Kivras tjänster för städer, kommuner och välfärdsområden

Kivras tjänster för städer, kommuner och välfärdsområden

Att ta i bruk Kivras digitala posttjänst är ett smidigt sätt att digitalisera postlevereringen i kommuner, städer och välfärdsområden utan större integrationsprojekt eller investeringar. Vi hjälper både den privata och offentliga sektorn att förbättra effektivt sättet att uppehålla kontakten till kommunbor. Detta gör vi genom att erbjuda en kostnadseffektiv och trygg platform för digital kommunikation, leverering av dokument samt för att sköta ärenden.

Kostnadsbesparingar tack vare elektronisk fakturering

Varje post som levererats digitalt hämtar besparingar redan av det första dokumentet. Dessa post kan vara till exempel fakturor, inkassobrev samt övrig brevpost. Med Kivra når posten säkert fram rätt, de blir lästa och fakturor snabbt betalda. När kommunborna har Kivra i bruk får de automatiskt sin post till Kivra från avsändaren. Så här får vi digitaliserat markant även fakturor som skickas ut oregelbundet bara nu och då.

En tillgänglig digital posttjänst som lämpar sig för alla

Kivra är en datasäker och tillgänglig tjänst som möjliggör även ärendeskötsel för närstående. Kivra-tjänstens tillgänglighet har granskats. Tjänsten fungerar på tre språk och kan användas både mobilt samt på dator av alla som fyllt 15 år.

Starkare relation gentemot kommunbor – en kanal för att meddela om saker

Via Kivra är städernas, kommunernas och välfärdsområdens närvaro kraftigare i de boendes vardag. I Kivra kan de boende alltid sköta ärendet i avsändarens egen fil. Man kan även vid behov förflytta sig smidigt från filen till avsändarens egna digitala tjänster.

Med hjälp av Kivra höjer du på digitala graden av fakturor, påminnelser och tidsbokningar

Kivras digitala posttjänst möjliggör för medborgare trygg mottagning och förvaring av post från både offentliga och privata sektorn. Posten samlas i en och samma tjänst som är lätt att använda. Det går att skicka som digital post till exempel fakturor, dokument, meddelanden och tidsbokningar. Alla dessa behändigt ihopsamlade i samma tjänst. Digitala posten hämtar stora nyttor för kommuner och välfärdsområden. Det formas kostnadsbesparingar speciellt då processerna effektiviseras och pappersposten förminskas.

Redan tiotals kommuner och välfärdsområden har valt Kivra som deras partner.

95% av digitala posten som skickats till Kivra blir läst

42% av digitala posten som skickats till Kivra öppnas under ankomstdagen

65% av fakturor som skickats som digital post betalas före förfallodagen

Ett konkret sätt för städer, kommuner och välfärdsområden att främja ekologisk verksamhet och nå sina klimatmål

Kivras digitala posttjänst sparar på miljön och hjälper till att uppnå klimatmålen. Ju fler kommunbor som överger papperspost och byter till digitala kanaler desto mindre blir både deras och avsändarens koldioxidfotspår. Till exempel 100 000 pappersbrev som skickas istället som digital post minskar på de årliga klimatutsläppen med 1 tCo2e, vilket motsvarar 19 stycken skyddade träd.

Fakturor skickade som digital post hämtar med sig både konstandsbesparingar och effektivitet

Det går enkelt och snabbt att ta i bruk Kivra till bolag eller organisationer

Alla bolag, organisationer och samfund i Finland som skickar till sina konsumentkunder fakturor kan ta i bruk Kivra. Redan över 40 000 bolag, städer, kommuner och välfärdsområden skickar via Kivra sina kunder digital post. Ibruktagandet av Kivra går lätt, antingen via ett färdigt gränssnitt med faktureringsoperatören eller med direkt integration till Kivra. Vi hjälper er att forma meddelandet till era kunder om Kivras ibruktagande och informerar även er personal om tjänsten.

Avsändare som använder Kivra

Se vilka avsändare använder Kivra

En ny kanal för att vara uppdaterad av vad som meddelas av städer, kommuner och välfärdsområden

Kommunborna kan enkelt förflytta sig från Kivra till avsändarens egna digitala tjänster via en länk. Dokumenten hittas i Kivra även efter en mycket lång tid i avsändarens egen fil. Filen hittas i Kivra med organisationens egna logo (varumärke).

Som en del av vardagen

Alla skickade dokument hittas ihopsamlade i ett och samma ställe där även de övriga vardagens viktiga dokument finns. Meddelandens mottagare har inget behov av att lära sig använda någon ny applikation/system bara för en avsändares skull.

Läs en intervjuserie och forskningsresultat av de möjligheter, hinder samt främjanden som kommunernas digitalisering hämtar med sig.
[kivra-cookie-notice]