Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är i kärnan av vårt företagsverksamhet

Vi grundar i Kivra vårt hållbarhetsarbete med akt som främjar klimatet och samhället samt vilka är bra för människor. Ju mer vi gör tillsammans desto större inverkan får vi skapat.

Aktivt arbete för att främja klimatet

Vi bygger en digitalt posttjänst för trygg leverering av dokument överallt i Finland. Digital post minskar samtidigt de klimatutsläpp och nedhuggning av skog som pappersproduktion och leverering av fönsterkuvert post orsakar.

Vi skyddar skogar för att spara naturens polymorfism samt för att trygga existensen av ren lugt även för de kommande generationerna. Koldioxidfotspåret som orsakas av vår tjänst är redan nu mycket litet (20 tco2e) men vårt mål är att kunna förminska det till nästan non-existerande genom våra akt och val.

Vi främjar tillgänglig och trygg digital post i Finland

Vi uppskattar individens rättigheter för sin digitala identitet och data. Vi säljer inte och överlåter inte Kivra användarens data till tredje parter.

Tjänstens användare äger alla de dokument som hen har sparat i tjänsten samt det digitala avtrycket som orsakas av tjänstanvändingen. Vi utvecklar vår tjänst enligt jämställdhets- och tillgänglighetsprinciper.

Alla personer som fyllt 15 och bor i Finland har möjligheten att ta vår tjänst i bruk. Användingen av tjänsten är gratis och det går att använda tjänsten på finska, svenska och engelska.

Hållbart, öppet och rättvist sammarbete – Happy-Happy

För att kunna bygga en hållbar och ansvarsfull digital posttjänst i Finland krävs det öppet sammarbete med parter från både privata och offentliga sektorn. För oss är opartiskhet samt rättvis partnerskap en förutsättning för verksamheten.

Vi grundar vår företagsverksamhet i ett transparent ekosystem samt med ett öppet sammarbete med olika parter. Samarbetet skall vara byggt så att varje parter har förutsättningar för framgång samt kunna få sin del av värdekedjan. Vi kallar verksamhetsmodellen med namnet: Happy-Happy

Vi stöder vår personals välmående och följer en god styrning

Vi stöder vår personals utveckling på varsins kunnighetsområde. Vi möjliggör varsin individs personliga tillväxt genom att iaktta de personliga behoven och situationen.

Vi erbjuder nycklar för kunna uppehålla en god balans mellan arbetstid och fritid. Detta möjliggör vi med hjälp av bl.a. idrott- och kulturförmåner, omfattande hälsotjänster, hybridarbetsmodell, flexibla arbetstider samt med arbetsredskap av god kvalité och ergnonomi.

En god form av ledning samt vår arbetskultur främjar jämställdheten och öppenheten. På Kivra diskrimineras ingen, vi talar om saker och ingriper situationer om det så behövs. Vi följer en god styrning.

Hållbarhetsrapport 2021

Vi har analyserat det totala koldioxidavtrycket för våra tjänster enligt kalkylformlerna i protokollet Greenhouse Gas (GHG) med iakttagande av ISO 14067:2018-miljöcertifikatet. Koldioxidutsläppen som produktionen av vår tjänst orsakar är redan nu mycket litet men vårt mål är att få det att bli så gott som non-existerande genom olika akt och goda val.

Vi har redan under tre år kalkylerat och analyserat vår klimatbelastning

Koldioxidutsläppet som produktionen av vår tjänst orsakar är redan nu mycket litet men vårt mål är att få det att bli så gott som non-existerande genom olika akt och goda val. År 2019 var Kivras koldioxidavtryck 75 tCo2e och år 2020 var motsvarande siffran 20 tCo2e. År 2021 var vårt helhetliga koldioxidavtryck på samma nivå som år 2020, det vill säga 20 tCo2e. År 2022 var Kivras helhetliga koldioxidavtryck 29 tCo2.

Konkreta miljömål styr vår verksamhet

Det är inte lätt som digital posttjänst att minska på koldioxidavtrycket. Det kräver medvetna val i vardagen av hela vår personal — till exempel hur vi tar oss till arbetsplatsen, när åker vi på kundträffar för att träffa dem på plats, när åker vi utomlands, arbetar vi på distans eller på kontoret, köper vi nytt eller återvunnet, hur sorterar vi avfall, vad äter vi eller vad severer vi på olika tillställningar och så vidare. Små vardagliga val har en förvånansvärt stor inverkan på vårt helhetliga koldioxidavtryck då vi är redan nu så nära koldioxidneutralitet genom våra akt. Vår egna andel av koldioxidavtrycket, år 2022, är endast ca 23 tCo2e om vi inte skulle ta i akt andelen som kommer från arbetspensionspremiernas fondandelar i scope 3.

Vi vill påverka positivt på klimatet redan idag och inte först om flera år

Vår tjänst i sig själv gör redan gott för klimatet men det räcker inte endast som så för oss. Vi vill göra aktivt goda akt för klimatet i de ställen där dessa akt har den allra största inverkan på hela jordklotet. Vi kompenserar 110% det koldioxidavtryck som orsakas av vår hela tjänst. Vi har valt som vårt klimatkompensations mål Bujang Raba REDD+ -skyddsprojektet på den Indonesiska ön Sumatra.

Ta emot din post som digital post genom att ta i bruk Kivra

Genom att använda Kivra minskar du både på ditt personliga koldioxidavtryck samt även i de bolag som du är kund hos. Då minskar du på papperspost och den klimatbörda som orsakas av att pappersbrevens distribuering.

Logga in   Registrera

  • 1 Ladda ner Kivras mobila app i din telefon. Det går att använda Kivra även på webbläsaren.
  • 2 Registrera dig gratis till Kivra. Du behöver endast bankkoder eller mobilt ID.
  • 3 Du kommer att få i fortsättningen fakturor samt övriga meddelanden till Kivras tjänst från de bolag som tagit i bruk Kivra.