Tutkimus: seitsemän ruotsalaista kymmenestä haluaa viranomaispostinsa digitaalisesti

Ruotsin valtion tavoitteena on, että Ruotsin viranomaiset, kunnat ja kaupungit ovat maailman parhaita sähköisessä asioinnissa.

Jaa


Kivra on tutkinut yhteistyössä Kantar Sifon kanssa “Vägen till framtidens post” -raportissa ruotsalaisten kuntien sähköisen asioinnin määrää asukkaiden kanssa. Kartoituksen mukaan tällä hetkellä Ruotsissa 92 kuntaa 292 kunnasta lähettää postia asukkailleen sähköisesti digipostina. Määrä voisi olla suurempi, sillä kunnilla on ollut mahdollista lähettää digipostia jo vuodesta 2013 saakka valtion tarjoaman Mina meddelandenin kautta.

Kivran teettämän tutkimuksen mukaan kuitenkin edelleen lähes 200 kuntaa lähettää postinsa paperikirjeinä digipostin sijaan. Arvion mukaan alle yksi prosentti ruotsalaiskuntien lähettämistä posteista lähetetään tänä päivänä sähköisesti – siitä huolimatta, että siitä koituisi noin 250 miljoonan kruunun vuosittaiset säästöt sekä suuria positiivia vaikutuksia ilmastollemme.

– Kyselytutkimuksen mukaan seitsemän ruotsalaista kymmenestä haluaa viranomaispostinsa digitaalisesti, sanoo Kivra AB:n toimitusjohtaja Anna Bäck.

Raportissa esitellään Kantar Sifon ja Kivran yhteistyössä tekemä kyselytutkimus. Kyselyn mukaan seitsemän kymmenestä ruotsalaisesta haluaa kuntien, kaupunkien sekä viranomaisten lähettävän postinsa nykyistä kattavammin sähköisesti.

Digitaalisella viranomaispostilla on tärkeä rooli koko Ruotsin digitalisoitumisessa. Se tuo mukanaan suuria yhteiskunnallisia hyötyjä ja on aivan välttämätöntä, mikäli Ruotsi haluaa olla maailman paras maa hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, sanoo Anna Bäck.

Johtavana toimijana noin neljällä miljoonalla käyttäjällään, Kivra tukee kuntien digitalisoitumista. “Vägen till framtidens post” -Raportissa esitellään konkreettisin esimerkein, kuinka kunnat voivat päästä alkuun sähköisen asioinnin kasvattamisessa.

Haluamme raportin avulla osoittaa, että siirtyminen sähköiseen asiointiin ei ole hankalaa tai aikaa vievää. digiposti tuo mukanaan hyötyjä sekä lähettäville organisaatioille, että vastaanottaville kuluttajille. Toivomme raportin herättävän kuntien kiinnostuksen aiheelle, koska sillä saavutetaan sekä euromääräisiä säästöjä, tehostetaan toimintaa että tuotetaan lisää arvoa asukkaiden kanssa käytävään kommunikaatioon, sanoo Anna Bäck lopuksi. 

Raportin tiivistelmä

  • 92 kuntaa 290 kunnasta lähetää viranomaispostia sähköisesti *1
  • Arvion mukaan alle 1% noin 50 miljoonasta Ruotsissa lähetettävästä kirjeestä, joita Ruotsin kunnat lähettävät, toimitetaan sähköisesti.

Ruotsalaiset näkemyksiä digitaalisesta postista

  • 70% ruotsalaisista ovat sitä mieltä, että useampi kunnan, kaupungin ja viranomaisen tulisi lähettää laajemmin digipostia kuin he nykyisin lähettävät.
  • 77% henkilöistä, joilla on digipostipalvelu käytössä, haluaisivat vastaanottaa nykyistä enemmän viranomaispostia sähköisesti palveluunsa
  • Painavimmat syyt, miksi ruotsalaiset haluavat enemmän digipostia ovat: 1) se on kestävämpää/ympäristöystävällisempää (77%), 2) se on helpompaa/sujuvampaa (57%), 3) yksityishenkilöillä on helpompi pitää arjen asiointinsa järjestyksessä (44%) *2
  • 50 mijoonaa paperikirjettä vastaa noin 15 000 puuta. Lähetysten kuljetukset tuottavat 1900 tonnia hiilidioksidipäästöjä.*3

*1 Luvut ovat lähteestä DIGG
2* Kantar Sifo, Julkinen 18-75 vuotiaat. satunnaisotanta, iän mukaan kerrostetusti Kantar Sifon verkkopaneelista.
3* Laskelmat ovat Kivran ympäristömallista