Erbjud dina kunder hållbara och lättanvända digitala posttjänster

Kivra är en digital posttjänst för digital kommunikation mellan företag och konsumenter. Vårt mål är att tillsammans med aktörer inom den privata och offentliga sektorn utveckla tillgängliga, hållbara och ansvarsfulla digitala tjänster i Finland.

All digital post via tjänsten minskar ditt företags koldioxidavtryck och gör samtidigt leveranskedjan snabbare och mer kostnadseffektiv.

Kivra är ett Sverigebaserat företag, vars tjänster redan har 4,5 miljoner användare och över 50 000 företag, organisationer och kommuner som skickar post

Kivra stöder företagens strategier för hållbara digitala tjänster

Via Kivra skickar du digitalt all den information till dina kunder som du annars skulle skicka per brev eller e-post. Den digitala posttjänsten är en säker och snabb kanal för post till kunder, och samtidigt stärker den kundrelationer och företagets anseende.

Via Kivras digitala tjänst kan du klimatpositivt skicka bland anna

  • Avtal och bekräftelser
  • Meddelanden
  • Fakturor och betalningsuppmaningar
  • Garantikvitton
  • Lönespecifikationer

Gör den digitala posttjänsten till en smidig del av företagets ärendehantering och kommunikation

Via sändningstjänsten Kivra Campaigns ändrar du dokument som tidigare varit kostnadsposter eller passiv brevpost till aktiv digital post som gläder kunderna och stärker kundrelationerna. All digital post som du skickar bildar en ny bro mellan ditt företag och dina kunder.

Sändningstjänsten Kivra Campaigns omfattar bland annat:

  • Förstasida enligt företagsimage
  • Aktiva bannerplatser i anslutning till skickad digital post
  • Smart documents -servicekoncept

Digital post är säker och tillgänglig

Via Kivra skickar du säker och tillgänglig digital post till dina kunder. Kivras verksamhet styrs av GDPR och Data Privacy. Användarna av tjänsten äger sina data och allt innehåll som de laddar upp i Kivra. Kivra kan användas som både en webbläsar- och mobilbaserad version, och eftersom den är lättanvänd kan den användas av alla oberoende av digital kompetens.

Räkningarna betalas korrekt och i tid

Via Kivra betalas räkningarna korrekt och i tid. Räkningarna betalas direkt från bankkonto med hjälp av PSD2-betalningsgränssnitt utan separata betalkort eller gireringsdagar. Räkningar och övrig post levereras digitalt säkert och snabbt utan mellanhänder eller långa leveranskedjor.

Ett klimatvänligt val

Digital post via Kivra är ett klimatvänligt val, eftersom de skadliga klimatkonsekvenserna på grund av papperspost och utdelning minskar. Dessutom klimatkompenserar vi de negativa klimatkonsekvenserna av användningen och tillhandahållandet av våra tjänster till 110 %. Post via Kivra är därför klimatpositiv till 110 %.

Stärk kundupplevelserna

Varje möte med en kund via Kivra stärker företagets varumärke och kundrelationer, även räkningar blir positiva möten. Med hjälp av sändningstjänsten Kivra Campaigns förändrar du dessutom konventionell digital post till en interaktiv del av kundkommunikationen.

Räkna ut hur många träd digital post sparar

I Finland skickas cirka en miljard dokument till konsumenterna om året. Papperstransaktioner står fortfarande för mer än 50% av detta. Att byta till digital post konkret och omfattande skyddar klimatet och stöder ditt företags klimatstrategi.nn Använd vår klimatkalkylator för att beräkna hur mycket digital post sparar träd.

Fyll i antalet av pappersräkningarna* per år
räkningar
0.5 tCO2e
9 trä sparat
2215 kilometer med bil
* 1 räkning innehåller 3 A4 -sidor
Boka presentation

Skicka kundernas garantikvitton digitalt till Kivra

Skicka garantikvitton digitalt till Kivra. Därefter är kunderna ett steg närmare nya digitala tjänster. Garantikvittona arkiveras automatiskt enligt varje företag, och via kvittona kan kunderna smidigt återvända till ditt företags tjänster.

Be om ytterligare information och skicka framöver kundernas garantikvitton digitalt till Kivra. Säg adjö till utredningar av försvunna garantikvitton.

Lättillgängliga digitala lönespecifikationer till medarbetare

Gör lönespecifikationer lättillgängliga för ditt företags medarbetare genom att skicka dem digitalt till Kivra.
De digitala lönespecifikationerna

*arkiveras i en företagsspecifik mapp

*utgör en del av arbetsgivarbilden och personalkommunikationen

*är tillgängliga för medarbetarna även efter att anställningen upphört

Ibruktagandet av Kivra är både lätt och snabbt för företag och organisationer

Det är lätt att börja använda Kivra antingen via en befintlig faktureringspartner eller via ett direkt gränssnitt med Kivra. När ni börjar använda Kivra skräddarsyr vi kommunikationen om införandet visavi era kunder och informerar er personal om den nya tjänsten.

De företag som börjat använda Kivra har gett positiv respons på vår servicemodell.

Material för kommunikation om Kivra

Till materialbanken

Dessa faktureringspartner erbjuder sina företagskunder Kivra

Ska vi komma överens om ett möte?

Genom att låta dina kunder välja Kivra minskar företagets faktureringskostnader och koldioxidavtryck och ökar kundernas lojalitet. Via Kivra är ditt företag alltid närvarande i kundernas vardag. Lämna intresseanmälan så återkommer vi till saken.

    och