Borgå Energis kunder kan minska sitt koldioxidavtryck genom att ta emot sina fakturor mobilt med Kivra

Jaa

Ibruktagandet av Kivra stöder bolagets målmedvetna arbete för att motverka klimatförändringen. Samtidigt som företaget självt i sin verksamhet tar nya steg mot koldioxidfrihet och ett hållbart utnyttjande av naturresurser erbjuder man också sina kunder en möjlighet till en smart och enkel klimatgärning. Genom att byta sin pappersfaktura till en elektronisk dito kan Borgå Energis kunder minska sitt eget koldioxidavtryck och samtidigt göra det lättare att uträtta vardagliga ärenden.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att betala fakturan genom att erbjuda alternativa mottagningslösningar. Byte av pappersfaktura till något miljövänligt alternativ, såsom e-faktura eller elektronisk digiposttjänst är i linje med våra verksamhetsvärderingar”, berättar Borgå Energis ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman.

Kivra är den första digiposttjänsten i Finland och i världen, med vilken man kan skicka och ta emot klimatpositiv digipost. Tjänsten är gratis för konsumenter. De elektroniska fakturorna anländer snabbare än post, som på traditionellt sätt bärs ut. Tjänsten påminner också användarna om förfallodagar, som närmar sig. Det går också att sköta betalningar för andra familjemedlemmars räkning i tjänsten.

Vi är verkligt glada, att Borgå Energi deltar i vårt gemensamma klimatarbete. Samtidigt som företaget öppnar en ny kanal för elektronisk hantering av kundtransaktioner ger det också kunderna en möjlighet att lätt och tryggt minska sitt koldioxidavtryck. Ju mer Borgå Energis kunder tar Kivra i bruk, desto mer positivt klimathandavtryck uppstår och miljön tackar”, säger Kivras verkställande direktör Ilari Abdeen.

Kivra Oy, som verkar i Finland, ägs av Telia Company, Resurs Bank och Kivra AB. Tjänstepartner är de ledande faktureringsoperatörerna Ropo Capital, PostNord Strålfors, CGI och Telia, som gör det lätt och smidigt för avsändarföretagen att ta i bruk Kivra-tjänsten.

Ytterligare information

Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab, Alexander Lökfors, faktureringschef 0401902220, alexander.lokfors@pbe.fi

Kivra Oy, Maija Leivo, marknadsföringschef, 0505222322, maija.leivo@kivra.fi