Ilari Abdeen: Miksi toimiva digiposti on yhteinen agenda julkisen ja yksityisen sektorin kanssa

Blogi 11.6.2022
Kirjoittaja: Ilari Abdeen
Kuva: Almos Bechtold/ Unsplash

Jaa

Me Kivrassa puhumme jatkuvasti ja päivittäin toimivammasta digipostista Suomessa ja rakenteiden muuttamisesta, jotta sekä yksityisen ja julkisen sektorin viestejä voi vastaanottaa turvallisesti yhteen palveluun. Miksi tämä yhteistyö on niin tärkeää? Alla pari tärkeää teemaan tähän liittyen.

  1. Digipostin saavutettavuus ja hyöty Suomessa asuville

Nykyisellään Suomessa on lainsäädännöllisesti rajattu viranomaisviestintä omaan postilaatikkoon erilleen yksityisistä yrityksistä. Meistä tämä johtaa pirstaleiseen tilanteeseen, jossa kuluttaja joutuu pitämään erillään postia kahdessa paikassa. Miksi yksityisen päiväkodin posti pitäisi vastaanottaa eri palveluun kuin kunnan päiväkodin posti? Juttelemme tästä päivittäin yhtiöiden ja kuluttajien kanssa ja ajatus nykyisen mallin tuomasta turhasta pirstaloitumisesta jaetaan. Ei fyysistä postilaatikkoa tien varteen ruuvatessa ole tuotu yhtä viranomaispostille ja toista muille, miksi näin tehtäisiin digitaalisessa postilaatikossa. Rakenne myös pienentää digitaalisista postilaatikoista saavutettavaa hyötyä sekä lähettäjäyrityksille sekä kuluttajille. Mitä enemmän tärkeää sisältöä voi vastaanottaa yhteen postilaatikkoon, sitä suurempi hyöty palvelusta on niin lähettäjille kuin kuluttajille. 

  1. Fragmentoitumisen pysäyttäminen

Nykyinen diposti-infrastruktuurimme on johtanut tilanteeseen, jossa sopimukset, laskut, tiedotteet, päätökset jne. ovat hajautuneet pirstaleisesti moniin kanaviin ja kuluttaja on oikeastaan kadottanut mahdollisuuden saada tärkeät dokumentit ja posti yhteen postilaatikkoon. Luulisi digitalisaation edistäneen tätä asiaa, mutta meille on käynyt juuri päinvastoin. Toimiva digiposti Suomessa toimii parhaimmillaan yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jossa turvalliset digipostilaatikot mahdollistavat jälleen postin keskittämisen yhteen postilaatikkoon. 

  1. Turvallisuus, reaaliaikaisuus ja paperittomuus

Julkisen ja yksityisen sektorin toimiessa yhdessä määrittyy myös markkinoilla toimiville digipostilaatikoille yhteiset pelisäännöt. Tämä on minusta hyvin tärkeää näkökulma, kun huomioidaan postin koskettavan kaikkia Suomessa asuvia. On hyvin tärkeää, että kuluttaja voi luottaa postipalveluihin digitaalisessa ympäristössä. Yhteistyö mahdollistaa palveluiden suuremman houkuttelevuuden käyttäjien näkökulmasta, joka johtaa nopeampaan postin toimittamiseen ja suojelee yhteiskuntaamme turhilta ilmastopäästöiltä paperipostittamisen osalta. Hyvä kysymys on miten Suomessa esimerkiksi tavoitetaan akuutin kriisin keskellä kaikki reaaliaikaisesti postilla? Toimiva digiposti-infra mahdollistaisi tämän. Minä ainakin toivoisin henkilökohtaisesti, että kotikuntani Espoo voisi saavuttaa minut kunnan virallisissa asioissa yhdestä ja samasta palvelusta kuin muutkin toimijat.

Olemme Suomessa muita pohjoismaita jäljessä digipostin toimivuudesssa – kun ryhdymme toimimaan yhdessä olemme pian kärjessä tässäkin. Sen eteen me Kivrassa teeemme töitä yhdessä yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa.

Ilari Abdeen Kivra
Ilari Abdeen, toimitusjohtaja, Kivra Oy