Kivran Ville-Veikko Laukkanen: Yritysvastuullisuus on johtamista, ekotekoja ja kestäviä palveluja

Vastuullinen yritys ottaa päivittäin huomioon ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja tarpeet. Hinnalla millä hyvänsä voittoa tavoittelevat yritykset eivät pärjää tulevaisuudessa, sanoo Kivra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville-Veikko Laukkanen.

Pitkän uran finanssialalla tehnyt Ville-Veikko Laukkanen on seurannut digitalisaation aiheuttamaa murrosta lähietäisyydeltä vuosikymmenien ajan. Pankki- ja eläkealan uudistajan mukaan minkä tahansa yrityksen on perustettava tulevaisuudessa arvopohjansa vastuullisuuteen, jos haluaa pärjätä.

”Toiminnan on oltava läpinäkyvää ja vastuullista, olipa kyse sitten datan ja tekoälyn hyödyntämisestä, johtamisesta tai ympäristöasioiden huomioimisesta. Yritysten on pohdittava, miten ne voivat hyödyntää dataa ja siitä syntyvää analyysia johtamisessa ja asiakkaiden hyväksi. Haluan olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden vastuullisia palveluja.”

Nyt Laukkanen toimii muun muassa digitaalisen postilaatikko- ja asiointipalvelu Kivran hallituksen puheenjohtajana. Hän tutustui muutamia vuosia sitten Kivran ruotsalaiseen perustajaan, tunnettuun sarjayrittäjään Stefan Krookiin, joka innosti hänet mukaan tekemään aluevaltausta myös Suomessa.

”Stefanin taustan lisäksi minut vakuutti se, että Ruotsissa sekä ihmiset että yritykset ovat valinneet Kivran. Ruotsissa käyttäjiä on lähes 4 miljoonaa. Yhteensä 27 000 yritystä ja julkista organisaatiota lähettää viestejä Kivran kautta – niiden joukossa esimerkiksi pankit, sähköyhtiöt ja verovirasto.”

“Vastuullisuus on yrityksen vahvin vetovoima. Voiton tahkoaminen hinnalla millä hyvänsä ei kanna pitkälle.”

Suomessa Kivran pääomistajia ovat Telia Company, Resurs Bank ja Kivra AB. Aivan kuten Ruotsissa, myös Suomessa asiakkaat ja sijoittajat vaativat nykyään yrityksiltä konkreettisia vastuullisuustekoja ja haluavat vaikuttaa myös omalla toiminnallaan yhteiskunnallisiin asioihin.

”Työntekijöitä, asiakkaita ja sijoittajia kiinnostavat yritykset, jotka tekevät hyvää ihmisille ja koko yhteiskunnalle. Vastuullisuus on yrityksen vahvin vetovoima. Voiton tahkoaminen hinnalla millä hyvänsä ei kanna pitkälle.”

02_kivra_ville_veikko_laukkanen
“Yritysten on kehitettävä palveluja, jotka auttavat ihmisiä tekemään vastuullisia valintoja ja samalla helpottavat heidän arkeaan”, sanoo Ville-Veikko Laukkanen.

Ville-Veikko Laukkanen listaa neljä asiaa, jotka vastuullisen yrityksen on tulevaisuudessa hyvä ottaa huomioon:

1. Helpot ja vastuulliset palvelut kaikkien saataville

Yritysten on tärkeää kehittää aktiivisesti tulevaisuuden teknologiaa, sillä aina syntyy uusia tarpeita. Myös yhteiskunnan ja lainsäädännön on mukauduttava muutokseen. Esimerkiksi uusi maksupalveludirektiivi PSD2 on tervettä ja hyvää säätelyä, joka luo alalle yhtenäisiä pelisääntöjä. Se parantaa merkittävästi vaihdannan ja kaupan asemaa sekä tuo luotettavuutta maksunvälitykseen. Digitaalisen infrastruktuurin ja osaamisen kehittyminen yhteiskunnassa on kaikkien etu. Yrityksille asetettavat yhteiset pelisäännöt modernisoivat yhteiskuntaa ja antavat myös pienemmille toimijoille mahdollisuudet luoda uutta.

Niin yksilöt kuin yrityksetkin tarvitsevat matalan kynnyksen palveluja, mutta samaan aikaan kestäviä ratkaisuja. Yritysten on kehitettävä palveluja, jotka auttavat ihmisiä tekemään vastuullisia valintoja ja samalla helpottavat heidän arkeaan. Asiakaskokemukseen panostaminen ja ihmisten kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä luottamus on ansaittava teoilla. Vain siten pelot hälvenevät ja ihmiset oppivat uusi tapoja toimia.”

Lue lisää: Kivran perustaja Stefan Krook pohjaa businessideansa vastuulliseen sijoittamiseen ja ilmastovastuullisiin arvoihin

2. Digivastuullisuus luo turvaa ja luottamusta

”Datan ja tekoälyn vastuullisen hyödyntämisen on oltava läpinäkyvää ja luotettavaa: ihminen ja perhe omistavat oman datansa ennemmin kuin vaikkapa pankki tai muu kaupallinen toimija. Esimerkiksi Kivrassa kaikki tieto pysyy käyttäjän omissa käsissä, ja hän itse päättää, mihin tarkoituksiin sitä käyttää. Kun tieto on yhdessä paikassa, ihmisen on helppo kilpailuttaa vaikkapa varallisuuspalvelunsa.

Tulevaisuudessa ei ole enää lompakkoa tai avaimia, vaan puhelimella voi avata kotioven ja korvata autonavaimet. Sähköiset tunnistautumistavat kehittyvät entistä turvallisemmiksi, ja teknologiaa hyödynnetään arjessa ja työssä tehokkaammin. Ihmisten elämästä tulee digitaalisuuden myötä yleisestikin turvallisempaa, kun esimerkiksi autot havainnoivat ajajan ajokäyttäytymistä ja kodinkoneet osaavat varoittaa vikatiloista. ”

“Tulevaisuudessa pärjäävät ne yritykset, joissa vastuullisuus on valittu kaiken tekemisen arvopohjaksi.”

3. Voittajat vastaavat teoistaan – ekologisuus vie tulevaisuuteen

”Suomessa lähetetään yhä yli 500 miljoonaa paperista asiakirjaa joka vuosi, ja niistä noin 60 prosenttia kulkee edelleen paperipostina. Paperisten laskujen ja muiden asiakirjojen elinkaari yrityksestä kotitalouksiin on pitkä ja kuormittaa monella tapaa ympäristöä. Paperista luopuminen ja digitaalisiin palveluihin siirtyminen säästää metsiä ja vähentää postin kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Suomessa on paljon syrjäseutuja, jonne postin saapuminen kestää useita päiviä, eli ympäristön lisäksi säästyy aikaa, kun toiminta tehostuu.

Niin kotitalouksien kuin yritystenkin arjen valinnoilla on suuri merkitys. Ihmiset ajattelevat entistä enemmän, että pienilläkin teoilla voi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä ja maapallomme tulevaisuuteen. Vaikuttavuus kasvaa, kun sama ajattelutapa siirretään yksilöstä yritystasolle. Yhdelläkään yrityksellä ei ole enää varaa olla huolehtimatta luonnosta. Tulevaisuudessa pärjäävät ne yritykset, joissa vastuullisuus on valittu kaiken tekemisen arvopohjaksi.”

4. Hyvästä ja vastuullisesta johtamisesta hyötyy koko yhteiskunta

”Vastuullinen yritys panostaa työntekijöihinsä ja pitää heistä huolta. Yrityksissä pitää kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ihmisiin ja vastuulliseen johtamiseen. Jotta yritys menestyy tulevaisuudessa, ihmisten johtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan edistäminen pitää olla mukana koko yritysjohdon jokapäiväisessä toiminnassa. Mitä paremmin yritys ja sen henkilöstö jakaa yhteisen arvopohjan ja ymmärtää liiketoiminnan tavoitteet, sitä paremmat edellytykset yrityksellä on menestyä, mutta myöskin yhteiskuntamme kehittyä kestävämmäksi. ”

Ville-Veikko Laukkanen

  • Syntymävuosi: 1970
  • Asuu: Helsingissä puolisonsa ja kolme lapsensa ja koiran kanssa
  • Ura: Valmistunut juristiksi Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Tehnyt pitkän uran vakuutus- ja pankkialalla Sampo-konsernissa, Nordeassa ja työeläkeyhtiö Varmassa. Toimii tällä hetkellä tekoälyyn perustuvan Snowfox.ai:n toimitusjohtajana ja digiposti- ja asiointipalvelu Kivra Oy:n hallituksen puheenjohtajana.