Nu har det blivit bestämt: I Sverige kommer digitala vaccinationsbevis att anlända i Kivra

Jaa

E-hälsomyndigheten är en av de myndigheter i Sverige som fått i uppdrag att se till att digitala vaccinationsbevis kommer på plats i Sverige den 1 juni i år. På sin webbplats beskriver E-hälsomyndigheten förfarandet för att få sitt digitala vaccinationsbevis samt hur man kan beställa den i olika kanaler. Beviset som är specifikt för Covid-19 har getts namnet Gröna beviset.

Efter genomförd vaccination kommer svenska personer att kunna begära ut Gröna beviset till den digitala kanal de väljer. Den digitala posttjänsten Kivra är ett av fyra pålitliga kanaler som man kan be att beviset blir skickat till. Gröna beviset inhämtas från Nationella vaccinationsregistret och levereras i form av en QR kod.

Kivra har över 4,2 miljoner användare i Sverige och de kan i fortsättningen ta emot sitt vaccinationskort automatiskt till Kivra som en del av övrig vardagssysselsättning. Den digitala posttjänsten Kivra är tillgänglig även i Finland.

“Vi har även hos oss i Finlands Kivra en funktionell infrastruktur och tjänst såsom i Sverige. Det är därmed möjligt att förverkliga levereringen av vaccinationbevis på samma sätt som vi gör nu i Sverige tillsammans med Sveriges stat och hälsomyndigheterna. Vi anser att det är viktigt att möjliggöra en enkel och trygg användning av beviset. Vi har på gång en öppen dialog med finska myndigheter om lösningen vi kan erbjuda även hos oss i Finland där beviset kan användas på ett tryggt sätt”, säger Ilari Abdeen, VD på Kivra Oy.

När Gröna beviset begärts ut av en privatperson i Sverige skickas beviset också automatiskt till den digitala brevlåda man är ansluten till och informationen om detta stannar i det Nationella vaccinationsregistret. Kivra är Sveriges populäraste digitala brevlåda tack vare den enkla användningen av tjänsten samt dess mångsidighet. Elektroniska vaccinationskort kommer med rask takt att bli allt vanligare och nå medborgare.

“Det är glädjande att se att myndigheterna i Sverige har valt digital brevlåda som primär kanal för detta. När vi tog del av regeringsuppdraget tidigare i år var det tydligt att Kivra kunde vara en del av lösningen. Därför är vi väl förberedda och ser fram emot att göra det här. Vi kommer att se till alla personer i Sverige kan få sitt Gröna bevis i Kivra som redan är en samlingsplats för viktiga dokument, säger Anna Bäck, VD på Kivra AB.

I Sverige har man från första början börjat utveckla digitala vaccinationskort enligt hur det underlättar vardagen samt stöder friheten av val. Därför har man kunnat samarbeta och fatta besluten om kanalernas lösningar men en snabb och smidig tidtabell.

“Vi hoppas att vi kommer att ha en liknande lösning i Finland som betjänar medborgare med det bästa möjliga slutresultatet, såsom de gjort i Sverige. Vi vet att även i Finland gör man förberedelser för att medborgare har tillgång till ett elektroniskt koronabevis i OmaKanta tjänsten. Vi på Kivra erbjuder gärna hjälp samt deltar på planering och förverkligande av elekronisk koronabevis även i Finland”, säger Ilari Abdeen.

Länkar: https://www.youtube.com/watch?v=Lt0229I1j5A

För mer information

Kivra Oy, Verkställande direktör Ilari Abdeen, 040 519 7678, ilari.abdeen@kivra.fi

Kivra Oy, Marknadsförings och kommunikationschef Maija Leivo, 050 522 2322 maija.leivo@kivra.fi

Kivra materialbank https://kivra.contenthub.fi/NiboWEB/kivra/frontpage.do

Ärendet i Sveriges media: 

AftonBladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WOz5Pg/grona-beviset-kan-oppna-for-resor

Dagens Nyheter: https://www.dn.se/varlden/grona-beviset-kan-oppna-for-resor/

SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/grona-beviset-kan-oppna-for-resor

Digitala posttjänsten Kivra

Hälften av alla vuxna i Sverige använder Kivra för att få post och kvitton digitalt. Kivra har börjat sin verksamhet i Finland i början av året 2020. Tjänsten växer snabbt. Både med nya användare och anslutna företag, myndigheter och butiker. Kivra ägs av 41an Invest (Karl-Johan Persson och Stefan Krook), FAM (Wallenbergstiftelserna), styrelse och personal. Kivra Oy ägs av Kivra Ab, Telia Company samt Resurs Bank. Läs mer på kivra.se samt på kivra.fi

Kivra är den första digitala posttjänsten i Finland och i världen med vilken man kan skicka och ta emot ren, 110% klimatpositiv (Climate Positive) digital post. Det är i kärnan av Kivras företagsverksamhet att minska de klimatutsläpp som orsakas av de ärenden som sköts med pappersdokument. Detta görs genom att byta ut pappersdokument i elektronisk form (digital post), vilket har en mindre klimatbelastning. Kivras vision är att bygga en mer hållbar digital kanal för skötsel av ärenden mellan konsumenter, bolag och aktörer i den offentliga sektorn. Kivra härstammar från Sverige där tjänsten har i dag över 4,2 miljoner användare samt över 37 000 bolag och organisationer från offentliga sektorn, bl.a. Skatteverket.