Tavoitteena pienempi hiilijalanjälki – HS-Vesi otti Kivran käyttöön

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n asiakkaat ovat voineet maksaa laskunsa digipostipalvelu Kivralla vuoden 2021 alusta alkaen. “Digitalisaatiota hyödyntämällä edistämme Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaa”, kertoo HS-Veden talouspäällikkö Laura Haavisto.

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n asiakkaat ovat voineet maksaa laskunsa digipostipalvelu Kivralla vuoden 2021 alusta alkaen. “Tarjoamalla digitaalisia palveluita asiakkaillemme edistämme Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmaa”, kertoo HS-Veden talouspäällikkö Laura Haavisto.

Hämeenlinna käynnisti vuoden 2019 alussa Hiilineutraali Hämeenlinna -toimeenpano-ohjelman, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Yksi keinoista on digitalisaatio.

”Tuemme Hämeenlinnan hiilineutraalia hanketta omalta osaltamme. Olemme kaupungin tavoitteiden mukaisesti myös selvittämässä hiilijalanjälkeämme ja keinoja sen pienentämiseksi. Digitalisaation hyödyntäminen on yksi keinoistamme”HS-Veden talouspäällikkö Laura Haavisto sanoo.

HS-Vesi on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan omistama vesihuoltoyhtiö. Yksi yhtiön arvoista on hoitaa ympäristövelvoitteet tunnollisesti. Digiposti ja -asiointipalvelu Kivran käyttöönotto laskutuksessa tukee tätä tavoitetta. Digitaalinen laskutus on nimittäin huomattavasti ympäristöystävällisempää kuin paperilaskujen lähettäminen. Sähköiseen laskutukseen siirtyminen vähentää tulevaisuudessa myös yhtiön kustannuksia, sillä se on paperista edullisempaa.

Digitaalinen asiointi tarjoaa monia hyötyjä

HS-Vesi lähettää vuosittain noin 80 000 laskua, joista noin puolet on paperilaskuja. Loput ovat verkko- ja e-laskuja sekä suoraveloituksia. 78 prosenttia yhtiön kaikista laskuista lähtee kuluttajille eli omakotitalouksiin.

Yhtiön tavoitteena on, että yhä suurempi osa sen asiakkaista siirtyisi käyttämään sähköistä laskutusta.

”Kivran kautta asiakas saa laskunsa paperipostia nopeammin ja voi maksaa sen suoraan sähköisessä postilaatikossaan. Me pystymme seuraamaan sähköisen laskun matkaa paperilaskua luotettavammin, ja sen katoaminen matkalla on lähes mahdotonta”, Laura Haavisto kertoo.

Koko vesihuoltoala hiilineutraaliksi 2030 mennessä

HS-Vesi kuuluu vesihuoltolaitosten toimialajärjestöön Vesilaitosyhdistykseen, jonka tavoitteena on alan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Vuosina 2021–2023 yhdistys haluaa saada vesilaitokset hyödyntämään paremmin energia- ja resurssitehokkuuden tuomat mahdollisuudet.

”Me HS-Vedellä olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ja edistämään siten koko vesihuoltoalan uudistumista. Kivran kaltaisen palvelun käyttöönotto on yksi askel eteenpäin”, Laura Haavisto summaa.

Vesilaitosyhdistys näki vuoden 2020 tulevaisuuden katsauksessaan, että perustoimintojen ohella vesihuoltolaitoksilla on mahdollisuus olla nykyistä aktiivisempia toimijoita digitalisaatiossa, bio- ja kiertotalousratkaisujen hyödyntämisessä, hiilineutraaliuden edistämisessä, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä kansainvälistymisessä.

“Aloitamme innolla yhteistyön HS-Veden kanssa, sillä haluamme olla mukana rakentamassa kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa. Jokainen Kivralla lähetetty dokumentti on konkreettinen ilmastoteko ja digitalisaatioasteen kasvattaminen niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden kautta tukee ilmastonmuutoksen hallintaa“, sanoo Kivran toimitusjohtaja Ilari Abdeen.

Lisätiedot: 

HS-Vesi, Laura Haavisto, talouspäällikkö, 03 621 3723, laura.haavisto@hsvesi.fi

Kivra, Ilari Abdeen, toimitusjohtaja, 040 519 7678, ilari.abdeen@kivra.fi