Palvelun sulkeminen tarkoittaa, että Käyttäjän pääsy Palveluun ja sen sisältämiin sähköisiin asiakirjoihin, tietoihin ja arkistoon päättyy.

Kivra voi myös sulkea Käyttäjän Palvelun osittain tai kokonaan välittömästi, mikäli Kivra perustellusta syystä epäilee lain tai sopimuksen vastaista käyttöä, Palvelun väärinkäyttöä, tietoturvahyökkäystä tai muuta vastaavaa perusteltua syytä. Kivra kertoo tällaisesta muutoksesta Käyttäjälle Palvelun kautta tai sähköpostitse. 


6.4 Erityistilanteet

Kivralla on myös oikeus päättää Sopimus ja sulkea Palvelu Käyttäjältä kokonaan tai osittain, sekä poistaa tiedot sekä asiakirjat Palvelussa olevalta tililtä, mikäli käyttäjätilille ei ole kirjauduttu viimeiseen kahteentoista (12) kuukauteen. Tällaisesta muutoksesta ilmoitetaan Käyttäjälle yksi (1) kuukausi ennen sen tapahtumista sähköpostitse, jotta Käyttäjä voi estää muutoksen kirjautumalla sisään Palveluun. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut sisään tämän yhden (1) kuukauden aikana, Kivralla on oikeus poistaa tiedot ja asiakirjat.

Myös Käyttäjän menehtyessä Kivralla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja poistaa tiedot ja sähköiset asiakirjat viidentoista (15) kuukauden kuluttua Käyttäjän kuolemasta.


6.5 Tiedonsiirto Palvelun sulkemisen yhteydessä

Kivra voi, mutta ei ole velvoitettu, tarjoamaan Käyttäjälle Palvelun sulkemisen yhteydessä Lisäpalvelua, jossa Kivra osallistuu Käyttäjän sähköisten asiakirjojen siirtämiseen toisen palveluntarjoajan tarjoamaan sähköiseen postilaatikkoon, arkistointiin tai vastaavaan tallennustilaan. 


7. Ehtojen muutokset

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Kivra kehittää Palvelua jatkuvasti. Kivralla on oikeus muuttaa, täydentää yleisiä käyttöehtoja jai Lisäpalvelujen erityisehtoja Palvelun kautta.

Kivralla on oikeus tehdä välittömästi sellaisia ​​muutoksia, joita laki, asetus tai viranomaispäätös edellyttää ilmoittamalla tästä Palvelun yhteydessä. Mikäli ehtojen muutos ei lisää Käyttäjän velvollisuuksia tai vähennä Käyttäjän oikeuksia, muutos ilmoitetaan Käyttäjälle Palvelun yhteydessä. Muulloin ehtojen muutokset ilmoitetaan Käyttäjälle kohdan 2.6 mukaisesti. 

Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut ehdot. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttämällä Palvelua. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, Käyttäjällä on oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja irtisanoa Sopimus kohdan 6.1 mukaisesti.


8. Muut ehdot

8.1 Muut oikeudet ja velvoitteet

Kaikki Palveluun liittyvät oikeudet, mukaan lukien kaikki omistus-, tekijän- ja immateriaalioikeudet, sisältäen oikeudet tekniseen ratkaisuun ja sen mahdolliseen sisältöön, ovat Kivran tai sen lisenssinantajien oikeuksia ja niitä suojaa soveltuva lainsäädäntö.

Käyttäjän tietoja ja sähköisiä asiakirjoja säilytetään Palvelussa se aika, joka yleisissä käyttöehdoissa tai Palvelujen yhteydessä on kerrottu. Palvelun käytön päättyessä Käyttäjän on itse huolehdittava tarvitsemiensa asiakirjojen tulostamisesta tai tallentamisesta muualle. 


8.2 Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolet pyrkivät ensisijaisesti sopimaan mahdollisen riidan neuvotteluteitse. Palveluun liittyvät valitukset tulee osoittaa Kivralle. 

Kivran yhteystiedot 

  • Y-tunnus: 2918721-9
  • Käyntiosoite: Miestentie 9 C, 02150 Espoo 
  • Kivran tarkemmat yhteystiedot löydät täältä: https://kivra.fi/

Mikäli Palvelua koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi kohtuullisessa ajassa (enintään kolme (3) kuukautta) neuvotteluilla, Käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Muilta osin riidat ratkaistaan Kivran toimipaikan yleisessä tuomioistuimessa.


8.3 Siirto ja alihankkijat

Käyttäjä ei saa siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia ​​oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Kivran etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Kivralla on oikeus siirtää tämä Sopimus tai tämän Sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain yritykselle, joka kuuluu samaan konserniin kuin Kivra ilman Käyttäjän suostumusta.

Kivralla on oikeus käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Alihankkijaa käytettäessä Kivra varmistaa aina, että se noudattaa sopimuksissa soveltuvaa lainsäädäntöä, joka koskee esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä.

9. Maksutavat

Käyttämällä Kivraa Käyttäjä hyväksyy Maksupalvelun tarjoajan ehdot alta kohdasta 9.1. Maksupalvelun tarjoajana Kivrassa toimii Neonomics AS, joka on maksun käynnistämisen palveluntarjoaja (“Payment Initiation Service Provider, PISP”). Maksu tapahtuu käynnistämällä maksutapahtuma suoraan Käyttäjän pankkitililtä pankin tätä erikseen tarjoaman teknisen rajapinnan kautta (PIS-siirto). Laskun maksu Kivrassa ei tuota Käyttäjälle lisäkuluja.

9.1 Maksupalvelun tarjoajan ehdot 

Neonomics on norjalainen maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja (“Payment Initiation Service Provider, PISP”), joka tarjoaa maksutoimeksiantopalveluita (“Payment Initiation Service, PIS”) yhteistyössä Kivran kanssa niille Kivran käyttäjille, joille palvelua voidaan tarjota. PIS-palveluiden avulla Kivran asiakkaat voivat muun muassa maksaa sähköisiin postilaatikkoihinsa saamansa laskuja suoraan verkkopankkitileiltä (”PIS-siirto”), kuten EU:n toisessa maksupalveludirektiivissä (”PSD2”) (direktiivi (EU) 2015/2366) ja sovellettavassa kansallinen lainsäädännössä Katso Maksupalvelulakia (laki 898/2017) ja Maksulaitoslakia (laki 890/2017).

Käyttämällä Neonomicsin palvelua käyttäjä tekee Neonomicsin kanssa sopimuksen, jonka perusteella Neonomics nimetään käyttäjän varojen siirron maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaksi, ja johon ensisijaisesti sovelletaan seuraavia ehtoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Huomaa, että näitä ehtoja on luettava yhdessä kaikkien lakien kanssa, joita voidaan soveltaa käyttäjän ja PISP:nä toimivan Neonomicsin väliseen sopimussuhteeseen.

1 Yleistä

1.1 Näitä yleisiä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan silloin, kun Neonomics AS, 919 041 021 sähköposti: privacy@neonomics.io(“Neonomics”) tarjoaa PIS-palvelua, johon käyttäjä ottaa yhteyden Neonomicsin PIS-palvelun ( ”PIS-palvelu”) kumppanin Kivra Oy:n (“Kivra” tai “kumppani”) verkkosivun tai sovelluksen kautta.

1.2 PIS-palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias ja/tai muutoin valtuutettu tekemään sopimuksia ja sitouduttava noudattamaan näitä ehtoja. 

1.3 Aktivoimalla PIS-palvelun ja käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy nämä ehdot.

2. Neonomicsin PIS-palvelun luonne ja keskeiset käyttöehdot 

2.1 Ottamalla Neonomicsin PIS-palvelun käyttöön ja käyttämällä sitä käyttäjä pyytää Neonomicsia tekemään puolestaan maksupalvelutoimeksiantoja henkilökohtaiselta verkkotililtään.

2.2 Näissä ehdoissa kuvattu Neonomicsin PIS-palvelu on tarkoitettu vain Kivran käyttäjien sähköisiin postilaatikkoihinsa vastaanottamien laskujen (tai vastaavien) maksutoimeksiantojen tekemiseen. 

2.3 Neonomics tarjoaa palvelun ilmaiseksi sinulle. Matkapuhelinoperaattorisi tai internetpalveluntarjoajasi saattaa veloittaa  tietoliikennemaksuja.

2.4 Käyttämällä PIS-palvelua käyttäjä antaa PISP:nä toimivalle Neonomicsille oikeuden käyttää verkkopankkitiliään antamiensa ohjeiden perusteella antamalla kaikki ne sovellettavien ja kulloinkin voimassaolevien lakien mukaiset suostumukset ja tiedot, jotka Neonomics tarvitsee voidakseen tarjota käyttäjälle PIS-palvelua. 

2.5 Tällaiset suostumukset, ohjeet ja tiedot voivat sisältää henkilötietoja, joita käsitellään Neonomicsin tietosuojakäytännön mukaisesti. (linkki)

2.6 Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää PIS-palvelua kaikissa asiaan liittyvissä tilanteissa. Käyttäjä on vastuussa myös kaikesta PIS-palvelun käytöstä ja siitä, että kaikki PIS-palvelun käyttämisen edellyttämät kirjautumistiedot suojattu luvattomalta käytöltä.

2.7 Huomaa, että Kivran sinulle tarjoamiin palveluihin sovelletaan Kivran ehtoja. Neonomics ei ole missään olosuhteissa vastuussa niiden palveluiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, laillisuudesta tai asianmukaisesta toteutuksesta, joita käyttäjä saa Kivran ja käyttäjän välisen sopimuksen perusteella. 

3. Neonomicsin PIS-palvelun käyttö

3.1 Neonomicsin PIS-palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä saa käyttää väärin.

3.2 Käyttäjä on vastuussa siitä ja vakuuttaa, että:

  • käyttäjä on itse vapaaehtoisesti antanut Neonomicsille kaikki suostumukset ja tiedot, joiden perusteella hän saa käyttöoikeuden PIS-palveluun tai käyttää sitä. 
  • käyttäjä toimii omaan lukuunsa, ja että käyttäjällä on kaikki vaadittavat ja tarvittavat lailliset, sopimuksen mukaiset ja oikeat valtuudet pyytää Neonomicsia tarjoamaan itselleen PIS-palveluita. 
  • kaikki ohjeet, jotka käyttäjä antaa Neonomicsille PIS-palvelun tarjoamiseksi ovat oikeita ja käyttäjän tahdon mukaisia, ja että käyttäjä ymmärtää myös, että hänen vastuullaan on varmistaa, että pyydetty PIS-palvelu vastaa edellä mainittua. Käyttäjä ymmärtää lisäksi, että kun suostumus on annettu ja pantu voimaan, PIS-palvelua ei voida peruuttaa, ja on vaara, että käyttäjä saattaa kärsiä taloudellista vahinkoa, jos hän tekee virheitä, joista Neonomics ei kanna minkäänlaista vastuuta.
  • käyttäjä ei saa antaa Neonomicsille PIS-palvelujen tarjoamista koskevia Neonomicsin ja käyttäjän väliseen sopimukseen perustuvia ohjeita, mikäli käyttäjä harjoittaa vilpillistä tai lainvastaista toimintaa, riippumatta siitä, rikkooko toiminta sovellettavaa rikos- tai siviililainsäädäntöä. 
  • käyttäjän toiminta tai laiminlyönti ei loukkaa kenenkään muun oikeuksia tai muutoin riko sovellettavaa lakia tai muiden oikeuksia.
4. Vastuu näiden ehtojen rikkomisesta

4.1 Mikäli käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai muuten aiheuttaa vahinkoa Neonomicsille, Kivralle tai kolmannelle osapuolelle, Neonomicsilla on oikeus perua käyttäjän PIS-palvelun käyttöoikeus.

4.2 Neonomicsilla on oikeus milloin tahansa estää käyttäjää käyttämästä palvelua mikäli käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai muuten käyttää PIS-palvelua tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa Neonomicsille tai kolmansille osapuolille.

4.3 Neonomics pyrkii toimittamaan PIS-palvelun ympärivuorokautisesti. Neonomics ei kuitenkaan voi taata PIS-palvelun saatavuutta Neonomicsin ulkoisten tekijöiden takia, mukaan lukien pankkien välisten tai niiden sisäisten maksujärjestelmien häiriöt ja virheet tai muut pankkien tai teleliikennejärjestelmien häiriöt. Tästä syystä Neonomicsin ei voida tällaisissa tilanteissa katsoa olevan vastuussa siitä, että PIS-palvelu ei ole käytettävissä tai että jokin tieto tai toiminnallisuus ei toimi odotetulla tavalla.

4.4 Neonomics ei ole vastuussa mistään taloudellisista tai muista päätöksistä, jotka käyttäjä on tehnyt palvelun käytön perusteella tai käyttäjän maksuohjeissa antamien tietojen oikeellisuudesta.

4.5 Neonomics tai käyttäjä eivät ole vastuussa viivästyksistä tai tappioista, jotka johtuvat olosuhteista, joihin osapuolella ei ole vaikutusvaltaa ja jotka merkittävästi haittaavat jonkin velvoitteen täyttämistä tai jotka johtavat siihen, että velvoitteen täyttäminen ei ole taloudellisesti perusteltua.

4.6 Neonomics tai käyttäjä eivät myöskään ole vastuussa muista olosuhteista, joihin niillä ei ole vaikutusvaltaa. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai tappioista, jotka johtuvat olosuhteista, joihin osapuolella ei ole vaikutusvaltaa ja jotka merkittävästi haittaavat jonkin velvoitteen täyttämistä tai jotka johtavat siihen, että velvoitteen täyttäminen ei ole taloudellisesti perusteltua.

5. Vastuu petoksista, vääristä maksuohjeista tai maksuviivästyksistä

5.1 Neonomics tarjoaa PIS-palvelun käyttäjälle lainsäädännön puitteissa, mukaan lukien direktiivi (EU) 2015/2366 sellaisena, kuin se on pantu täytäntöön sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. 

5.2 Neonomics ei ole vastuussa mikäli käyttäjän Neonomicsille antama ohje tarjota PIS-palveluita on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, edellä olevat kohdat 3.1 ja 3.2 mukaan lukien, ellei siitä ole laissa säädetty.

5.3 Mikäli väitetään, että PIS-palvelu on toteutettu väärin tai ilman asianmukaista lupaa, Neonomicsin on osoitettava, että kyseinen PIS-palvelu on asianmukaisesti valtuutettu, rekisteröity oikein ja ettei siihen ole vaikuttanut mikään tekninen virhe eikä se ole muuten virheellinen. Käyttäjän pankki on kuitenkin vastuussa käyttäjän mahdollisesti menettämien varojen takaisin saamisesta.

6. Ehtojen muuttaminen

6.1 Neonomics voi milloin tahansa lopettaa PIS-palvelujen tarjoamisen edellyttäen, että keskeneräiset PIS-palvelut saatetaan päätökseen. 

6.2 Neonomics saa milloin tahansa tehdä muutoksia PIS-palveluun ja/tai näihin ehtoihin. Näissä tapauksissa käyttäjälle ilmoitetaan etukäteen Neonomicsin tai Kivran verkkosivujen kautta tai muulla tavalla, jota Neonomics pitää hyväksyttävänä, ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat lait.

7. PIS-palvelun päättäminen

7.1 Voit lopettaa PIS-palvelun käytön milloin tahansa, ja me poistamme henkilötietosi.

7.2 Palvelu tarjotaan välittömästi kun olet antanut siihen suostumuksesi ja käytät sitä, ja se lopetetaan automaattisesti heti, kun kyseinen PIS-palvelu on suoritettu asianmukaisesti. Jos haluat käyttää PIS-palvelua uudelleen, uusi PIS-palvelu käynnistetään kun pyydät sitä palvelua tarjoavalta Neonomicsilta.

7.3 Kunkin PIS-palvelun päättyessä Neonomics poistaa kaikki kirjautumistiedot ja kaikki muut sinuun viittaavat tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka ovat sovellettavan lain mukaisia henkilötietoja. Tämä ei kuitenkaan koskea tietoja, jotka Neonomicsin on lain nojalla tallennettava ja arkistoitava, tai tietoja, joita tarvitaan Neonomicsin oikeudellisten etujen suojelemiseen, esimerkiksi jos meneillään on oikeudellinen menettely.

8. Reklamaatiot

8.1 Mikäli käyttäjä haluaa tehdä PIS-palvelua koskevan reklamaation, hän voi ottaa yhteyttä Neonomicsin reklamaatiovastaavaan.

8.2 Mikäli käyttäjä on yhä tyytymätön, hän voi ottaa yhteyttä Ruotsin Konsumenternas Bank- och finansbyråhon ja/tai Ruotsin kuluttajariitalautakuntaan (ARN).

Pyydämme kuitenkin käyttäjää ensin tekemään kaikki suulliset tai kirjalliset reklamaatiot Neonomics AS:lle:

Neonomics AS
Torggata 15, 0181 Oslo, Norway
E-mail: dpo@neonomics.io 

Pyydämme ilmoittamaan, että kyseessä on reklamaatio kirjoittamalla aihekenttään ”Reklamaatio”.

Mikäli käyttäjä on yhä tyytymätön keskusteltuaan käsiteltävänä olevasta aiheesta kanssamme, hän voi ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakunta, joka on puolueeton elin, joka tarjoaa kuluttajatietoja ja tietoja taloudellisista seikoista. Lautakunta käsittelee vain vireille tuotuja kirjallisia valituksia. Lautakunnalle ei siis kannata lähettää riitaan liittyviä asiakirjoja, jollei varsinaista valitusta ole tehty.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI

puh. 029 566 5200 (vaihde, puhelun hinta on soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu) Ulkomailta soitettaessa hinnan määrää paikallinen operaattori. fax: 029 566 5249 sähköposti: kril@oikeus.fi