Kakor (Cookies) och spårningsteknologier

Den senaste ändringen har gjorts 2.8.2022.

Kivra använder kakor (”Cookies”) och spårningsteknologier på sin webbplats och tjänst. Vi använder dessa teknologier för att möjliggöra och underlätta användningen av våra tjänster, analysera besök på vår webbplats, göra reklam på webben och presentera våra tjänster.  

Genom att besöka vår webbplats godkänner du användningen av kakor och spårningsteknologier. För spårning i tjänsten ger du tillstånd separat om du så önskar.

En kaka är en liten textfil som sparas på din enhet. Kivras kakor skadar inte din dator och via dem utlämnas inte personuppgifter till utomstående. 

Kakor och användning av dem

Vi använder kakor på Kivras webbplats för att garantera så bra serviceupplevelser som möjligt för dem som besöker vår webbplats och använder vår tjänst. 

Kivra använder både första partens och tredje parters kakor. “Förstapartscookies” är cookies som sätts av Kivra, medan “tredjepartscookies” är cookies som sätts av tredjeparts tekniska lösningar som används i Kivra.

Kakor indelas i tre kategorier som beskriver deras syfte. Nedan beskrivs de kakor som används på Kivras webbplats enligt kategori. Dessa kategorier är 1) Nödvändiga kakor (nödvändiga för funktion), 2) Kakor som mäter prestanda och förbättrar användarupplevelser (kakor som mäter prestanda och ger individuella användarupplevelser) och 3) Reklamkakor (hjälper att rikta reklam).

Kivra förbehåller sig rätten att när som helst ändra praxis för kakor, eftersom Kivra utvecklar Tjänsten hela tiden. Även när lagstiftningen ändras kan uppdateringar bli aktuella. Ändringar träder i kraft när den uppdaterade beskrivningen publiceras. Därför ska du regelbundet ta del av detta dokument. Den nyaste versionen finns alltid på Kivras webbplats.

Spårningsteknologier i Kivras appar

När du använder Kivras app för iOS eller Android placeras data i det lokala lagringsutrymmet hos din enhet, antingen av oss eller av en tredje part för vår räkning. Datan finns kvar i din enhet tills du eller vi (själva eller via den tredje parten) tar bort den, eller tills du avinstallerar appen. Med hjälp av datan samlas vissa datapunkter in om din installation av appen och hur den används.

Nödvändiga spårningsteknologier
Vi använder följande spårningsteknologier för att utföra funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster genom appen:

De här spårningsteknologierna används för att:

  • Upptäcka och analysera fel och krascher i apparna.
  • Slå av och på specifika funktioner, såsom att låta dig betala i tjänsten.
  • Kunna skicka notifikationer, såsom påminnelser, meddelanden om att en ny försändelse finns tillgänglig eller meddelanden om att en uppdatering finns tillgänglig.

Exempel på datapunkter som samlas in från eller lagras på din enhet är:

  • Installations-IDn, d.v.s. ett ID som används för en viss spårningsteknologi och motsvarar din installation av Kivra-appen. Exempel på sådana installations-IDn är Firebase Installation ID.
  • Information om din installation av Kivra-appen, såsom bundle identifier och fullt versionsnummer.
  • Information om att appen har kraschat eller att ett visst fel har uppstått och hur din enhet användes i samband med crashen / felet.

Den rättsliga grunden för Kivras insamling och användning av personuppgifter via nödvändiga spårningsteknologier är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med Kivra.

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet, medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via nödvändiga spårningsteknologier olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst så länge du är användare av Kivras tjänster. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer Kivra antingen att anonymisera insamlad data eller säkerställa att insamlad data raderas så snart möjligt.

Spårningsteknologier för analyssyften

När du använder Kivras app får du frågan om du vill samtycka till att Kivra samlar in information om hur du använder appen för att förbättra din användarupplevelse.

Om du väljer att lämna ett sådant samtycke använder vi följande spårningsteknologier:

De här spårningsteknologierna används för att analysera hur Kivras användare interagerar med Kivras appar.

Analysen består dels i att på hög nivå förstå vilka våra användare är, exempelvis vilka enhetsmodeller och operativsystem de flesta användare har och i vilka länder de flesta användare befinner sig i. Den består också av att undersöka hur användare generellt interagerar med olika funktioner i Kivras appar, exempelvis om/hur användare trycker på en viss knapp eller om/hur användare läser en viss notifikation.

Analyserna används av Kivras produktutvecklingsteam för att förstå vilka funktioner som behöver utvecklas och förbättras, och därmed för att förbättra användarupplevelsen i våra appar.

Exempel på datapunkter som samlas in från eller lagras på din enhet är:

  • Installations-IDn, d.v.s. ett ID som används för en viss spårningsteknologi och motsvarar din installation av Kivra-appen. Ett exempel på ett sådant installations-ID är Analytics App Instance ID.
  • Information om händelser i appen, såsom att du öppnar appen, uppdaterar appen, trycker på en viss knapp eller öppnar en viss notifikation.
  • Information om din installation av Kivra-appen, såsom appversion och språk.
  • Pseudonymiserad information som identifierar dig eller en händelse i appen, såsom en användarnyckel, innehållsnyckel och kampanj-ID.

Den rättsliga grunden för Kivras insamling och användning av personuppgifter via spårningsteknologier som används för analyssyften är ditt samtycke.

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via spårningsteknologier för analyssyften olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst i upp till 18 månader från och med det att insamlad data samlas in. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer insamlad data anonymiserad.

Dina val gällande vår användning av spårningsteknologier i apparna

Du kan inte välja bort nödvändiga spårningsteknologier eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna i våra appar.

Spårningsteknologier på Kivras webbapp (inbox.kivra.fi)

När du går in i Kivras webbapp från marknadsföringswebbplatsen (www.kivra.fi) och du har samtyckt till användningen av cookies kommer vi att spåra dina handlingar under registreringen men inte utöver det.

Spårningsteknologier på webbplats (www.kivra.fi)

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor är kakor som behövs för att webbplatsen ska fungera. I dessa kakor sparas inga identifierbara personuppgifter.

WordPress (första partens kakor)
WordPress är en webbplatsplattform som Kivra använder.

Kakor som mäter webbplatsens prestanda och ger individuella användarupplevelser

Kakor som mäter webbplatsens prestanda och ger individuella användarupplevelser samlar anonym information om hur webbplatsen används. Denna information bidrar till att förbättra webbplatsens innehåll och användbarhet. I dessa kakor sparas inga identifierbara personuppgifter.

Google Analytics (första partens kakor)
Med hjälp av Google Analytics följer man upp användningen av webbplatsen

Google signals
Vi har aktiverat Google Signals i Google Analytics, vilket möjliggör spårning av interaktioner mellan enheter och anpassad annonsering. Det innebär att vi samlar in information såsom plats, sökhistorik, YouTube-historik och aktiviteter på vår webbplats för att bättre kunna anpassa våra annonser och tjänster efter användarnas behov och intressen. Informationen samlas endast in om användaren har godkänt anpassad annonsering i sin Google-konto och tillåter att marknadsföringscookies placeras på webbplatserna. De uppgifter som sparas är alltid sammanfattningar och anonyma.

Google Signals hjälper oss att bättre förstå användarnas beteenden, önskemål och intressen för att optimera och anpassa våra produkter och tjänster. Denna data förfaller som standard efter 26 månader. Användare kan hantera eller ta bort sina uppgifter i sin Google-konto och ändra sitt samtycke till anpassad annonsering i Google-kontots inställningar.

Google Tag Manager (första partens kakor)
Med hjälp av Google Tag Manager administrerar man kakorna på sidorna.


Reklamkakor

Reklamkakor bidrar till att göra innehållet mer personligt på basis av tidigare besök på webbplatsen. Med hjälp av dessa kakor ser du reklam som motsvarar dina intresseobjekt på webbplatsen. I dessa kakor sparas inga identifierbara personuppgifter, men din webbläsare och utrustning kan identifieras.

Adform (tredje parters kakor)
Adform samlar information om reklamens effekt och användarens agerande i förhållande till reklam, och de används för att rikta reklam enligt användarens intresseobjekt.

Facebook (tredje parters kakor)
Facebook är ett verktyg för sociala medier som använder kakor för att mäta reklamens effekt och bilda målgrupper för reklam.

Google ads (tredje parters kakor)
Google ads är ett verktyg för mätning av reklamens effekt och identifiering av målgrupper.

Leadoo (tredje parters kakor)
Leadoo är ett chatbot verktyg för kundservice.

LinkedIn (tredje parters kakor)
LinkedIn är ett verktyg för socialt nätverkande som använder kakor för att mäta reklamens effekt och bilda målgrupper för reklam.

YouTube (tredje parters kakor)
YouTube är en videodistributionstjänst

Cookie meddelande


Administration av inställningar för kakor

Du kan ändra informationssäkerhetsinställningarna för kakor i din webbläsare (Firefox, Chrome, Internet Explorer etc.). Beakta dock att förhindrande av kakor kan försämra vissa tjänster, eftersom kakor möjliggör en del funktioner. Därefter motsvarar inte heller reklamen nödvändigtvis dina intressen.

Du kan förhindra användningen av kakor helt och hållet i webbläsarens inställningar, vilket innebär att kakor inte längre sparas på din enhet när du besöker Kivras webbplats eller andra webbplatser. Du kan också radera sparade kakor. I webbläsarens inställningar kan du också välja ett läge som meddelar när kakor används. Då kan du själv godkänna eller avslå dem. 

På Kommunikationsverkets webbplats kan du läsa mer om kakor och säker användning av e-tjänster.

Kivras rätt att använda kakor och information som de insamlar baserar på rätten att använda och spara dem enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Informationssamhällsbalk 205 §), om användaren har gett sitt samtycke till detta och fått förståelig och heltäckande information om syftet med användningen.