Paperiposti ei kuulu 2020-luvulle

Kaikki kirjeposti voidaan lähettää nopeammin, turvallisemmin ja ilmastoa vähemmän kuormittavasti sähköisessä muodossa.

Jaa

Ruotsista Suomeen saapunut Kivra on maailman ensimmäinen digipostipalvelu, jolla voi lähettää ja vastaanottaa puhdasta, 110% ilmastopositiivista digipostia. Digipostipalveluna liiketoimintamme on jo lähtökohtaisesti hyväksi ilmastolle ja mitä enemmän palvelullamme lähetetään digipostia, sitä suuremman positiivisen vaikutuksen teemme ilmastolle. 

Konkreettista ilmastonmuutoksen hillintää digipalveluilla

Suomessa kuluttajille  lähetetään noin puoli miljardia dokumenttia vuodessa. Paperiasioinnin osuus tästä on edelleen yli 50%, vaikka sähköinen asiointi on kokonaiskustannuksiltaan, nopeudeltaan sekä ilmastojalanjäljeltään kannattavampi vaihtoehto. Kaikki posti voidaan lähettää nopeammin, turvallisemmin ja ilmastoa vähemmän kuormittavasti sähköisesti.

Jo miljoonan paperidokumentin toimittaminen sähköisesti säästäisi noin puoli hehtaaria metsää ja pienentäisi päästöjä n. 9 t co2e.

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on EU-tasolla erittäin kunnianhimoinen, sillä esimerkiksi Ruotsi tavoittelee nollapäästöjä vuoteen 2045 mennessä ja Euroopan Unioni vuonna 2050. Hiilineutraalius saavutetaan, kun Suomen hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin maamme metsät ja muut hiilinielut pystyvät sitomaan hiilidioksidia. Vaikuttavia toimenpiteitä on siis otettava käyttöön nyt, jotta yritykset ja julkinen sektori voivat vähentää hiilijalanjälkeään sekä tarjota ilmastoystävällisiä palveluita asiakkailleen. Digipostipalvelu Kivran laajempi käyttöön otto sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla edistää tavoitteen saavuttamista. Kivralla kansalaisten yhdenvertaisuus, helppokäyttöisellä digipalvelulla ja ilmastovastuullisuus kohtaavat sulavasti toisensa.

Digipostilla pienempi hiilijalanjälki ja positiivisia tekoja ilmastolle

Kivralla toimitettu digiposti on 110% ilmastokompensoitua. Koko palvelun tuotantoketjun ilmastopäästöt on laskettu, analysoitu ja kompensoitu.

“Seuraamme ja raportoimme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain Greenhouse Gas (GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti vaikutusalueet 1,2, ja 3 huomioiden. Tämä tarkoittaa, että laskelmissa on mukana koko palvelustamme syntyvä hiilijalanjälki toimitusketjun alusta loppuun.  ” kertoo Ilari Abdeen, Kivra Oy:n toimitusjohtaja.

Kivran liiketoiminnan ytimessä on vähentää paperisesta asioinnista aiheutuvaa ilmastohaittaa korvaamalla se sähköisellä, vähemmän ilmastoa kuormittavalla, digipostilla. Samalla kun tuemme valtion ilmastotavoitetta, säästyy vastaanottajan aikaa, kun dokumentteja ei enää tarvitse tulostaa paperille, postittaa ja kuljettaa ympäri Suomea.

Vuonna 2020 palvelumme kokonaishiilijalanjälki oli 20 t CO2e. Määrä vastaa noin kahden suomalaisen ihmisen arjessaan synnyttämää hiilijalanjälkeä vuodessa. Lisäksi kompensoimme koko toiminnastamme aiheutuvan hiilijalanjäljen 110%:sti suojelemalla metsiä.

Paperiposti ei kuulu 2020-luvulle

Logistiikka, paperi ja sen tuomat CO2 -päästöt ovat maailmanlaajuisesti iso asia. Vakaalle pohjalle rakennettu digitaalinen posti-infrastruktuuri mahdollistaa itse asiassa suuren CO2 -säästön, kun paperin käyttö vähenee. Samaan aikaan yritykset saavat kustannussäästöjä, joka vapautuu uusiin investointeihin kuten vihreän digitalisaation edistämiseen. 

Vastuullisuuden korostuminen ohjaa tekemään uusia investointeja vihreisiin valintoihin. Paperin vähentäminen suojelee konkreettisesti ja mitattavasti ilmastoa. Samalla panostaminen kestävään posti-infrastruktuurin luo tehokkuutta ja mahdollistaa digitalisaatioon tehtävistä investoinneista paremman tuoton. 

Kivran tavoitteena on rakentaa vastuullista, turvallista ja kestävää digitaalista infrastruktuuria Suomeen yritysten, julkishallinnon  ja yksityishenkilöiden välille. Palvelu on kuluttajille ilmainen. Kivralla voi vastaanottaa laskuja ja muita asiakirjoja sähköisesti ja hoitaa maksut mobiilisti suoraan omalta pankkitililtään. 

Kivralla on kokemusta jo useamman vuoden ajalta Ruotsista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä turvallisen ja vastuullisen digitaalisen  asiakaskokemuksen rakentamisesta kuluttajille.  Nyt on Suomen aika. 

Kivra_Ilmastoraportti_2020