Tillgänglighetsutlåtande

Utlåtandet har uppdaterats 23.06.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Kivra Oy:s mobila applikationer i Finland och har upprättats den 23.6.2021. Avgörandet har blivit enligt förfrågan utfört av en utomstående specialistorganisation utanför Kivra Oy.

Utlåtandet gäller de följande applikationer: Kivra Finland iOS (3.4.0 samt nyare versioner), Android 1.2.9 (samt nyare versioner)

Tillgänglighetens status:

Kivra Oy:s mobila applikationer uppfyller mestadels tillgänglighetskraven. Vårt mål är att korrigera de delområden som kräver korrigering under året 2022.

Otillgängligt innehåll

Tre brister upptäcktes i bedömningen

Horisontell vy

Det kan förekomma problem med den horisontella vyn (Android), eller att den fungerar inte alls (iOS). Denna brist kräver en bredare förnyelse och vi strävar efter att få horisontella vyns stött under året 2022.  (Se WCAG 2.1 AA:  en observering / 1.3.4, ställning)

Bristande textalternativ

Alternativa texter (för skrämläsare) kan fattas från vissa ställen. Vi kommer att tillsätta de bristande texterna under året 2021. (Se WCAG 2.1 AA: en observering / 1.1.1, icke-text innehåll)

Förstorad text

Hjälpmedlet för att förstora texten fungerar inte ordentligt i alla ställen i det operativa systemet. Vi förbättrar konstant på textförstorings stödjandet. De delområden som har konstaterats kräva korrigeringar korrigerar vi under året 2021. (Se WCAG 2.1 AA: förtåelsebar / 3.2.4 konsekvent markering)

Övrigt att ta i hänsyn

Dokument som blir skickade till tjänsten

En del av de dokument som skickas till tjänsten kan som sådana vara icke-tillgängligt innehåll. Innehållet i fråga levereras av Tjänstens tredje part, därmed kan Kivra inte påverka på innehållets format eller leverering sätt. (Se WCAG 2.1 AA: så kallad orimlig börda)

Tillgänglighetsrespons

Ifall du märker tillgänglighets brister i våra applikationer, vänligen kontakta först oss som serviceerbjudare per e-post på adressen: palaute@kivra.fi. Vi svarar till responsen inom 14 dagar ifall du lämnat dina kontaktuppgifter i meddelandet. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får ett svar inom 14 dagar kan du vara i kontakt med den övervakande myndigheten, det vill säga Södra Finlands regionförvaltningsverket.

På Södra Finlands regionförvaltningsverkets hemsidor sägs det hur man kan göra anteckningen och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter Kivra:
palaute@kivra.fi

Kontaktuppgifter regionförvaltningsverket:
Södra Finlands regionförvaltningsverket
Tillgänglighetens övervakande enhet

www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
0295 016 000

[kivra-cookie-notice]