Kivras tjänster för arbetsgivare

Kivras tjänster för arbetsgivare

Kivra erbjuder tjänster för arbetsgivare – en klimatvänlig och tillgänglig kanal för alla de dokument som arbetsgivare skickar, bl. lönebesked och övriga dokument som har att göra med arbetsförhållandet. Via Kivra finns arbetsgivaren närvarande i arbetstagarens vardag och är lättillgänglig.

Trygg och tillgänglig

Av de lönebesked som skickas via Kivra blir 97,5% lästa. Det går att använda Kivra både mobilt samt via webbläsaren och tjänsten uppfyller tillgänglighetsdirektivets AA-tillgänglighets definition. Dokumenten förvaras i Kivra som arbetstagarens egendom, även efter att arbetsavtalet har slutat. Alla de dokument som har att göra med arbetsavtalet är GDPR-tryggt arkiverat i ett ställe. Förutom att telefonen har sitt egna skydd kräver dessutom inloggningen till Kivra alltid lösenord eller biometrisk inloggning.

Starkare arbetsgivarimage

Arbetsgivaren finns som en del av den digitala posten, starkt närvarande i konsumentens vardagshantering som en del av arbetstagarens utveckling och tillväxt. Företagets varumärke finns starkt närvarande i arbetstagarens vardag där även övrig post och dokument finns centrerade i en och samma kanal. Arbetsgivarens tjänster och arbetstagarens digitala verktyg finns lättare tillgängliga och man får större nytta utav de gjorda investeringarna.

Stöder kommunikationen gentemot personalen

I Kivras fil är det möjligt i samband med varje dokument att meddela om aktuella nyheter som gäller personalen. Det går till exempel att länka via dokumentet direkt till företagets intranät.

Närvarande i arbetstagarens vardag

Kivra hjälper att samla arbetstagarens dokument i en trygg kanal. Lönebeskeden kommer framöver att finnas där var även de övriga vardagens viktiga dokument finns. De hittas enkelt och det är lätt att återvända till dem. Lönebeskeden finns i tryggt förvar och de sparas i Kivra även efter att arbetsavtalet har upphört.

Lönebesked som levereats till Kivra stöder arbetsgivarimagen och är en del av kommunikationen gentemot personalen

Kivras tjänster för arbetsgivare erbjuder en tillgänglig kanal för både lönebesked och även för övriga dokument. Varje levererat dokument är en bro mellan företaget och arbetstagaren. Det finns synliga ställen i dokumenten för övrig kommunikation gentemot personalen. Det är lätt för arbetstagaren att samla alla viktiga dokument i Kivra, bakom en inloggning. I fortsättningen hittas alla viktiga dokument samlade i ett ställe, oberoende om det har att göra med fritiden eller arbetsställningsförhållandet. Vi på Kivra ser lönebesked som viktiga men för lite utnyttjade verktyg gällande förbättrandet av arbetstagarupplevelsen. Det finns potential i dessa positiva meddelanden att utvecklas till mer informativa dokument. Dessutom har de potential att utvecklas till ett delområde i arbetsgivarimagens kommunikation. Vi vill hjälpa arbetsgivare att utnyttja lönebesked som en del av företagets övriga kommunikation om varumärket.

Lönebeskeden hittas lätt i Kivra där även andra viktiga dokument finns ihopsamlade

De dokument som blivit skickade till Kivras tjänst betjänar både arbetstagaren och arbetsgivare

När arbetstagarens vardagliga dokument hittas lätt och ihopsamlade i ett och samma ställe återvänder man till dem och läser dem regelbundet. Arbetsgivarens kommunikationsmetoder blir bredare och meddelandens tillgänglighet förbättras. Man kan emotta meddelanden i Kivra men det går att även själv ladda upp egna dokument i tjänsten. I Kivra är de i tryggt förvar och de hittas lätt när de behövs. Arbetsgivaren är via Kivra positivt närvarande i arbetstagarens vardag och är tillgänglig när det behövs. Vid varje lönebesked finns det möjligheten att kontakta och kommunicera med arbetsgivaren via tjänstelänkar som tillagts i dokumenten.

Partners som levererar lönebesked via Kivra

Apix

Alla kunder hos Apix har möjligheten att skicka lönebesked samt övriga arbetsgivardokument som digital post via Kivra.

Postnord Strålfors

Kivra är ett av levereringskanalerna att välja emellan i We Mail tjänsten. Ibruktagandet lyckas genom att göra ett avtal med PostNord Strålfors varefter lönebesked och övrig post går att skicka via Kivra.

CGI

Företagen kan skicka lönebesked samt övriga dokument till konsumenter till Kivras tjänst via CGI:s fakturaförmedlingstjänst.

Netbox Finland

Netbox Finland förmedlar sina kunders lönespecifikationer samt övriga dokument till konsumenter via Kivras tjänst.

98% av de lönebesked som levererats till Kivra blir öppnade

Arbetstagaren får ett meddelande i telefonen när lönebeskedet har anlänt till Kivra. Då är det lätt att gå och läsa lönebeskedet och vid behov återvända till det om det behövs.

Ett dokumentarkiv som alltid följer med dig

Dokumenten förvaras kvar i Kivra även när arbetsatvalet upphör. På så sätt följer dokumenten med om de behövs till exempel när man ansöker om förmåner, lån eller arbetslöshetsersättningar.

En ny kanal för att följa med arbetsgivarens kommunikation

Via Kivras tjänst går det enkelt att förflytta sig till företagets HR-portal för att sköta ärenden. Detta lyckas med hjälp av en länk i dokumentet. Dokumenten hittas enkelt i Kivras tjänst även efter en mycket lång tid på grund av att de finns arkiverade i arbetsgivarens egna fil.

En del av vardagen

Alla dokument som har att göra med arbetsförhållandet finns samlade i ett ställe där även övriga vardagens dokument finns. Man behöver inte lära sig använda någon ny applikation eller system som kunde vara begränsad endast för HR-ärenden.

[kivra-cookie-notice]