Kivran palvelut kaupungeille, kunnille ja hyvinvointialueille

Kivran palvelut kaupungeille, kunnille ja hyvinvointialueille

Digipostipalvelu Kivra on ketterä tapa digitalisoida kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden postitusta, laskutusta ja viestintää ilman isoja integraatioprojekteja ja investointeja. Autamme yksityistä sektoria ja julkishallintoa mullistamaan yhteydenpitoa kuntalaisiin tarjoamalla kustannustehokkaan ja turvallisen alustan dokumenttien toimittamiseen, asiointiin ja sähköiseen tiedottamiseen.

Kustannussäästöjä sähköisestä laskuttamisesta

Jokainen digipostina toimitettu lasku, perintäkirje ja muu posti tuovat säästöä jo ensimmäisestä dokumentista alkaen. Kivralla dokumentit menevät varmasti ja oikein perille ja ne luetaan ja maksetaan nopeasti. Kun kuntalaisilla on Kivra käytössä, saavat he automaattisesti kaikkien lähettäjien postit Kivraan. Näin saadaan digitalisoitua merkittävä osa myös satunnaislaskutuksesta.

Saavutettava digipostipalvelu, joka sopii kaikille

Kivra on tietoturvallinen ja saavutettava palvelu, joka mahdollistaa asioinnin myös läheisen puolesta. Kivra on saavutettavuusauditoitu palvelu. Palvelu toimii kolmella kielellä ja on käytössä mobiilisti sekä päätelaitteella kaikille 15-vuotta täyttäneille.

Vahvempi suhde kuntalaisiin – kanava tiedottamiselle

Kivrassa kaupungit, kunnat ja hyvinvointialueet ovat entistäkin vahvemmin läsnä asukkaan arjessa. Kivrassa asukas asioi aina lähettäjän omassa kansiossa, josta hän voi siirtyä sujuvasti lähettäjän omien sähköisten palveluiden pariin.

Kivralla nostat laskutuksen, muistutusten ja ajanvarausilmoitusten digiastetta

Kivran digipostipalvelu mahdollistaa kansalaisille turvallisen tavan vastaanottaa ja tallentaa julkishallinnon sekä yksityisen sektorin yritysten lähettämän postin samaan helppokäyttöiseen palveluun. Digipostina voi lähettää esimerkiksi laskuja, asiakirjoja, tiedotteita ja ajanvarausilmoituksia kooten digitaalisen palvelutarjonnan kätevästi yhteen paikkaan. Digipostin käyttöönoton hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille ovat mittavat. Kustannushyötyjä syntyy etenkin prosessien tehostuessa ja kirjepostin vähentyessä.

Jo kymmenet kunnat ja hyvinvointialueet ovat valinneet Kivran kumppanikseen.

95% Kivraan lähetetystä digipostista luetaan

42 % Kivraan saapuneesta digipostista avataan saapumispäivänä

65 % digipostina lähetetyistä laskuista maksetaan ennen eräpäivää

Konkreettinen ekoteko kaupunkien, kuntien ja hyvinvointialueiden ilmastotavoitteisiin

Kivran digiposti säästää ympäristöä ja tukee ilmastotavoitteitteisiin pääsyä. Mitä enemmän kuntalaiset siirtyvät sähköisiin kanaviin ja luopuvat paperiasioinnista, sitä enemmän pienee heidän sekä lähettäjän hiilijalanjälki. Esimerkiksi 100 000 paperipostia lähetettynä digipostina pienentää vuosittaisia ilmastopäästöjä 1 tCo2e eli 19 suojellun puun verran.

Digipostina toimitetut laskut tuovat lähettäjälleen kustannussäästöjä ja tehokkuutta saatavienhallintaan

Kivran käyttöönotto on yrityksille ja organisaatioille helppoa ja nopeaa

Kivraa voivat käyttää kaikki Suomessa toimivat yritykset, organisaatiot ja yhteisöt, jotka lähettävät asiakirjoja tai laskuja kuluttaja-asiakkailleen. Jo 40 000 yritystä, kaupunkia, kuntaa ja hyvinvointialuetta lähettää Kivran kautta digipostia asiakkailleen. Kivran käyttöönotto käy helposti, joko olemassa olevan laskutuskumppanin kautta tai suoralla rajapinnalla Kivran kanssa. Autamme räätälöimään palvelun käyttöönottoviestinnän asiakkaidenne suuntaan ja infoamme henkilöstönne uudesta palvelusta.

Kivraa käyttäviä yrityksiä

Katso päivittyvä lista Kivran lähettäjistä

Uusi kanava pysyä ajantasalla kaupunkien, kuntien ja hyvinvointialueiden viestinnästä

Kivran kautta kuntalaisen on helppo jatkaa asiointia lähettäjän omille sivuille linkityksien kautta. Dokumentit löytyvät Kivrasta helposti pitkänkin ajan jälkeen arkistoituna lähettäjän omaan brändättyyn kansioon.

Osa arkea

Kaikki lähetetyt dokumentit ovat kootusti samassa paikassa, jossa kaikki muutkin arjen tärkeät dokumentit. Viestien vastaanottajalla ei ole tarvetta opetella uutta sovellusta-/järjestelmää vain yhtä lähettäjää varten.

Lue haastattelusarja ja tutkimustulokset kuntien digitalisaation mahdollisuuksista, esteistä ja edistämisestä