Ilari Abdeen har nominerats till VD för den digitala posttjänsten Kivra: “Tillväxt kommer från att föra goda saker framåt”

Jaa

Ilari Abdeen, 33, börjar som Kivra Oy:s verkställande direktör den 1. september 2020. Han har tidigare arbetat i pensionsförsäkringsbolaget Varma som chef för små företagskunder. Innan Varma har han haft flera ledande positioner inom OP-gruppen. Abdeen är av sin utbildning Ekonom från Vasa universitet.

“Vår operativa modell är ett modell exempel på framtida tillväxt baserat på att för goda saker framåt.”

”Ilari har mycket starka bevis inom finanssektorn, särskilt som nätverksbyggare och att föra fram företagens tillväxt. Han är rätt person att leda företaget där styrkan ligger på ett starkt samarbete med business partners. Kivras mål är att växa på den finska marknaden och uppnå samma status som vi har i Sverige. Ju fler organisationer vi har ombord desto större kommer antalet finländare att dra nytta av användningen av vår tjänst, säger Ville- Veikko Laukkanen, styrelseordförande i Kivra Oy.

Kivra är en digital posttjänst för dokumenthantering mellan företag och deras kunder. I Sverige är tjänsten marknadsledare för digitala posttjänster med cirka 4 miljoner användare och 27 000 avsändarorganisationer. Kivra används av både privata företag och offentliga förvaltningar, till exempel skattemyndigheter, kommuner, hälsovård och polisen.                 

”Kivra är på gränsen för både socialt ansvar och teknologi. Både organisationer och människor letar efter transparenta sätt att minska sitt koldioxidavtryck. Att minska papperspost är en mycket konkret klimatåtgärd. Jag är särskilt fascinerad av Kivras värderings värld. Företaget ger värden till alla användare — genom att arbeta i ett ekosystem kan företag och deras kunder tillsammans göra stor inverkan för klimatet och båda kommer att få nytta av det. Vår operativa modell är ett modell exempel på framtida tillväxt baserat på att för goda saker framåt, säger Ilari Abdeen.     

I Finland är de första företaget som tagit Kivran i bruk Telia, Resurs Bank och flera företag inom energi- och avfallsindustrin. Tillsammans med avsändarbolagen strävar Kivra till att minska papperstransaktioner från nuvarande till en tredjedel under de kommande åren. Kivra är också världens första tjänst som skickar klimatpositiv digital post.           

”Kivra representerar morgondagens ansvarsfulla och digitala normala redan i dag. Många företag siktar för tillfället på 15 år i sina klimatmål, men jag tror att tidsintervallet på några år kommer att förkortas till 3 – 5 år, t.ex. pga. konsumentens köpbeslut kan företag vara tvungna till detta. Corona-pandemin påskyndade digitaliseringen i hela världen och företagen måste göra radikala förändringar av sina affärsstrategier. I den här omgivningen är vi en bra partner för organisationer som gör förändringar, säger Ville- Veikko Laukkanen.

För mer information vänligen kontakta:

VD (1.9.2020) Ilari Abdeen , +358 40 519 7678   

Styrelseordförande Ville- Veikko Laukkanen, +358 50 543 5921  

Marknadschef Maija Leivo, +358 50 522 2322, maija.leivo@kivra.fi

Kivra är en digital brevlåda med digital dokumenthantering mellan företag och konsumenter. Med Kivra kan du ta emot, betala och arkivera fakturor och andra dokument elektroniskt, säkert och miljövänlig. Ägarna till Kivra Oy är Telia Company, Resurs Bank och Kivra AB.