Kaikilla on oikeus vastaanottaa postia yhteen saavutettavaan digipostipalveluun

Jaa

Digipostin tasavertainen saavutettavuus kaikille kansalaisille on tärkeä kysymys nykyaikaisessa yhteiskunnassa, jossa digitalisaatio on keskeinen osa arkea. Haasteena on varmistaa, että digiposti palvelee kaikkia digikyvykkyyksiä, mukaan lukien ikääntyneitä, vammaisia ja muita ihmisryhmiä, joilla on erityistarpeita. Samalla digipostin laajalla käyttöönotolla on mahdollista tarjota entistä helpompaa ja nopeampaa palvelua kaikille. Yksi avainasemassa oleva tekijä digipostin saavutettavuudessa on sen esteettömyys ja käyttäjäystävällisyys. Digipostia tulee voida käyttää vaivattomasti ilman syrjiviä esteitä.

Perinteisen paperipostin osalta saavutettavuus ja toimitusvarmuus eivät ole vastaava tai verrattavissa digitaaliseen postin toimitukseen. Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, jossa välimatkat ovat pitkiä. Eri alueilla asuvat ihmiset eivät välttämättä ole samanarvoisessa asemassa perinteisen postin saavutettavuuden suhteen. Paperipostin jakeluun voi haittaavasti vaikuttaa esimerkiksi keliolosuhteet tai inhimilliset tekijät, kuten postin häviäminen tai väärään osoitteeseen joutuminen. Digitaalinen postilaatikko on jokaisen henkilökohtainen, mutta halutessaan sen voi jakaa perheenjäsenten kesken. Saapuneet viestit pysyvät digipostipalvelussa tallessa ja mukana. Lisäksi nykyisin käytössä oleva paperipostin vuoropäiväjakelu tarkoittaa sitä, että posti jaetaan vastaanottajalle vaihtelevasti kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Tämä voi aiheuttaa viiveitä tärkeiden asiakirjojen vastaanottamisessa, kun taas digipostia voi vastaanottaa reaaliaikaisesti. Postin vastaanottamisessa olisi aika siirtyä digitaaliselle aikakaudelle ja vaihtaa fyysiset postilaatikot digipostilaatikoihin tai laajemmin kuvailtuna digipostipalveluihin. Digipostipalvelut toimivat kokoavina palveluina kaikille arjen tärkeille dokumenteille niiden lähettäjästä riippumatta.