Tehokas kunta, tyytyväiset asukkaat ja pienenevä hiilijalanjälki. Kivran Ilari Abdeen

Mitä ihmiset toivovat digitaalisilta palveluilta, Ilari Abdeen?

”Ruotsissa tekemämme tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä ihmisestä haluaisi postinsa sähköisenä eikä paperisena. Kyse on ennen kaikkea helppoudesta ja asioinnin nopeutumisesta. Lisäksi palveluiden arvopohjalla on entistä suurempi rooli, sillä ihmiset haluavat tehdä vastuullisia valintoja. Käyttäjän pitää myös kokea saavansa aitoa arvoa ja hyötyä. 

Kaikkialla maailmassa kuumana käyvä rokotepassikeskustelu on Ruotsissa linkittynyt myös digipostipalveluihin, ja siellä Kivra on valittu yhdeksi rokotepassin jakelukanavaksi – onhan meillä yli neljä miljoonaa ruotsalaista käyttäjää. Länsinaapurissa periaatteeksi on otettu olemassa olevien turvallisten ja helppokäyttöisten alustojen hyödyntäminen. Sielläkin rokotepassijärjestelmä toki rakentuu kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän päälle, ja Kivra on passin jakelukanava kansalaisille. Ihmiset hyötyvät, kun passi on saatavilla tutusta palvelusta, jota he käyttävät entuudestaan.”

Tehokas kunta, tyytyväiset asukkaat ja pienenevä hiilijalanjälki – digiratkaisut ovat tie kestävään julkiseen asiointiin.Ihmiset haluavat digipalveluilta helppoutta, hyötyä ja vastuullisuutta. Se on haaste julkiselle sektorille, jonka digitarjonta on sirpaloitunutta. – Ilari Abdeen

Millaisena näet julkisen sektorin digipalvelujen tilan tällä hetkellä?

”Suomessa julkisen sähköisen asioinnin yhtenä haasteena on se, että tarjolla ei ole yhtä yhteistä digitaalista asiointialustaa kaikenlaisten tärkeiden dokumenttien ja tiedon toimittamiseen yksityishenkilöille. Digiasioinnin kokemus on pirstaloitunut, eivätkä ihmiset tiedä, mistä heitä koskeva tieto löytyy. Tämä on omiaan vähentämään luottamusta.

Jos esimerkiksi muutat Tampereelta Turkuun, joudut ottamaan käyttöön uuden asuinpaikan sähköiset palvelut ja kanavat. Jos molemmat kaupungit toimittaisivat dokumenttinsa ja viestintänsä Kivraan, asiointi jatkuisi saumattomasti eikä paikkakunnan vaihdosta aiheutuisi muuttajalle vaivaa. Julkiseen asiointiin on siis jo tarjolla yksinkertainen ja yhteinen ratkaisu. Kansalaisen näkökulmasta on ihan sama, kenen kehittämä palvelu on, kunhan se on turvallinen, helppokäyttöinen ja henkilötietolainsäädännön mukainen. Mitä useampaa asiaa yhdellä palvelulla voi hoitaa, sen parempi.”

Millaisen ratkaisun Kivra tarjoaa tähän tilanteeseen?

”Visiomme on rakentaa kestävää ja turvallista digiasiointia. Tarjoamme yrityksille ja julkiselle sektorille valmiin ekosysteemin, johon liittyä. Kivra parantaa palvelujen kestävyyttä niin ympäristön kuin taloudenkin kannalta. Kun asiointi siirtyy digikanaviin, paperinkulutus ja kuljetuksesta aiheutuvat päästöt vähenevät valtavasti, mikä leikkaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. 

Kivra ei yksin ratkaise palvelujen digitalisoitumista, mutta tarjoamme valmiin alustan, jolla yksittäinen kansalainen voi hoitaa asioitaan turvallisesti ja ilmastoystävällisesti. Käyttäjän kannalta iso etu on, että julkiset ja yksityiset palvelut ovat yhdessä ja samassa asioinnin ekosysteemissä. 

Kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa toiminnan tehostumista ja paranemista. Tällä hetkellä kunnat käyttävät monimutkaisiin asiakaspalveluprosesseihinsa paljon rahaa ja aikaa. Digitalisoimalla ja sujuvoittamalla prosessejaan ne säästävät molempia – ja samalla asukkaiden arjesta tulee helpompaa.”

Miten kunnissa suhtaudutaan ajatukseen valmiiseen ekosysteemiin liittymisestä – ja palveluiden digitalisaatiosta ylipäätään?

”Keskustelen paljon eri kuntapäättäjien kanssa ja hekin ovat sitä mieltä, että kuntalaisten asiointi on aika pirstaloitunutta. Varhaiskasvatuksen päätökset lähtevät yhdestä paikasta, laskut toisaalta ja terveydenhuollon dokumentit kolmannesta paikasta. Yksi palveluntarjoaja lähettää laskuja, toinen terveydenhuollon ajanvarausvahvistuksia. Miltä tämä palveluntarjoajien viidakko näyttää kunnan asukkaan näkökulmasta? Kuinka suuri parannus olisi, jos kaikki löytyisi yhdestä paikasta ja toimisi samalla tavalla? 

Sähköisiin palveluihin liittyvä pelko on, että niiden käyttäminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Yhteiskunnan tehtävänä on kuitenkin etsiä tehokkaita ratkaisuja, jotka helpottavat meistä suurimman osan arkea. Näin vapautuu myös resursseja erityisryhmien tarpeiden huomioimiseen. Tällainen malli on tasa-arvoinen, kestävä ja ylisukupolvisesti toimiva.”

Millainen ponnistus Kivran käyttöönotto kunnalle on?

”Kuntien aloituskustannukset ovat marginaalisia ja on mahdollista, ettei Kivran käyttöönotto vaadi kunnalta lainkaan investointeja. Tekninen integrointi voidaan tehdä vaikkapa laskutusoperaattorien kautta. Jos kunnan it-arkkitehtuuri edellyttää suoria järjestelmäintegrointeja, laskemme ja erittelemme kustannukset.

Suunnittelemme aina yhdessä kunnan kanssa palvelun käyttöönoton kunnan strategiaa tukien ja koulutamme Kivraa käyttävät organisaatiot. Kun Kivra on käytössä, raportoimme miten palvelumme edistää kunnan ilmasto- ja kustannustavoitteiden saavuttamista.

Hinnoittelussa pyrimme läpinäkyvyyteen: digitaalisesta postituksesta menee lähetysmaksu, joka on keskimäärin 80 prosenttia paperipostia halvempi. Asiakkaamme näkevät mistä maksavat ja millaisen säästö- ja hyötypotentiaalin Kivra tuo. Iso etumme moniin muihin ratkaisuihin verrattuna on se, että Kivran käyttöön ei liity jatkuvaa konsultointia tai lisälaskutukseen tähtääviä järjestelmäpäivityksiä.”


Kivran kolme tärkeintä hyötyä kunnille

1. Käyttövalmis ja kustannustehokas ratkaisu 

Kivra tuo kunnille suoria ja välittömiä säästöjä: pienellä investoinnilla otat isoja askelia digitalisaatiossa.

2. Vaikuttava ilmastoteko 

Paperi on yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Vaihtamalla paperiasioinnin digiasiointiin teet kestävän ja konkreettisen ilmastoteon.

3. Kuntalaisen kokemus ja vastuullinen tietoturva 

Kivra tarjoaa yhden asiointipaikan: kuntalainen on tyytyväisempi ja kunta pääsee lähemmäksi asukkaitaan. Kivran käyttäjä omistaa oman datansa, eikä sitä käytetä mainostarkoituksiin tai luovuteta kolmansille osapuolille. Tämä on erityisen tärkeää julkisella sektorilla.


Luvassa näkökulmia kuntien digitalisaatioon aina kesään saakka

Ilari Abdeenin haastattelu käynnistää uuden #digikunnat -juttusarjamme. Sarjan seuraavissa osissa kuntapäättäjät ja kunta-alan palveluntarjoajat pohtivat digitalisaation mahdollisuuksia, esteitä ja edistämistä. Kesäkuussa julkaisemme Kuntien digitalisaatio ja ilmastotavoitteet -tutkimuksemme tulokset. Tutkimukseen haastatellaan noin sataa kuntajohtajaa ympäri Suomen.