Kivran palvelut työnantajille

Kivran palvelut työnantajille

Kivran työnantajapalvelut tarjoavat ilmastoystävällisen ja saavutettavan kanavan kaikille työnantajan lähettämille dokumenteille palkkalaskelmista aina muihin työsuhteeseen liittyviin posteihin. Kivrassa työnantaja on positiivisesti läsnä työntekijän arjessa ja helposti saavutettavissa.

Turvallinen ja saavutettava

Kivraan lähetetyt palkkalaskelmat luetaan 98%:sesti.
Kivra on käytettävissä sekä mobiilisti että verkkoselaimella ja täyttää saavutettavuusdirektiivin AA-saavutettavuuden määritelmän. Dokumentit säilyivät Kivrassa myös työsuhteen päätyttyä, työntekjän omistuksessa.

Kaikki työsuhteeseen liittyvät dokumentit ovat GDPR-turvallisesti arkistoituna yhdessä paikassa. Kivraan kirjautuminen vaatii aina salasanan tai biometrisen kirjautumisen, puhelimen oman suojauksen lisäksi.

Vahvempi työnantajamielikuva

Osana digipostia työnantaja on vahvasti läsnä kuluttajan arjen hallinnassa, osana työntekijän kehittymistä ja kasvua. Yrityksen brändi pysyy vahvasti läsnä työntekijän arjessa kun myös muut postit ja dokumentit on nivottu yhteen samaan kanavaan.

Työnantajan palvelut ja työntekijän sähköiset työvälineet ovat paremmin saavutettavissa ja tehdyistä investoinneista saadaan suurempi hyöty irti.

Tukee henkilöstöviestintää

Työnantajan Kivra-kansiossa on mahdollisuus viestiä ajankohtaisista henkilöstöön liittyvistä uutisista ja tiedotteista jokaisen dokumentin yhteydessä. Työnantajan kansiosta voidaan linkittää suoraan esimerkiksi yrityksen omaan intranetiin.

Läsnä työntekijän arjessa

Kivra auttaa kokoamaan työntekijän dokumentit yhteen turvalliseen kanavaan. Jatkossa palkkalaskelmat ovat siellä missä muutkin arjen tärkeät dokumentit. Ne löytyvät helposti ja niihin on helppo palata. Palkkatositteet ovat varmassa tallessa ja ne säilyvät Kivrassa myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kivraan toimitetut palkkalaskelmat tukevat työnantajamielikuvaa ja ovat osa henkilöstöviestintää

Kivran työnantajapalvelut tarjoavat saavutettavan kanavan niin palkkalaskelmille kuin muillekin työnantajan dokumenteille. Jokainen lähetetty dokumentti on silta yrityksen ja työntekijän välillä ja niiden yhteydessä on linkitettävät näkyvyyspaikat muulle henkilöstöviestinnälle.

Työntekijän on helppo koota kaikki tärkeät dokumentit yhden kirjautumisen taakse Kivraan. Jatkossa sieltä löytyvät kootusti kaikki dokumentit, liittyivät ne sitten vapaa-aikaan tai työsuhteeseen.

Me Kivrassa näemme palkkalaskelmat tärkeänä, mutta liian vähän hyödynnettynä välineenä työntekijäkokemuksen parantamisessa. Näissä säännöllisesti saapuvissa positiivisissa viesteissä on potentiaalia kehittyä entistä informatiivisemmaksi sekä työnantajamielikuvaa kehittäväksi viestinnän osa-alueeksi. Haluamme auttaa työnantajia hyödyntämään palkkalaskelmia osana yrityksen muuta brändiviestintää.

Kivrassa palkkalaskelmat löytyvät kootusti muiden tärkeiden dokumenttien kanssa

Kivraan lähetetyt dokumentit palvelevat niin työntekijää kuin työnantajaakin

Kun työntekijän arjen dokumentit löytyvät helposti ja kootusti samasta paikasta, niiden pariin palataan ja niitä luetaan säännöllisesti. Työnantajan viestinnän keinot laajenevat ja viestien saavutettavuus paranee.

Kivraan voi vastaanottaa viestejä, mutta myös ladata itse mitä tahansa dokumentteja turvallisesti ja helposti löydettävästi.

Kivrassa työnantaja on positiivisesti läsnä työntekijän arjessa ja saavutettavissa silloin kun tarvitaan. Jokaisen lähetetyn palkkalaskelman yhteydessä on mahdollisuus yhteydenottoon ja vuorovaikutukseen työnantajan valitsemien palvelupolkujen mukaisesti.

Muun muassa nämä kumppanit toimittavat palkkalaskelmia Kivraan

Apix

Kaikki Apixin asiakkaat voivat lähettää palkkakuitit ja muut työnantajaviestit digipostina KIvraan.

Postnord Strålfors

Kivra on valittavissa yhtenä jakelukanavana We Mail-palvelussa. Käyttöönottamiseksi riittää, että teet sopimuksen PostNord Strålforsin kanssa ja aloitat palkkalaskelmien ja muun postin lähettämisen Kivraan.

CGI

Yritykset voivat lähettää palkkalaskelmatmuut ja muut dokumentit kuluttajille Kivraan CGI:n laskunvälityspalvelun kautta.

Netbox Finland

Netbox Finland välittää asiakkaidensa palkkaerittelyt ja muut dokumentit kuluttajille ilmastoystävällisenä digipostina Kivraan.

98% Kivraan toimitetuista palkkalaskelmista avataan niiden saavuttua

Kivraan saapuneesta palkkakuitista tulee työntekijälle aina ilmoitus puhelimeen, jolloin se on helppo käydä lukemassa tai tutkimassa jälkikäteen.

Dokumenttiarkisto, joka kulkee aina mukana

Dokumentit säilyvät Kivrassa myös työsuhteen päätyttyä. Näin ne ovat aina mukana esimerkiksi haettaessa etuuksia, lainaa tai työttömyyskorvauksia.

Uusi kanava pysyä ajantasalla työnantajan viestinnästä

Kivran kautta on helppo siirtyä asioimaan yrityksen HR-portaaliin työnantajan sivun linkityksien kautta.
Dokumentit löytyvät Kivrasta helposti pitkänkin ajan jälkeen arkistoituna työnantajan kansioon.

Osa arkea

Kaikki työsuhteeseen liittyvät dokumentit kootusti paikassa, jossa kaikki muutkin arjen tärkeät dokumentit. Ei tarvetta opetella uutta sovellusta-/järjestelmää rajatusti HR-asioita varten.

[kivra-cookie-notice]