Yrittäjä, miten liikkeelle vastuullisuusraportoinnissa?

Vastuullisuus. Sana, joka kuuluu kaikkien huulilta ja nousee esiin kaikkialla. Miten vastuullisuus näkyy yrittäjän arjessa? Kokosimme käytännön vinkit vastuullisuusraportointiin.

Jaa

Usein edelleenkin vastuullisuus terminä mielletään melko kapeasti luonnonsuojelutyöksi tai hiilijalanjäljen mittaamiseksi. Kyseessä on kuitenkin paljon laajempi ja meitä kaikkia sekä liiketoiminnallisesti, mutta myös yksilötasolla vaikuttava kokonaisuus, jolla pyritään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen ja sen aiheuttamiin ilmiöihin.

Mihin vastuullisuusraportointia tarvitaan?

Ilmastovastuun, sosiaalisen vastuun ja selvityksen kestävästä liiketoiminnasta sisältävää laajaa raportointia on totuttu näkemään enimmäkseen suuryritysten ja organisaatioiden tekemänä ja jakamana. Vastuullisuusselvityksillä ja -raportoinnilla pystytään ennakoimaan ja arvioimaan ilmastonmuutoksen vaikutusta liiketoiminnan riskeihin ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Vastuullisuusraportointia näkee kuitenkin harvemmin pienyritysten tai yrittäjien tekeminä, vaikka se auttaa kartoittamaan samat asiat pienenkin yrityksen toiminnalle. 

Raportitimalleja, viitekehyksiä, suosituksia ja protokollia on monia ja lyhenteitä vielä sitäkin enemmän esim. GRI, ESG, TCFD, GHG ja SASB ja tuoreinpana EU-taksonomia. Kaikissa malleissa pureudutaan vastuullisuusraportointiin eri laajuudella ja näkökulmalla. Kaikkien tarkoituksena on kuitenkin yhdenmukaistaa ja selkiyttää yritysten ilmastovaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointia ja raportointia ja myös auttaa sijoittajia vastuullisten investointipäätösten tekemisessä . Yrityksistä ja yrittäjistä ilmastovaikutusten raportointi ja arviointi saattaa kuulostaa vaikealta, työläältä ja suureelliseltakin. Jotain on kuitenkin tehtävä. 

Miten oman liiketoiminnan ilmastovaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia voi tai pitäisi arvioida? Entäs toisinpäin, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa omaan liiketoimintaan tulevaisuudessa? Mistä lähteä liikkeelle, mistä hakea tietoa ja millä laajuudella?Miksi raportoida ja koota tietoa?

Pilko vastuullisuus osiin – aloita tiedonkeruulla ja omien päästöjen selvittämisellä

Omaa ymmärrystä voi lähteä kasvattamaan esimerkiksi seuraavalla tavalla: Tutustu ensin maailman kestävän kehityksen tavoitteisiin, niin saat paremman ymmärryksen ilmastonmuutoksen vaikutusten laajuudesta. Tämän jälkeen seuraava askel voisi olla omasta liiketoiminnasta syntyvä hiilijalanjäljen selvittäminen.  Yksi ilmastopäästöjen arviointiin yleisesti käytetty raportointimalli on kansainväliseen Green House Gas Protokollaan pohjautuva viitekehys, jossa kerätään tietoa yrityksen suorista, epäsuorista ja välillisistä ilmastovaikutuksista (scopet 1,2 ja 3). Hakemalla tietoa ja analysoimalla kerättyä dataa oma tietoisuus ja ymmärrys kasvaa, jonka myötä positiivisen muutoksen tekeminen on mahdollista aloittaa. 

  1. Aloita pohtimalla ja listaamalla liiketoimintaasi suoraan tai välillisesti vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi missä työtä tehdään, matkustatko sinne tai työpäivän aikana, millä matkustat, mitä välineitä ja järjestelmiä työn tekemiseen tai tuottamiseen tarvitaan, mistä ne hankitaan, missä ne valmistetaan, miten ne kuljetetaan, mistä energia hankitaan, kierrättääkö yrityksesi vai hankkiiko aina uutta, miten jätehuolto on järjestetty, miten asiakkaat hankkivat tuotteitasi tai palveluitasi, mieti sidosryhmiäsi mahdollisimman laajasti jne. Hyödynnäthän myös digitaalisia kanavia asiakasviestinnässä paperipostin ja -laskujen sijaan? 

Huomaat nopeasti asioita listatessasi, että kaikilla liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevilla tekijöillä ja valinnoilla on joko kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

  1. Seuraavaksi etsi listamistasi tekijöistä  ja vaikuttajista numeerista tietoa, miten eri toimijat kertovat ilmastokuormituksestaan. Tietoa löytyy mm. yritysten nettisivuilta heidän ilmastoraporteistaan, saapuneista laskuista (esim. sähkön- ja vedenkulutus) tai kirjanpitäjältä, vuokranantajalta, vakuutusyhtiöltä, tavarantoimittajilta, jakelukanavakumppaneilta jne. Jos tietoa ei löydy sitä kannattaa kysyä ja jatkossa edellyttää yhteistyökumppaneilta avointa raportointia.
  1. Kun olet saanut tietoa kasaan, voit syöttää tiedot esimerkiksi Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta löytyvään laskuriin ja arvioida tuloksen pohjalta liiketoiminnastasi syntyvien suorien ja epäsuorien ja välillisten ilmastopäästöt ja hiilijalanjäljen määrän. 

Liiketoiminnan Ilmastopäästöjen analysointi on vain yksi osa-alue vastuullista liiketoimintaa ja sen raportointia. Ilmastohaittojen arvioinnin lisäksi on tärkeää miettiä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Tähän yksi sopiva raportointimalli on esimerkiksi Veritaksenkin noudattama ESG raportointikehikko. Pohdi ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa esimerkiksi voiko yritykselläsi olla tulevaisuudessa haastavaa löytää osaavaa henkilöstöä tai saada tarvittavia tuotteita, palveluita tai raaka-aineita, tai miten liiketoiminnan katerakenne saattaa muuttua tai mitkä ovat liiketoiminnan muut toimintaedellytykset tai kasvun mahdollisuudet?

Uteliaisuus on vastuullisuutta. Kun tiedostamme ja ymmärrämme, mistä yrityksen suurimmat ilmastonmuutokseen negatiivisesti ja positiivisesti vaikuttavat asiat syntyvät, pystymme vaikuttamaan niihin ja reagoimaan ajoissa tarvittavin muutoksiin. 

Lue myös

Veritaksen vastuullisuusraportti

Kivran ilmastoraportti

Uutinen Veritaksen ja Kivran yhteistyöstä