Kivras tjänster för förbund och föreningar

Kivras tjänster för förbund och föreningar

Kivra är en kostnadseffektiv digital kanal där du når föreningens medlemmar snabbt och klimatvänligt. Med hjälp av Kivra digitaliserar du medlemskort, fakturor och alla viktiga meddelanden utan större investeringar eller integrationsprojekt. Medlemsförhållandet förstärks genom ett effektivt brandkommunikation (varumärke) och samtidigt binder du medlemmarna att sköta ärenden digitalt då alla medlemskapets dokument hittas i ett och samma ställe.

Förstärker medlemsförhållandet och erbjuder en kanal för informering och kampanjer

Kivra förenar förbundet och medlemmen. Varje dokument som skickats till Kivra fungerar som en bro mellan medlemmen och förbundet och förstärker medlemskapet. Medlemmen kan förflytta sig smidigt från Kivra till förbundets egna nätsidor och kampanjer.

Medlemskorten hittas där var även andra viktiga dokument finns

När medlemskorten, fakturor och övriga meddelanden levereras som digital post till Kivra hittas de de alltid, var än man befinner sig, och på så sätt återvänder man oftare till dem. Kivra samlar ihop alla vardagens viktiga dokument som man vill bevara i tryggt förvar och ha alltid med sig.

Ett kostnadseffektivt sätt att nå medlemmarna

Medlemskort, fakturor samt meddelanden hittar snabbt och säkert fram som digital post. Varje dokument som skickats som digital post hämtar med sig kostnadsbesparingar.

I Kivra finns medlemskort, meddelanden och fakturor, samlade med andra viktiga dokument

Kivra erbjuder en tillgänglig kanal för medlemskort och även övriga dokument och fakturor som är relaterade till medlemskapet. När medlemskort, fakturor och andra meddelanden blir levererade som digital post till Kivra finns de alltid med sin mottagare och man återvänder till dem oftare. Medlemsförhållandet förstärks genom en effektiv brandkommunikation (varumärke) och på sätt binder du medlemmarna till digital ärendeskötsel.

Fakturor som levererats som digital post hämtar kostnadsbesparingar och effektivitet till avsändaren

95% av digitala posten som skickats till Kivra blir läst

42% av digitala posten som skickats till Kivra öppnas under ankomstdagen

65% av fakturor som skickats som digital post betalas före förfallodagen

Dokument som skickats till Kivra betjänar både avsändaren och medlemmen

När medlemmen har registrerat sig till den kostnadsfria Kivra kommer fakturor och brev att anlända framöver digitalt till ett ställe, vilket hämtar med sig besparingar till avsändaren. Det går att mäta att varje faktura nått sin mottagare samt hur snabbt fakturorna betalas. I samband med varje dokument finns det möjligheten att kontakta föreningen/samfundet eller navigera vidare via länkar, enligt hur länkarna har bestämts av föreningen/samfundet.

Kivra förstärker medlemsförhållandet och erbjuder en kanal för informering

Det går enkelt och snabbt att ta i bruk Kivra till föreningar eller samfund

Alla bolag, organisationer och samfund i Finland som skickar till sina konsumentkunder fakturor kan ta i bruk Kivra. Redan över 40 000 bolag, städer, kommuner och välfärdsområden skickar via Kivra sina kunder digital post. Ibruktagandet av Kivra går lätt, antingen via ett färdigt gränssnitt med faktureringsoperatören eller med direkt integration till Kivra.

Avsändare som använder Kivra

Se vilka avsändare använder Kivra

En ny kanal för att vara uppdaterad av vad som meddelas av föreningar och samfund

Det går att förflytta sig enkelt från Kivra till föreningars och samfunds egna nätsidor för att sköta ärenden. Detta lyckas med hjälp av en länk i dokumenten. Dokumenten hittas i Kivra även efter en mycket lång tid i avsändarens egen fil. Filen hittas i Kivra med organisationens egna logo (varumärke).

Som en del av vardagen

Alla dokument som är relaterade till medlemskapet hittas ihopsamlade i ett och samma ställe där även de övriga vardagens viktiga dokument finns. Meddelandens mottagare har inget behov av att lära sig använda någon ny applikation/system bara för att sköta medlemskapets ärenden.

[kivra-cookie-notice]