Onko Kivra Suomen ilmastopositiivisin start-up?

Vuonna 2020 palvelumme kokonaishiilijalanjälki oli 20 t CO2e. Määrä vastaa noin kahden suomalaisen arjessaan synnyttämää hiilijalanjälkeä vuodessa. Lisäksi kompensoimme koko toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen 110%:sti suojelemalla metsiä.

Jaa

Ruotsista Suomeen saapunut Kivra on maailman ensimmäinen digipostipalvelu, jolla voi lähettää ja vastaanottaa 110% ilmastopositiivista digipostia. Digipostipalvelu Kivran  liiketoiminta on jo lähtökohtaisesti hyväksi ilmastolle – mitä enemmän digipostia lähetetään palveluun, sitä suuremman positiivisen vaikutuksen se synnyttää  ilmastolle paperipostin vähentyessä. 

Palvelun koko tuotantoketjun hiilijalanjälki on mitattu, analysoitu ja lopulta päästöt kompensoitu 110%sti metsien suojeluun Zero Missionin kautta. Laskelmat ja analyysin on tehnyt ruotsalainen ilmastokonsultointiin erikoistunut U&We

“Seuraamme ja raportoimme Kivran hiilijalanjäljen kehitystä vuosittain Greenhouse Gas (GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti, vaikutusalueet (Scopet) 1, 2, ja 3 huomioiden. Tämä tarkoittaa, että laskelmissa on mukana koko palvelumme toimitusketjusta syntyvä hiilijalanjälki alusta loppuun vuoden 2020 osalta.” kertoo Kivra Oy:n toimitusjohtaja Ilari Abdeen

Kivran hiilijalanjälki on hyvin pieni, ainoastaan 20 t CO2e, vaikka laskelmissa on huomioitu sekä suorat että epäsuorat päästöt. Jos laskelmista olisi jätetty pois epäsuorat scopen 3 päästöt, olisi palvelun hiilijalanjälki ainoastaan 7,7 t CO2e, joka on määrältään vähemmän kuin yhden suomalaisen vuosittainen hiilijalanjälki. Näillä luvuilla uskallamme väittää, että Kivra on ilmastopositiivisen digipostinsa lisäksi mahdollisesti myös Suomen ilmastopositiivisin start-up.

“Meille Kivrassa läpinäkyvyys myös  ilmastovastuullisuudessa on tärkeää ja siksi olemme halunneet laskea koko tuotantoketjumme  ilmastopäästöt, suorat ja epäsuorat. Analyysi osoitti, että meillä suurin ja arjessa haastavin ilmastokuormitus syntyy henkilöstömme matkustamisesta töihin ja toimistollamme käytettävästä energiasta. Vaikka palvelumme itsessään on hyväksi ilmastolle, tulee meidän jatkuvasti pyrkiä myös omassa tekemisessämme ilmastoa vähemmän kuormittaviin tekoihin. Tulemme kiinnittämään  jatkossa enemmän huomiota. Kannustamme mm. väkeämme työmatkapyöräilyyn ja vähäpäästöisiin liikkumisvälineisiin,” Abdeen lisää.

Kivra pohjaa  ilmastovastuullisuustyönsä ISO 14067:2018 -ympäristöohjelmasertifiointiin (Carbon footprint of products) ja kuuluuu Climate Positive -yhteistyöverkostoon. Kaikki Climate Positive -verkoston yritykset noudattavat Greenhouse Gas Protokollan raportointimallia (GHG) ja kompensoivat palveluiden/tuotteidensa hiilijalanjäljen 110%sti. 

Ilmastopositiivisuus pähkinänkuoressa

Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että yritys hyvittää enemmän päästöjä kuin niitä syntyy koko palvelun arvoketjussa. Samalla päästöjä pyritään jatkuvasti pienentämään niin, että kehitys tukee ilmaston lämpenemisen pysäyttämistä 1,5 asteeseen.

Kivra Oy:n ilmastoraportti 2020: Lue ja lataa Kivra Oy:n ilmastoraportti tästä

Lisätiedot: Kivra Oy, viestintä- ja markkinointijohtaja, Maija Leivo, 0505222322 tai maija.leivo@kivra.fi