Veritas erbjuder FöPL-företagare en ny kanal för att betala försäkringar elektroniskt

Jaa

Med hjälp av tjänsten kan företagarna ta emot, betala och arkivera sina fakturor och övriga dokument enkelt och tryggt. Genom att elektroniskt ta emot FöPL-betalningar till Kivra blir företagarna alltid meddelade om en ny inkommen faktura. Betalningarna blir även skötta i tid samt på försäkringarnas rätta säkerhetsnivå.

Veritas meddelade i februari om att de söker nya partners för att innovera hållbara tjänster. Syftet med programmet är att skapa nya tjänster som stöder en hållbar utveckling. Detta görs tillsammans med företag och externa utvecklare såsom teknologi- och fintech-bolag. Teknologin kommer att ha en betydande roll för att  skapa en hållbar framtid. Att ta i bruk Kivra stöder denna syn på saken.

Kivras innovativa tjänster hjälper oss att tjäna våra företagarkunder allt bättre. Vi vill också bli av med pappersposten och en digital posttjänst är för oss ett tydligt och enkelt alternativ”, berättar Veritas direktör för kundförhållanden Mika Paananen.

Kivra är Finlands och hela världens första digitala posttjänst, med vilken man kan skicka och ta emot klimatpositiv digital post. Utgångspunkten för Veritas verksamhet är ansvarsfullhet – FöPL-kunder kan enkelt minska sitt koldioxidavtryck enkelt genom att byta ut papperspost mot elektronisk post.


“Kärnan i vår verksamhet är att bygga ett mera hållbart digitalt samhälle samt att underlätta vardagen hos både våra partners och slutanvändare. Vi är mycket glada att Veritas beslöt sig att delta i den gemensamma klimatåtgärden. Samtidigt underlättar detta konkret företagarnas vardag och framför företagarnas viktiga försäkringsärenden på ett naturligt och lättillgängligt sätt”, säger Kivras VD Ilari Abdeen.

Kivra Oy har sin verksamhet i Finland och ägs av Telia Company, Resurs Bank och Kivra AB. Tjänstens partners är de ledande fakturerings operatörerna Ropo Capital, PostNord Strålfors, CGI och Telia, vilka gör det lätt för avsändarbolagen att ta ibruk Kivras tjänster.

För mer information:

Veritas pensionsförsäkring, direktör för kundförhållanden Mika Paananen, 045 200 3004 mika.paananen@veritas.fi

Kivra, VD Ilari Abdeen, 040 519 7678, ilari.abdeen@kivra.fi

Veritas Pensionförsäkring

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare, med ett mänskligt grepp. Veritas tar hand om cirka 110 000 personers arbetspensionsskydd och förvaltar en placeringsportfölj på 3,9 miljarder. Ansvarsfullhet styr placeringsverksamheten, kundarbetet och vardagens verksamhet. 

Kivra 

Kivra är en digital posttjänst för ärendeskötsel mellan företag och konsumenter. Med Kivra kan man ta emot, hantera och arkivera fakturor och övriga dokument elektroniskt och tryggt samt spara på naturen. Kivra Oy ägs av Kivra AB, Telia Company och Resurs Bank. Kivra Oy har grundats år 2018.

Kivra har inlett sin verksamhet i Sverige år 2011 och är idag landets marknadsledare som digital kanal för ärendeskötsel. Kivra Sverige har över 4 miljoner användare samt används av 37 000 avsändarbolag. Kivra har inlett sin verksamhet i Finland i februari 2020.