Kivra är en digital posttjänst för ärendeskötsel mellan konsumenter och företag/organisationer. Vårt mål är att tillsammans med den privata och offentliga sektorns aktörer bygga en hållbar, ansvarsfull och tillgänglig digital tjänst i Finland. Varje digital post som skickats via tjänsten minskar på ditt bolags koldioxidavtryck. Dessutom förbättras levereringskedjan så att den blir snabbare och kostnadseffektivare.

Företag och organisationer från alla industrier kan skicka digital post till konsumenter via Kivra

Redan 40 000 företag, städer, kommuner och välfärdsområden skickar sina kunder digital post via Kivra. Det är tryggt och snabbt att skicka till kunderna posten digitalt till Kivra. Man förstärker även kundrelationen och brand imagen genom att skicka posten via Kivra. Du kan läsa här varför företag vill erbjuda sina kunder en lättanvändbar och ansvarsfull kanal för mottagning av post.


Tjänster för städer, kommuner och välfärdsområden

Läs hur man skapar kostnader med Kivras digitala posttjänst samt hur den förstärker relationen till kommunbor.

Tjänster för arbetsgivare

Läs hur du kan skicka alla dokument relaterade till arbetsförhållandet, bl.a. lönebesked, till den tillgängliga digitala posttjänsten Kivra.

Tjänster för förbund och föreningar

Läs hur du kan digitalisera dina medlemskort och fakturor med hjälp av Kivra samt hur du når medlemmar mer kostnadseffektivt.

95% av digitala posten som skickats till Kivra blir läst

42% av digitala posten som skickats till Kivra öppnas under ankomstdagen

65% av fakturor som skickats som digital post betalas före förfallodagen

Kivra stöder företagens strategi gentemot mer ansvarsfull digital ärendeskötsel

Med hjälp av Kivra kan du skicka elektroniskt till ett ställe allt det du annars skulle skicka dem med brevposten, SMS, nätbankten, e-posten, till ett portal eller någon annan tjänst. Det går både säkert och snabbt att skicka till kunderna posten via en digital posttjänst. Det förstärker samtidigt kundrelationen och brand imagen.

Med hjälp av Kivra går det att skicka bl.a. följande dokumenttyper som klimatvänlig digital post:

* Avtal och bekräftelser
* Meddelanden
* Fakturor och betalningsuppmaningar
* Garantikvitton
* Lönebesked
* Pensionsutdrag
* Medlemskort

Smidig ärendeskötsel och kommunikation för företaget med hjälp av digital posttjänt

Du kan med hjälp av Kivra Campaigns -avsändartjänsterna ändra dina brevpost till aktiva digitala post som förstärker och glädjer kundrelationen. Digitala posten minskar på kostnader och är aktiv post i jämförelse med de passiva pappersbreven. Varje skickad digital post är en ny bro mellan ditt företag och kunden.

Kivra Campaigns -avsändartjänsterna innehåller bl.a.

* En egen framsida enligt ditt företags varumärke (brand)
* Aktiva bannerplatser i samband med den skickade digitala posten
* Mätbara resultat utav varje kampanjs prestation

Säkert och tillgängligt som digital post

Med Kivra levererar du dina kunder säker och tillgänglig digital post. GDPR och Data Privacy styr Kivras verksamhet. Tjänstens användare äger sin egen data samt all den innehåll de laddar upp i Kivra. Man kan använda Kivra både på webben och mobilt. Tjänsten är lätt att använda och därför lämpar den sig till personer i alla åldrar oberoende av digi-kunskaper.

Fakturor betalas rätt och i tid

Med hjälp av Kivra blir fakturorna betalda rätt och i tid. Betalning av fakturor sker direkt från bankkontot genom att utnyttna PSD2-betalningsgränssnitt. Betalningen sker utan skilda betalningskort eller transaktionsdagar. Fakturor samt övrig brevpost kommer tryggt och snabbt fram som digital post utan mellanhänder eller långa levereringskedjor.

Ett klimatansvarsfullt val

Digital post som levererats med Kivra gör gott för klimatet genom att förminska på papperspost samt de klimatnackdelar som levereringen av pappersbrev orsakar. Vi har dessutom klimatkompenserat de klimatnackdelar med 110% som användningen av vår tjänst orsakar, samt som orsakas av tjänstens produktionskedja.

Förstärk kundupplevelsen

Med Kivra förstärks företagets brand image och kundrelationen vid varje mötande. Då blir även fakturor och övriga dokument positiva mötanden med kunderna. Med Kivra Campaigns -avsändartjänster gör du traditionell digital post mer interaktivt och som en del av kundens väg att sköta ärenden med er. Du kan även mäta resultat med hjälp av tjänsten.

Räkna hur många träd digital post sparar

I Finland skickas ca 1 miljard dokument årligen till konsumenter. Papperdokumenttens andel av detta är fortfarande över 50%. Att byta pappersdokumenten till digital post är ett konkret och effektivt sätt att skydda klimatet och det stöder ditt företags klimatstrategi. Du kan räkna med vår klimatkalkylator hur många träd digital post sparar.

Fyll i antalet levererade* pappersfakturor i året
fakturor
0.5 tCO2e
9 sparade träd
2215 kilometer körda med bil
* 1 faktura innehåller 3 st. A4 sidor
Boka en presentation

Lönebesked till personalen som digital post — lätt och tillgängligt

Gör ditt företags lönebesked lättillgängliga för personalen genom att skicka dem som digital post till Kivra.

De digitala lönebeskeden i Kivra

  • blir över 98% lästa och mycket snabbt – tack vare notisen man får av varje ankommen post
  • arkiveras i egen företagsspecifik fil med ert varumärke
  • är som en byggsten av arbetsgivar imagen och kommunikationen gentemot personalen
* finns tillgängliga till din personal även efter att arbetsavtalet har upphört

Det går enkelt och snabbt att ta i bruk Kivra till bolag eller organisationer

Alla bolag, organisationer och samfund i Finland som skickar till sina konsumentkunder fakturor kan ta i bruk Kivra. Redan över 40 000 bolag, städer, kommuner och välfärdsområden skickar via Kivra sina kunder digital post. Ibruktagandet av Kivra går lätt, antingen via ett färdigt gränssnitt med faktureringsoperatören eller med direkt integration till Kivra. Vi hjälper er att forma meddelandet till era kunder om Kivras ibruktagande och informerar även er personal om tjänsten.

Avsändare som använder Kivra

Se vilka avsändare använder Kivra

Bland annat dessa partners erbjuder Kivra till sina företagskunder

Ska vi komma överens om ett möte?

Genom att låta dina kunder välja Kivra minskar företagets faktureringskostnader och koldioxidavtryck och ökar kundernas lojalitet. Via Kivra är ditt företag alltid närvarande i kundernas vardag. Lämna intresseanmälan så återkommer vi till saken.

    och