Ministerityöryhmä linjasi digitaalisen asioinnin ensisijaisuudesta – Kivra tukee hallitusohjelman mukaista digipostin kehittymistä Suomessa

Jaa

Ministerityöryhmä on kokouksessaan linjannut, että Suomessa valmistaudutaan siirtymään ensisijaisesti digitaaliseen viranomaisviestintään. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa viranomaiset lähettävät esimerkiksi asiakaskirjeensä ainoastaan niille, jotka kykenevät käyttämään digitaalista asiointia. Tähän tarkoitukseen laaditaan laki, joka velvoittaa digitaaliseen viestintään kykenevät henkilöt käyttämään tätä tapaa, mutta mahdollistaa myös poikkeukset perustelluista syistä.

Nykytilanteessa noin 4,2 miljoonaa suomalaista pystyy hoitamaan asioitaan sähköisesti, mutta vain noin miljoona heistä käyttää virallista viranomaisviestintäalustaa Suomi.fi-palvelussa. Digitaalisen viestinnän odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä julkiselle sektorille, arviolta 58-95 miljoonaa vuosittain vuodesta 2026 lähtien. (Lähde: Valtiovarainministeriö)

Kivra tukee hallitusohjelman edistämistä digitaalisen ensisijaisuuden osalta, kun varmistetaan, että yksityiset digipostipalvelut voivat osallistua sähköiseen viranomaisviestintään hallitusohjelman mukaisesti. Me Kivralla iloitsemme ministerityöryhmän päätöksestä tukea digitaalista ensisijaisuutta Suomessa. Kokemukset Tanskasta ja Ruotsista osoittavat, että yhteiskunta hyötyy laajimmin digipostipalveluista, kun yksityinen sektori on vahvasti mukana toimituskanavana viranomaisten viestinnässä.

Tällä hetkellä monet kunnat ja hyvinvointialueet hyödyntävät yksityisiä digipostipalveluita. Kivra on otettu käyttöön jo 70 % kunnista ja hyvinvointialueista, ja kasvu jatkuu edelleen. Olemassa oleva toimiva markkina varmistaa myös valtiolle nopean kehityksen ja hyödyn sähköisestä viranomaisviestinnästä.

Meillä on edellytykset rakentaa Suomessa koko yhteiskuntaa hyödyttävä digiposti-infrastruktuuri. Kehitetään tätä yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta voimme nopeasti tuoda laajat hyödyt yhteiskuntaan sekä postin lähettäjille että suomalaisille postin vastaanottajille. Nopea kehitys mahdollistaa Suomelle tulevaisuuden postijärjestelmän, joka perustuu läpinäkyvään ja turvalliseen digipostijärjestelmään.

Lue myös: