Digiposti – kumppani finanssialalle asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tehokkuuden lisäämiseen

Jaa

Blogi 29.1.2024
Kirjoittaja: Kim Alen, Head of Partnerships, Kivra Oy
Kuvat: Kivra ja Pexell

Viime vuosina finanssialalla muutos on ollut jatkuvaa. Toimiala on muuttunut ja kehittynyt valtavasti erityisesti teknologisen kehityksen johdosta, joka on myös johtanut tarpeeseen tavoittaa asiakkaat laajasti osana arjen hallintaa. Toisaalta finanssiala on myös hyvin säännelty toimiala ja edellyttää korkeaa turvallisuutta uusien palveluiden innovoinnissa. Pankit ottivat ensiaskeleita kohti reaaliaikaista API-taloutta toisen maksupalveludirektiivin myötä (PSD2), kun pankit lanseerasivat avoimen rajapinnan maksupalveluita kolmansille palveluntarjoajille käytettäväksi. Muutos antoi kuluttajille vapauden käyttää pankin palveluita myös muiden palveluntarjoajien digitaalisissa palveluissa. Digipostipalvelut ovat yksi esimerkki PSD2-rajapintoja hyödyntävistä digitaalisista palveluista.

Kuluttajien näkökulmasta maksamisen muutos ei kuitenkaan ollut kovin mullistava, sillä olivathan he voineet tehdä esimerkiksi tilisiirtoperusteisia verkkomaksuja tai korttimaksuja eri palveluissa jo ennen PSD2- maksurajapintojakin. Finanssialalle muutos oli kuitenkin uusi askel kohti avoimempaa pankkitoimintaa, mahdollisuutta olla kiinteämpänä osana ekosysteemejä ja luoda niiden ympärille uutta liiketoimintaa.

Saimme aivan hetki sitten kuulla uutisia naapurimaastamme Ruotsista, että maan yksi suurimmista pankeista SEB ja Kivra AB ovat solmineet strategisen kumppanuuden. Yhteistyön tavoitteena on kehittää uudenlaista pankkikokemusta, jossa kuluttaja valitsee, mihin vastaanottaa postit ja miten haluaa asioida pankkinsa kanssa osana omaa sujuvampaa arkeaan. Ruotsissa digiposti on ollut jo vuosia lähes kiinteä osa ruotsalaisten kuluttajien arkea ja dokumenttien hallintaa. Yhteistyö pankin ja digipostin kesken on näin ollen hyvin luontevaa ja tulee tuottamaan arvoa kaikille arvoketjun osapuolille. Meillä Suomessa on mahdollista rakentaa yhtä laajasti ja hyvin palveleva ekosysteeminen infrastuktuuri, jossa digipostipalvelut ja pankit toimivat yhdessä rakentaen suomalaisille sujuvampaa digitaalista arjen dokumenttien hallintaa ja saavutettavampia pankkipalveluita.

Kuvateksti: Digipostipalvelu kokoaa kuluttajan tärkeät dokumentit samaan paikkaan elämän eri osa-alueilta. Ruotsissa myös viranomaispäätökset ja laboratoriotulokset toimitetaan kansalaisille digipostina Kivraan.

Digipostipalvelut voivat tukea ja vahvistaa finanssialan toimijoiden liiketoimintaa, digitaalisuutta ja kuluttaja-asiakkaiden pankkikokemusta.

Digipostipalvelun ja pankkien yhteistyö hyödyttää kaikkia arvoketjun osapuolia: 

Hyödyt pankkien kuluttaja-asiakkaille: 

  • Positiivinen uuden ajan pankkikokemus luonnollisena osana muutakin arjen asioiden hoitamista ja dokumenttien hallintaa.
    • Digipostipalvelut kokoavat kuluttajan tärkeän dokumenttien hallinnan samaan paikkaan, vahvan pankkitunnistautumisen taakse,  useilta eri toimialoilta ja elämän osa-alueilta. Myös esimerkiksi  pankin luottokorttilaskut, tiliotteet, eri liiketoiminta-alueiden raportit ja tiedotteet tai sopimusehtojen muutokset olisi luonnollista toimittaa kuluttajille digipostina sinne, missä muukin arjen tärkeä dokumenttien hallinta on koottuna ja arkistoituna.
  • Merkittäviä kustannussäästöjä, ilmastohyötyjä ja parempaa tavoittavuutta
    • Digiposti on kustannustehokas, turvallinen ja reaaliaikainen kanava pankille tavoittaa kuluttaja-asiakkaat myös omien asiointikanavien ulkopuolella. Kivraan digipostina toimitettujen kirjeiden lukuaste on yli 90%. Digiposti vähentää kirjepostin käsittelystä, tulostuksesta ja kuljettamisesta syntyvää ympäristökuormitusta merkittävästi. 

Ekosysteemiset liiketoimintamallit, joista kaikki osapuolet hyötyvät, ovat tätä päivää. Yhdessä tekeminen synnyttää Suomeen infrastruktuurin, josta hyötyvät sekä finanssisektori että heidän asiakkaat. Keskustelemme tunnistetuista tai muista mahdollisista käyttötapauksista mielellämme lisää ja haluamme auttaa toimialan kehittymistä asiakkaat keskiössä.

Blogin kirjoittaja Kim Alen vastaa  Kivra Oy:ssä kumppanuuksista. Hän on toiminut finanssialalla 15 -vuoden ajan eri rooleissa asiakkuuksien, kumppanuuksien, tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehityksen osa-alueilla.

https://www.linkedin.com/in/kimalen/

Lue myös: