Kivran yritysvastuu

Kivran yritysvastuu

Rakennamme Suomeen kestävää, saavutettavaa ja turvallista digipostia. Mitä enemmän digipostia toimitetaan ja vastaanotetaan, sitä suurempi positiivinen vaikutus syntyy ympäristölle, ilmastolle ja kuluttajien arkeen. 

Jaamme yritysvastuumme kolmeen osa-alueeseen:

1. Yhteiskuntavastuu

2. Ilmastovastuu

3. Sosiaalinen vastuu

Kivran yhteiskuntavastuu

Edistämme saavutettavaa ja turvallista digipostia Suomeen

Edistämme aktiivisella vuoropuhelulla yhteiskunnan toimijoiden kanssa ihmisten oikeuksia vastaanottaa postinsa turvallisesti ja nopeasti digipostina heidän itse valitsemaansa kanavaan, ilman pitkiä käsittelyvaiheita ja ympäristöä kuormittavaa logistiikkaa.

Suojaamme käyttäjän oikeutta omaan dataan

Arvostamme yksilön oikeuksia omaan digitaaliseen henkilöllisyyteensä ja dataan. Emme myy, emmekä luovuta Kivran käyttäjien dataa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjä omistaa kaikki palveluun tallentamansa dokumentit ja palvelun käytöstä syntyneen datajäljen.

Edistämme saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta

Kehitämme palveluamme yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusperiaatteita noudattaen. Jokaisella yli 15 -vuotiaalla, suomalaiset pankkitunnukset omaavalla henkilöllä, on mahdollisuus ottaa palvelumme ilmaiseksi käyttöön suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kivran mobiilisovellus on saavutettavuuden osalta auditoitu kolmannen osapuolen toimesta kesäkuussa 2021. Mobiilisovellus täyttää saavutettavuusdirektiivin (WCAG 2.1) AA-tason. 

Tuemme nuorten liikkumista yhteiskunnassa

Tuemme jo kolmatta vuotta lasten ja nuorten salibandyharrastustoimintaa Salibandyn tuki Ry:n kautta. Nuorten liikkumattomuus on kasvava ongelma yhteiskunnassamme ja me haluamme kantaa kortemme kekoon nuorten liikkumisen mahdollistamiseksi. Lahjoitamme jokaisesta Kivraan toimitetusta F Liiga -lipusta 0,50€ Salibandyn Tuki Rylle salibandy seurojen jaettavaksi tukea tarvitsevien nuorten harrastuksen tukemiseksi.

Tuemme perheiden monimuotoisuutta ja huolenpitoa digitaalisisoituvassa yhteiskunnassa

Digipalveluiden tulee mukautua yhteiskunnan tarpeisiin. Väestön ikääntyessä myös digipalveluita tulee voida käyttää yhdessä. Haluamme mahdollistaa palvelumme käytön myös yhdessä perheiden tai ystävien kesken. Kivrassa käyttäjä voi jakaa kansiot haluamiensa henkilöiden kanssa ja hoitaa laskuja tai muuta dokumenttien hallintaa yhdessä. 

Edistämme kestävää, avointa ja reilua yhteistyötä — Happy-Happy 

Kestävän ja vastuullisen digipostin rakentaminen Suomeen vaatii avointa yhteistyötä sekä yksityisten että julkishallinnon toimijoiden kesken. Meille puolueettomuus ja reilu kumppanuus on liiketoimintamme edellytys. 

Perustamme liiketoimintamallimme läpinäkyvään ekosysteemiin ja eri toimijoiden väliseen avoimeen yhteistyöhön. Yhteistyön tulee olla rakennettu siten, että jokaisella osapuolella on edellytykset menestyä ja saada oma osansa arvoketjusta. 

Kutsumme toimintamallia nimellä ‘Happy-Happy’.

Kivran ilmastovastuu

Mitä enemmän digipostia Kivralla toimitetaan kuluttajille, sitä suurempi on sen positiivinen vaikutus ympäristölle

Kivran hiilijalanjälki on vuoden 2022 laskelmien mukaan 29 tCo2e. Hiilijalanjälki on kasvanut vuodesta vuodesta 2021, jolloin määrä oli 20 tCo2e.

Suurin hiilijalanjälkemme kasvuun vuodesta 2021 vaikuttava tekijä on henkilöstön liikkumisen lisääntyminen koronapandemiavuosien jälkeen. Henkilöstö matkustaa enemmän toimistolle ja tekee työmatkoja asiakastapaamisiin.

Vaikka kokonaishiilijalanjälkemme on kasvanut vuoden takaisesta, on digipostin toimitusmäärät kasvaneet vuoden aikana suhteessa enemmän. Mitä enemmän digipostia Kivralla toimitetaan kuluttajille sitä suurempi on sen positiivinen vaikutus ympäristölle ja suhteellisesti Kivran hiilijalanjälkivaikutus yhtiönä pienenee, vaikka kokonaishiilijalanjälki Kivran kasvaessa yrityksenä  ja henkilöstömäärällisesti suurenee. Kivran liiketoiminta tuottaa kasvaessaan positiivista ilmastovaikutusta vähentäen puiden hakkuuta paperituotannon tarpeisiin, postinjakelua liikenteestä ja paperipostin käsittelyä.

Laskemme ja analysoimme hiilijalanjälkemme vuosittain ja teemme aktiivisesti hyviä tekoja ilmaston ja yhteiskunnan hyväksi

Laskemme, raportoimme ja analysoimme palvelumme tuottamisesta syntyvän hiilijalalanjäljen vuosittain.

Olemme laskeneet ja analysoineet hiilijalanjälkemme jo neljän vuoden ajan Suomen Kivran perustamisesta alkaen. Palvelumme tuottamisesta syntyvä hiilijalanjälki on hyvin matala, mutta pyrimme aktiviisilla teoilla arjessa sekä pienentämään hiilijalanjälkeämme edelleen että kasvattamaan positiivista vaikutustamme yhteiskunnassa lisäämällä digipostin määrää Suomessa.

Kivran hiilijalanjälki on laskettu ISO 14067 ja Greenhouse Gas Protocol -standardeja noudattaen, huomioiden scopet  1, 2 ja 3. Huomioimme Scopen 3 osa-alueista 11/15.

Koko digipostin elinkaaren (LCA) hiilijalanjälkivaikutukset  on huomioitu laskelmissa. Kompensoimme hiilijalanjälkemme 110% suojelemalla sademetsiä Indonesiassa Sumatralla Bujan Raba REDD+ -projektilla. 

Laskelmat on tehty yhteistyössä ilmastolaskelmiin ja konsultointiin erikoistuneen U&We:n kanssa.

Kivran hiilijalanjälki muodostuu pääosin kolmesta
Scopeen 3 kuuluvasta osa-alueesta:

Henkilöstön työmatkat

Koronapandemian tuomien matkustamisrajoitusten jälkeen työmatkat ovat lisääntyneet vuodesta 2021. Pyrimme kuitenkin suosimaan aina kuin mahdollista junamatkustamista ja ilmastokompensoituja matkustamismuotoja.

Henkilöstön työmatkustaminen töihin ja kotiin töistä

Koronapandemian jälkeen lähityöskentely toimistolla on lisääntynyt. Tarjoamme edelleen mahdollisuuden työskennellä hybridisti, mutta muutos liikkumisessa vuoteen 2021 on merkittävä. Kannustamme henkilöstöämme matkustamaan toimistolla julkisilla kulkivälineillä, pyörillä ja sähkökäyttöisillä kulkuvälineillä.

Työeläkevakuutusmaksujen rahastosuudet

Suomessa työeläkevakuutusmaksujen rahasto-osuuksien huomioiminen osana Green House Gas -protokollan mukaista hiilijalanjälkilaskentaa ei ole kovin tyypillistä. Olemme kuitenkin läpinäkyvyyden vuoksi huomioineet myös Työeläkevakuutusyhtiömme Veritaksen rahastosijoitusten ilmastovaikutuksen Scopen 3 investments osiossa TyEl-maksujen suuruuden mukaisesti.

Sosiaalinen vastuu –

vastuumme Kivralaisista

Henkilöstö eli Kivralaiset ovat koko liiketoimintamme peruskallio. Ilman hyvinvoivaa ja motivoitunutta joukkoa Kivralaisia emme pystyisi tuottamaan ja kehittämään Suomeen kestävää ja turvallista digipostia. Yhteiset arvot ja tahtomme rakentaa kestävää yhteiskuntaa ohjaa yhteistä tekemistämme jokaisena vuoden päivänä.


Tuemme henkilöstömme ammatillista kehittymistä

Tuemme henkilöstömme kehittymistä heidän osaamisalueillaan, mahdollistamalla osaamisen kasvattamisen jokaiselle yksilöllisellä tavalla, omat tarpeet ja tilanteen huomioiden. 

Tuemme ja ylläpidämme henkilöstön työkykyä ja balanssia

Tarjoamme avaimet hyvinvoinnin sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitämiseen mm. liikunta- ja kulttuurieduilla, kattavilla työterveyspalveluilla, hybridityömallilla, joustavilla työajoilla ja ergonomisilla ja laadukkailla työvälineillä.

Edistämme yhdenvertaisuutta ja avoimuutta viestinnässä ja esihenkilötyöskentelyssä

Hyvä johtaminen ja yrityskulttuurimme edistää yhdenvertaisuutta ja avoimuutta. Kivralla ei syrjitä ketään, ja kaikkien tulee voida ilmaista itseään vapaasti. Perustamme avoimeen viestintään ja asioihin puuttumiseen tarvittaessa.

Kartoitamme henkilöstömme työkykyä ja työnkuormittavuutta säännöllisesti

Kartoitamme henkilöstömme työnkuormitusta ja motivaatiota neljästi vuodessa tehtävillä työkykykyselyillä. Näiden avulla pidämme huolta henkilöstömme jaksamisesta, motivaation säilymisestä ja esimiestyönlaadusta.

Edistämme avointa ja ammatilliseen osaamiseen perustuvaa rekrytointikulttuuria

Rekrytointeihin Kivrassa osallistuu rekrytoivan esimiehen lisäksi myös tiiminjäseniä ja mahdollisia muita sidosryhmän jäseniä. Näin varmistamme yhdenvertaisen ammatilliseen osaamiseen perustuvan rekrytointikulttuurin.

Noudatamme hyvää ja vastuullista hallintotapaa

Noudatamme hyvää hallintotapaa käyttämällä pääomistajiemme sijoitusvarallisuutta vastuullisesti. Edistämme reilua ja kannustavaa johtamiskulttuuria. Noudatamme lakeja, säädöksiä ja raportointimalleja.

Vastaanota postisi digipostina ottamalla Kivra käyttöösi

Käyttämällä Kivraa vähennät omaa ja kanssasi asioivien yritysten hiilijalanjälkeä vähentämällä paperipostista ja sen kuljettamisesta aiheutuvaa ilmastokuormitusta.

Kirjaudu   Rekisteröidy

  • 1 Lataa Kivra-sovellus älypuhelimeesi. Voit käyttää Kivraa myös selaimella.
  • 2 Rekisteröidy ilmaiseksi Kivraan. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
  • 3 Saat jatkossa laskut ja muut viestit Kivraan palvelun käyttöönottaneilta toimijoilta.