Kivra som företag

Kivra som företag

Vi finns till i Finland för att, tillsammans med våra partner, bygga ett säkert och hållbart digitalt postsystem. Vår framtida Vision är att skapa en digital posttjänst i Finland som samlar all information och de dokument i en säker postlåda vilka förut varit splittrade i olika kanaler. Vi underlättar konsumenternas och avsändarnas vardag samt sparar på naturen genom att leverera digitalt brev, avtal, biljetter, fakturor och övriga dokument i vardagen.

Om oss

Kivra har grundast i slutet av året 2018. Kivras digitala posttjänst var varit i bruk för konsumenter och företag sedan början av året 2020. Vår framgångsrika färd började i Sverige år 2011, där Kivra är i dagens läge marknadsledare som digital posttjänst. Huvudägarna för Finlands Kivra Oy är Telia Company, Resurs och Kivra Ab.

Nyckeln till vår framgång är vår sakkunniga personal

Vår företags viktigaste resurs samt nyckel till framgång är vår sakkunniga och motiverade personal. ‘Kivrarna’ eller ‘Kivranians’, som vi kallar dem på engelska, bildar Kivra. Sammanlagt utvecklar ca 140 människor vår tjänst i Finland och Sverige.

Hållbart, öppet och rättvist sammarbete

Vårt interna motto är: happy–happy. Det betyder att vi främjar sammarbetsmodeller så att nyttan kommer till alla parter. Dessa är slutanvändaren, avsändarbolagen, vårt egna bolag samt även samhället och klimatet. Vi mäter och rapporterar koldioxidavtrycket som den totala levereringskedjan orsakar. Vi uppmuntrar våra partner att aktivt göra olika akt för ett hållbart samhälle och klimat.

Aktivt arbete för klimatet

Kivras hela existens baserar sig på klimathållbarhet. Vi bygger, tillsammans med våra partner, digital post som möjliggör pappersfritt en trygg och realtidsbunden leverering av fönsterkuvert och dokumenter.
Då det sker minskning av pappersproduktion, skogsskörd samt de klimatnackdelar som leverering av post orsakar förvaras skogar som effektiva kolsänkor. Vi skyddar skogar för att förvara naturens mångfald samt för att trygga en ren klimat även för de kommande generationerna.

Kontaktinformation

Ilari Abdeen
CEO
040 5197678

Tony Träskelin
CTO

050 3554553

Reetta Mäkinen
CCO
050 4943221

Maija Leivo
Marketing and Communications
050 5222322

Hållbarhet är i kärnan av vår verksamhet

Det är inget nytt att vilja göra gott i företagsvärlden, dock är ordet företagshållbarhet relativt ungt. Under de senaste tiderna har uttrycket börjat innehava en bredare betydelse samt mer specifik information. Vi hoppas att förståendet för hållbarhet kommer att utvidga sig även i framtiden men just nu har vi fyra teman i fokus.


Klimathållbarhet är i vårt DNA

Klimathållbarhet byggs inte av sig själv. Det förutsätter av bolagen att nätverka och att kunna sammarbeta. Därför sammarbetar vi med bl.a. Planet Company och Clipop.org och letar konstant efter nya bolag att sammarbeta med som strävar efter samma mål. Varje digital post som levererats via Kivra minskar på koldioxidfotspåret hos både avsändarbolaget och konsumenten.

Vi har ansvar av vår personal

Vi stöder vår personals utveckling på varsins kunnighetsområde. Vi erbjuder nycklar för kunna uppehålla en god balans mellan arbetstid och fritid. En god form av ledning samt vår arbetskultur främjar jämställdhet och öppenhet. Vi följer en god styrning.

En välmående och motiverad personal är, tillsammans med gemensamma värden, nyckeln till Kivras framgång.

Vi deltar i arbetet att främja samhället och människornas jämlikhet

Vi bygger ett hållbart och funktionligt digitalt postsystem i Finland tillsammans med parter från både den privata och offentliga sektorn. Vi anser att alla personer som är bosatta i Finland har rätten för trygg och tillgänglig digital post och det vill vi erbjuda dem.

Vi främjar en rättvis sammarbetsmodell som uppmuntrar för hållbarhet

Vi främjar hållbara lösningar och sammarbetsmodeller där samhället, klimatet och alla parter får sin nytta. Vi mäter, analyserar och följer den koldioxidinverkan som vår levereringskedja orsakar. Dessutom uppmuntrar vi våra partner för att göra aktivt olika akt för samhället och klimatet.